1 svar
334 visningar
Aboud 74
Postad: 22 jan 2023 19:29

Varför växte de politiska ideologierna fram just under 1800-talet?

Vad är anledningen till att ideologierna ( konservatism,socialism och liberalism) växte fram i 1800-talet?

Teraeagle 20554 – Moderator
Postad: 22 jan 2023 19:58

Hur långt har du kommit hittills? Jag skulle säga att det är en konsekvens av att européerna upptäckte nya världen, i kombination med upplysningstidens filosofier. Liberalismen var den första av dessa tre ideologier och grundlades i Storbritannien av tänkare som John Locke och Adam Smith under 1600- och 1700-talen. Det är ingen slump att det skedde under dessa århundraden eller i Storbritannien.

Under dessa århundraden etablerade européerna, och framför allt britterna, mycket framgångsrika handelsrutter till följd av att man hade upptäckt den nya världen samt sjövägen till Indien och Kina. Det växte fram en mycket rik grupp av handelsmän som bidrog till att borgerskapet fick en helt annan makt gentemot kungen, adeln och kyrkan som tidigare hade varit de största maktspelarna. Borgarna var intresserade av upplysningsidéerna och liberalism eftersom de förespråkade saker som demokrati och frihandel vilket gynnade deras ställning i samhället. De som inte gillade liberalismen och ville behålla den gamla samhällsordningen med en stark adel och kungamakt kallades ”konservativa”.

Som en konsekvens av upplysningsidéerna och naturvetenskapliga upptäckter kunde den industriella revolutionen växa fram i slutet av 1700-talet och under 1800-talet, vilket ytterligare stärkte borgarklassen som innefattade bland annat fabriksägare. Det innebar också en stor samhällsförändring där människor gick från att vara jordbrukare till att arbeta i fabriker. Detta skedde ofta under osäkra villkor, vilket gjorde att arbetarna började organisera sig för att nå bättre villkor. De fick också stöd från många tänkare som Marx och Engels. Under denna tid uppstod en rörelse som kom att utvecklas till socialismen, vilken sedan klövs i en demokratisk inriktning som fokuserade på demokratiska reformer (t.ex. socialdemokrati) och en revolutionär, kommunistisk inriktning. Socialisterna hävdade att människan bara hade genomdrivit en halv revolution, där borgarna hade frigjort sig från överheten men där arbetarna fortfarande stod i beroendeställning gentemot både kungamakt och borgerskap. 

Svara Avbryt
Close