5 svar
52 visningar
plzhelpmath är nöjd med hjälpen
plzhelpmath Online 205
Postad: 28 jul 20:02

Varför skiljer sig reaktionsvägar för pyruvatjoner i växter/människor.

I anaeroba förhållanden reduceras pyruvatjoner av NADH + H+, hos människor bildas mjölksyra och i jästceller bildas etanal, sedan etanol. Jag undrar varför dessa skiljer sig? Hos jästcellen sker två reaktioner, först reduceras pyruvatet av enbart vätejoner, och i andra steget av både NADH + H+. Varför reduceras det inte av NADH + H+ i första steget och blir mjölksyra?


mag1 5362
Postad: 28 jul 20:24

Till att börja med så är jästceller inte växtceller, utan tillhör ett eget rike, fungi (svampar).

 

plzhelpmath skrev:

I anaeroba förhållanden reduceras pyruvatjoner av NADH + H+, hos människor bildas mjölksyra och i jästceller bildas etanal, sedan etanol. Jag undrar varför dessa skiljer sig?

De olika metabolismvägarna hos människa och jäst, är anledningen till att pyrovatet omvandlas på olika sätt. Jästcellen har med andra ord annorlunda enzymer, som fermenterar pyrovat.

Hos jästcellen sker två reaktioner, först reduceras pyruvatet av enbart vätejoner, och i andra steget av både NADH + H+. Varför reduceras det inte av NADH + H+ i första steget och blir mjölksyra?

Nej inte riktigt så. I det första steget sker ingen reduktion av vätejoner, utan istället lämnar en molekyl koldioxid pyrovatet och bildar acetaldehyd (jämför strukturformlerna för pyrovat och acetaldehyd, så ser du att det saknas en molekyl koldioxid). Och sedan reduceras acetaldehyden till etanol med hjälp av NADH, och NAD+ återbildas. Etanolen blir en restprodukt som jästcellen helt enkelt gör sig av med, genom att exportera den från cellen, så att denna reaktion kan ske igen och igen och igen utan att cellen påverkas så mycket.

Detta skiljer sig från hur laktatfermenteringen sker i våra celler, där laktatet stannar kvar, och ganska snart inställer sig jämvikten mellan pyrovat och laktat. Och då kan laktatfermenteringen inte längre ske.

 

Hur tror du denna skillnad påverkar hur de olika cellerna kan skapa ATP ifrån glykolysen och det inte finns tillräckligt med syre (d.v.s. det är anaerobt)?

plzhelpmath Online 205
Postad: 28 jul 21:11
mag1 skrev:

Till att börja med så är jästceller inte växtceller, utan tillhör ett eget rike, fungi (svampar).

 

plzhelpmath skrev:

I anaeroba förhållanden reduceras pyruvatjoner av NADH + H+, hos människor bildas mjölksyra och i jästceller bildas etanal, sedan etanol. Jag undrar varför dessa skiljer sig?

De olika metabolismvägarna hos människa och jäst, är anledningen till att pyrovatet omvandlas på olika sätt. Jästcellen har med andra ord annorlunda enzymer, som fermenterar pyrovat.

Hos jästcellen sker två reaktioner, först reduceras pyruvatet av enbart vätejoner, och i andra steget av både NADH + H+. Varför reduceras det inte av NADH + H+ i första steget och blir mjölksyra?

Nej inte riktigt så. I det första steget sker ingen reduktion av vätejoner, utan istället lämnar en molekyl koldioxid pyrovatet och bildar acetaldehyd (jämför strukturformlerna för pyrovat och acetaldehyd, så ser du att det saknas en molekyl koldioxid). Och sedan reduceras acetaldehyden till etanol med hjälp av NADH, och NAD+ återbildas. Etanolen blir en restprodukt som jästcellen helt enkelt gör sig av med, genom att exportera den från cellen, så att denna reaktion kan ske igen och igen och igen utan att cellen påverkas så mycket.

Detta skiljer sig från hur laktatfermenteringen sker i våra celler, där laktatet stannar kvar, och ganska snart inställer sig jämvikten mellan pyrovat och laktat. Och då kan laktatfermenteringen inte längre ske.

 

Hur tror du denna skillnad påverkar hur de olika cellerna kan skapa ATP ifrån glykolysen och det inte finns tillräckligt med syre (d.v.s. det är anaerobt)?

Som jag förstått ser reaktionen ut i jästceller såhär: Pyruvat + H+ > Etanal + CO2. Etanal reduceras vidare till etanol. Då reduceras väl pyruvat ändå i steg 1 av vätejoner, samtidigt som det bildas CO2?

mag1 5362
Postad: 29 jul 17:21 Redigerad: 29 jul 17:21

Vid en reduktion överförs en elektron, från ett ämne till ett annat. Men, vätejonen kan inte reducera något - vätejonen saknar ju helt elektroner eftersom den uppstår när väteatomen lämnar ifrån sig sin enda elektron.

Vätejonen som ingår i omvandlingen av pyrovat till etanol, deltar i det sista steget, under reduktionen av etanal till etanol. Titta på molekylerna, etanal och jämför antalet väten med etanol. Det finns två fler vätekärnor i etanolen, en på kolatomen och en på syret.


Tillägg: 29 jul 2022 21:41

Denna bild summerar de två delstegen:

Blir det klarare utifrån denna bild?

 

 

 

Bilden är ifrån: https://en.wikipedia.org/wiki/Pyruvate_decarboxylase

 

plzhelpmath Online 205
Postad: 30 jul 19:11
mag1 skrev:

Vid en reduktion överförs en elektron, från ett ämne till ett annat. Men, vätejonen kan inte reducera något - vätejonen saknar ju helt elektroner eftersom den uppstår när väteatomen lämnar ifrån sig sin enda elektron.

Vätejonen som ingår i omvandlingen av pyrovat till etanol, deltar i det sista steget, under reduktionen av etanal till etanol. Titta på molekylerna, etanal och jämför antalet väten med etanol. Det finns två fler vätekärnor i etanolen, en på kolatomen och en på syret.


Tillägg: 29 jul 2022 21:41

Denna bild summerar de två delstegen:

Blir det klarare utifrån denna bild?

 

 

 

Bilden är ifrån: https://en.wikipedia.org/wiki/Pyruvate_decarboxylase

 

Okej då förstår jag lite bättre. 
Jag såg detta som jag nämner på Magnus Ehingers video
( https://www.youtube.com/watch?v=11DGB495Yag&t=356s , vid tidpunkt 5:20)

Menar du då att det inte stämmer?

mag1 5362
Postad: 30 jul 23:16 Redigerad: 30 jul 23:16

Det som sägs i videoklippet stämmer. Men, det sägs inget om att "vätejoner reducerar pyrovat", utan istället sägs (förenklat och inte förklarat) "att vätejoner gör att pyrovat reduceras till etanal och koldioxid".

Svara Avbryt
Close