15 svar
59 visningar
Lisa14500 550
Postad: 16 okt 2020 Redigerad: 16 okt 2020

Varför ska man addera 258 med 4N? I uppgiften C

 

Jag inte förstår varför man i slutet av uppgift 4.12 c ska addera 4N med Lisas kraf 258N....Det är förvirrande!?

Peter 374
Postad: 16 okt 2020

Ja, det är en klurig fråga. I facit väljer man att titta enbart på hur repet påverkas. Man frilägger repet säger man, och räknar på alla (horisontella) krafter på det. Om vi litar på beräkningarna  i a) så påverkar Lisa repet med 258 N. Om repet skulle varit stilla så skulle det betyda att Arvid drar lika mycket (258 N) åt andra hållet. Nu är repet inte stilla utan det accelererar och enligt newtons 2:a lag så behövs kraften 4 N för att repet ska accelerera 0,2 m/s2.

Om det är krångligt så kan du istället titta på både rep och Lisa. De accelererar också 0,2 m/s2. Enligt Newtons 2:a behövs kraften (20+40)*0,2=12 N för detta. Men det är inte den enda kraften på Lisa+rep. Marken påverkar Lisa med 250 N. Alltså blir Arvids kraft 250+12=262 N

Lisa14500 550
Postad: 16 okt 2020 Redigerad: 16 okt 2020

Varför ska man addera (20 kg + 40 kg) och multiplicera det med accelerationen? Om Lisas ”dragkraft” är 258 N, då är Arvids dragkraft även 258N . Steget därför till varför man just ska addera med 4N förstår jag inte. Varför gör man det till just Arvid och inte till Lisa?  Jag inte förstår det. Varför ska man inte bara ta 20*0.2=4N. Därefter addera 4N + 250N=254N. 

Peter 374
Postad: 16 okt 2020

I facit ha de frilagt repet. Då tittar man på alla krafter som påverkar repet. Resultatet av de krafterna, alltså den resulterande kraften, ger repet en acceleration. Den resulterande kraften ges av newtons 2:a lag och den är alltså 4 N. D.v.s. FRes=FArvid-FLisa=4 N FArvid=4+FLisa

I bilden här har jag frilagt repet. Det betyder att jag har ersatt Lisa och Arvid med deras krafter på repet. Deras sammanlagda kraft accelererar repet med 0,2 m/s2.

Peter 374
Postad: 16 okt 2020
Peter skrev:

Om det är krångligt så kan du istället titta på både rep och Lisa. De accelererar också 0,2 m/s2. Enligt Newtons 2:a behövs kraften (20+40)*0,2=12 N för detta. Men det är inte den enda kraften på Lisa+rep. Marken påverkar Lisa med 250 N. Alltså blir Arvids kraft 250+12=262 N

Om detta inte blev lättare att förstå, så strunta i det och fokusera på facit och kanske min bild och förklaring av friläggning.

Om Lisas ”dragkraft” är 258 N, då är Arvids dragkraft även 258N

Nej så är det inte här eftersom repet accelererar. Om de drog lika hårt skulle repet inte röra sig.

Lisa14500 550
Postad: 16 okt 2020

Vad menar man med att repet accelerera? Och hur kan man veta åt vilket håll?

Lisa14500 550
Postad: 16 okt 2020 Redigerad: 16 okt 2020
Peter skrev:

I facit ha de frilagt repet. Då tittar man på alla krafter som påverkar repet. Resultatet av de krafterna, alltså den resulterande kraften, ger repet en acceleration. Den resulterande kraften ges av newtons 2:a lag och den är alltså 4 N. D.v.s. FRes=FArvid-FLisa=4 N FArvid=4+FLisa

I bilden här har jag frilagt repet. Det betyder att jag har ersatt Lisa och Arvid med deras krafter på repet. Deras sammanlagda kraft accelererar repet med 0,2 m/s2.

Bilden underlättar. Men varför ska man ta 258+4 N då man räknar med arvids kraft i sin rep? Varför gör man inte samma sak fast istället ta 258-4N -> Lisas kraft

Peter 374
Postad: 17 okt 2020 Redigerad: 17 okt 2020
Lisa14500 skrev:

Vad menar man med att repet accelerera? Och hur kan man veta åt vilket håll?

Att något accelererar betyder att dess hastighet ökar. I den här uppgiften ökar repet sin hastighet med 0,2 m/s varje sekund. 1 sekund efter att de börjar dra har repet (och Lisa) en hastighet av 0,2 m/s mot Arvid. 2 sekunder efter att de börjar dra har hastigheten ökat till 0,4 m/s osv. Efter t.ex. 5 sekunder har repet (och Lisa) hastigheten 1 m/s.

Det står i uppgiften att Arvid drar så att repet och Lisa accelererar. Då vet vi att de rör sig mot honom. Det är ju ett rep. Det är ju ingen stav som Arvid puttar på, så de måste röra sig mot honom.

F=ma gäller alltid. Med den räknar vi snabbt ut att den totala kraften på repet blir F=4 N. Denna kraft F är resultatet av alla krafter på repet, d.v.s. det är den resulterande kraften på repet. Vi bestämmer oss för att kalla den för FRes. Det betyder att F=FRes=4 N.

Repet påverkas av 2 krafter enligt min bild. Vi kan ersätta dessa 2 krafter med 1 kraft som brukar kallas resulterande kraft. Det är samma kraft som vi precis räknade ut, FRes. Den resulterande kraften får du om du lägger ihop de andra 2 (och tar hänsyn till riktningarna). FResmåste vara riktad mot Arvid eftersom det är ditåt allt rör sig, d.v.s. Arvid drar hårdare än Lisa. Vi ersätter alltså 2 krafter med 1:

FRes=FArvid-FLisa

Detta kan du skriva om som jag gjorde innan. Du löser ut FArvid eftersom det är den som vi ska räkna ut.

FArvid=FLisa+FRes

Nyss räknade vi ut att FRes=4 och från uppg. a) vet vi vad FLisa är. Som sagt FLisahar räknats ut i a) den är 258 inte 258-4.

solskenet 2751
Postad: 17 okt 2020 Redigerad: 17 okt 2020

Hej Lisa! Sambandet som gäller är enkelt att använda. Sätt bara in talen du har räknat ut. Och därefter får du svaret 262N, som Peter har försökt att Förklara för dig

Lisa14500 550
Postad: 17 okt 2020 Redigerad: 17 okt 2020
Peter skrev:
Lisa14500 skrev:

Vad menar man med att repet accelerera? Och hur kan man veta åt vilket håll?

Att något accelererar betyder att dess hastighet ökar. I den här uppgiften ökar repet sin hastighet med 0,2 m/s varje sekund. 1 sekund efter att de börjar dra har repet (och Lisa) en hastighet av 0,2 m/s mot Arvid. 2 sekunder efter att de börjar dra har hastigheten ökat till 0,4 m/s osv. Efter t.ex. 5 sekunder har repet (och Lisa) hastigheten 1 m/s.

Det står i uppgiften att Arvid drar så att repet och Lisa accelererar. Då vet vi att de rör sig mot honom. Det är ju ett rep. Det är ju ingen stav som Arvid puttar på, så de måste röra sig mot honom.

F=ma gäller alltid. Med den räknar vi snabbt ut att den totala kraften på repet blir F=4 N. Denna kraft F är resultatet av alla krafter på repet, d.v.s. det är den resulterande kraften på repet. Vi bestämmer oss för att kalla den för FRes. Det betyder att F=FRes=4 N.

Repet påverkas av 2 krafter enligt min bild. Vi kan ersätta dessa 2 krafter med 1 kraft som brukar kallas resulterande kraft. Det är samma kraft som vi precis räknade ut, FRes. Den resulterande kraften får du om du lägger ihop de andra 2 (och tar hänsyn till riktningarna). FResmåste vara riktad mot Arvid eftersom det är ditåt allt rör sig, d.v.s. Arvid drar hårdare än Lisa. Vi ersätter alltså 2 krafter med 1:

FRes=FArvid-FLisa

Detta kan du skriva om som jag gjorde innan. Du löser ut FArvid eftersom det är den som vi ska räkna ut.

FArvid=FLisa+FRes

Nyss räknade vi ut att FRes=4 och från uppg. a) vet vi vad FLisa är. Som sagt FLisahar räknats ut i a) den är 258 inte 258-4.

Men hur  kom du fram till formeln F(Arvid)= F(Lisa) + F(Res)?  Varför gäller sambandet? Jag inte förstår det. Hur hade formeln istället sett ut om repet inte accelerade ? Varför ska man addera med 250N?

Peter 374
Postad: 17 okt 2020

Jag adderade bara alla krafter som påverkar repet. Det är så man gör för att räkna ut den resulterande kraften. Det har inget med accelerationen att göra.

En resulterande kraft är den kraft som kan ersätta alla andra krafter på ett föremål. Den är alltså resultatet av alla de andra krafterna. Det är därför vi kallar den för resulterande kraft. Den resulterande kraften har samma effekt på föremålet som alla de andra tillsammans.

Det är ju väldigt smidigt att kunna ersätta många krafter med 1 kraft. Det blir lite lättare att räkna då.

I det här fallet är den resulterande kraften inte 0. Det betyder att föremåler accelererar. Tack vare att vi visste vad accelerationen var så kunde vi beräkna den resulterande kraften. Utifrån den resulterande kraften kunde vi sedan beräkna Arvids kraft. D.v.s. vi har "räknat baklänges" kan man tycka.

Lisa14500 550
Postad: 17 okt 2020 Redigerad: 17 okt 2020

Men varför ska man addera med 250 N varje gång med 8N man räknar ut kraften för Lisa? 

Lisa14500 skrev:

Men varför ska man addera med 250 N varje gång med 8N man räknar ut kraften för Lisa? 

Lisa accelererar med 0,2 m/s2 trots att hon håller emot allt vad hon orkar. Det betyder att den resulterande kraften på Lisa är F=ma, d v s F=40*0,2= 8 N. Den titala kraften på Lisa är 250+8 = 258 N.

Lisa14500 550
Postad: 17 okt 2020 Redigerad: 17 okt 2020
Smaragdalena skrev:
Lisa14500 skrev:

Men varför ska man addera med 250 N varje gång med 8N man räknar ut kraften för Lisa? 

Lisa accelererar med 0,2 m/s2 trots att hon håller emot allt vad hon orkar. Det betyder att den resulterande kraften på Lisa är F=ma, d v s F=40*0,2= 8 N. Den titala kraften på Lisa är 250+8 = 258 N.

Kan man säga att hennes kraft från början var 250N, men sen börjar hon accelerera framåt med 8N så det det blev 258N.  Han väger mer och är starkare och kan dra hårdare än Lisa därför kommer det va hon som accelererar

Vad menar du mer "hennes kraft från början"? Om du menarkraften som Lisa bromsar med så är det korrekt - det står i sista meningen innan själva frågorna.

Lisa14500 550
Postad: 17 okt 2020

Ja kraften som hon har innan hon börjar accelererar

Svara Avbryt
Close