2 svar
100 visningar
dupaichujmamtogdzies 11
Postad: 9 maj 2022 12:29

Varför ökar reabsorptionen av natrium i njurarna vid ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet?

Både det sympatiska nervsystemet och angiotensin II verkar ha liknande effekt på njurarna i och med att dem bidrar med att njurarnas arterioler kontraheras. Detta sänker genomblödningen och slutligen GFR men jag förstår inte riktigt hur detta kopplas till ökad reabsorption av natrium som i sin tur drar med sig vatten och annat. 

jennifer_00 2
Postad: 22 maj 2022 16:59

Det var några månader sedan jag läste fysiologi men har det inte bara med att sänka osmolariteten och bibehålla normal puls? Jag tänker att det inte är bra för nefronen och alla kapillärer osv att vara kontraherade hela tiden för att bibehålla normal kroppspuls? 

mag1 Online 9101
Postad: 30 maj 2022 15:16

Angiotensin II stimulerar även frisättning aldosteron från binjurebarken, som i sin tur stimulerar till en ökad natriumresorbtion i tubuli. Ökade mängder natriumjoner leder i sin tur till en ökad vattenresorbtion, med resultatet att vätskevolymen ökar, vilket bidrar till att höja blodtrycket.
I och med att natriumresorbtionen ökar, ökar även kaliumexkretionen (för att bibehålla elektrolytbalansen).

Svara Avbryt
Close