1 svar
26 visningar
Gunn4r101 är nöjd med hjälpen
Gunn4r101 1
Postad: 2 jun 13:27

Vargen-feedback och tips till avslutning

Inledning

Jag kommer resonera om hur jag tycker vargarna borde skötas. Borde vi utrota dem?

eller borde vi behålla dem? 


Faktadel

Vargen är ett djur som under 1900 talet nästan varit utrotad i sverige och 1975 var alla faktiskt utrotade detta på grund av jakt men vargarna har vandrat in igen från t.ex Norge, Finland och Ryssland. Utrotningen har hänt en gång till denna gång 1981. På grund av vargens egenskaper klarar vargen sig rätt bra. Vargarna är inte ett hot mot människan utan mer mot våra husdjur eller gårdsdjur. Under 50 år har endast 4 människor dödats av friska vargar. För länge sedan var vargen de mest utspridda däggdjuret och eftersom dom levde i flock har dom varit rätt farliga för människan men inte längre, eftersom dom nästan överallt har utrotats och jagats.


Djuret är ett hunddjur som är likt en hund ända skillnaden är att många hundar blir bara några kilo, vargen väger upp till 50 kilo. Vikten kan var olika vem vargen är i flocken och kön. Inte bara vikten käken som arbetar ihop med tassarna kan lätt krossa ben i t.ex älgens kropp för att komma innehållet. I ekosystemen är vargen en toppredator som nästan bara har ett hot från tigern och människan. Vargen som lever i naturen blir ungefär 8 år medans vargen i djurpark blir upp mot 18 år detta är för i naturen så kan det finnas brist på mat det finns faror och många sjukdomar.


Sverige har fem stora rovdjur björn,lo,järv,varg och människan. En sak vi har gemensamt med vargarna är att vi jobbar tillsammans och hittar relationer för att klara oss bättre. När vargen jagar så kan antingen föräldrarna eller dom som är överst i flocken dela upp sig eller jobbar helan flocken och delar upp sig så att de täcker en stor yta. Valparna  börjar redan äta kött vid fem månaders ålder och vid nio månaders ålder får dem sin första chans att själv fånga ett byte. Till mat äter vargen i sverige gäran älg då de finns många att gå efter, fullvuxna älgar kan ibland vara svåra tta ta då dem springer fortare än en älg med dålig kondition eller en kalv. Älgen också en av de större djuren med mer mat på så att ingen är hungrig i flocken.

 

 

 

 

 


Resonerande del

Det finns många fördelar och nackdelar med att bevara vargen i vår skogar. Att inte ha kvar vargen tycker jag det finns fler anledningar till t.ex vi kan jaga mer vilket gör så att vi får mer mat och vi jagar iställer för att vargen äter upp de. Vargen äter även upp både våra husdjur och t.ex i norrland där man har en del renar vilket står högt upp på vargens meny. Vi förlorar mer på att ha kvar vargen än att bli av med den. Vargen kommer ju också vara kvar i länder runt omkring sverige vilket gör att vi kommer få hit dem igen men att det tar ett tag. Vi får även resurser från vargen. Vargar har en tendens till att sprida mycket sjukdomar precis som andra djur med dålig hygien detta leder till värre och fler sjukdomar, dessa kan spridas till oss på flertal sätt.


Vargen spelar en stor roll för hur vegetationen utvecklas för vargen påverkar och bestämmer hur betesdjuren vilket är vargens mat betar. Vargen hjälper också till att hålla ner hur många det finns av varje djur istället för att vi skulle göra det. För om vargen inte fanns så skulle vargens byte bli fler och då behöver dom mat men maten räcker inte till alla och det blir ingen balans. 


Jag tycker det borde finnas grundlagar som gäller i hela sverige och sen att man anpassar sig för hur många djur man har på varje ställe. T.ex en där man har mycker varg och andra rovdjur där tycker jag man borde få döda fler än på ett ställe med lite djur. EU tycker jag inte borde få påverka om det inte blir för grovt typ att vi vill utrota många sorters djur så tycker jag att dom borde få stoppa oss men varje enskild djur borde dom inte kunna bestämma om vi ska döda de eller behålla de. 


Avslutning

Alltså tycker jag att det fler anledningar till att inte behålla vargen i sveriges skogar

mag1 2519
Postad: 3 jun 11:14
Gunn4r101 skrev:

Inledning

Jag kommer resonera om hur jag tycker vargarna borde skötas. Borde vi utrota dem?

eller borde vi behålla dem? 


Faktadel

Vargen är ett djur som under 1900 talet nästan varit utrotad i sverige och 1975 var alla faktiskt utrotade detta på grund av jakt men vargarna har vandrat in igen från t.ex Norge, Finland och Ryssland. Utrotningen har hänt en gång till denna gång 1981. På grund av vargens egenskaper klarar vargen sig rätt bra. Vargarna är inte ett hot mot människan utan mer mot våra husdjur eller gårdsdjur. Under 50 år har endast 4 människor dödats av friska vargar. För länge sedan var vargen de mest utspridda däggdjuret och eftersom dom levde i flock har dom varit rätt farliga för människan men inte längre, eftersom dom nästan överallt har utrotats och jagats.


Djuret är ett hunddjur som är likt en hund ända skillnaden är att många hundar blir bara några kilo, vargen väger upp till 50 kilo. Vikten kan var olika vem vargen är i flocken och kön. Inte bara vikten käken som arbetar ihop med tassarna kan lätt krossa ben i t.ex älgens kropp för att komma innehållet. I ekosystemen är vargen en toppredator som nästan bara har ett hot från tigern och människan. Vargen som lever i naturen blir ungefär 8 år medans vargen i djurpark blir upp mot 18 år detta är för i naturen så kan det finnas brist på mat det finns faror och många sjukdomar.


Sverige har fem stora rovdjur björn,lo,järv,varg och människan. En sak vi har gemensamt med vargarna är att vi jobbar tillsammans och hittar relationer för att klara oss bättre. När vargen jagar så kan antingen föräldrarna eller dom som är överst i flocken dela upp sig eller jobbar helan flocken och delar upp sig så att de täcker en stor yta. Valparna  börjar redan äta kött vid fem månaders ålder och vid nio månaders ålder får dem sin första chans att själv fånga ett byte. Till mat äter vargen i sverige gäran älg då de finns många att gå efter, fullvuxna älgar kan ibland vara svåra tta ta då dem springer fortare än en älg med dålig kondition eller en kalv. Älgen också en av de större djuren med mer mat på så att ingen är hungrig i flocken.

 

 

 

 

 


Resonerande del

Det finns många fördelar och nackdelar med att bevara vargen i vår skogar. Att inte ha kvar vargen tycker jag det finns fler anledningar till t.ex vi kan jaga mer vilket gör så att vi får mer mat och vi jagar iställer för att vargen äter upp de. Vargen äter även upp både våra husdjur och t.ex i norrland där man har en del renar vilket står högt upp på vargens meny. Vi förlorar mer på att ha kvar vargen än att bli av med den. Vargen kommer ju också vara kvar i länder runt omkring sverige vilket gör att vi kommer få hit dem igen men att det tar ett tag. Vi får även resurser från vargen. Vargar har en tendens till att sprida mycket sjukdomar precis som andra djur med dålig hygien detta leder till värre och fler sjukdomar, dessa kan spridas till oss på flertal sätt.

 

Vargens hygien är precis lika bra eller dålig som t.ex. älgens, snöripans eller renens. Ingen av dessa exempel har ett behov av att tvätta sig mer än de gör för att överleva. Vi människor får en bättre möjlighet att leva många på samma plats med bättre sanitet/hygien för det minskar risken för epidemier, men skulle vi sprida ut oss kan vi som art klara oss alldeles utmärkt med att tvätta oss sällan (sedan finns det ju så klart en social norm som ser till att vi får lära oss att sköta hygienen, även om vi nog gör detta mer än vad som är behövligt för att minska risken för sjukdom/epidemier överlag).

Varg precis som andra djur kan sprida skabb, rabies med mera, som kan påverka oss negativt, men det är inget specifikt för just varg.

 

 


Vargen spelar en stor roll för hur vegetationen utvecklas för vargen påverkar och bestämmer hur betesdjuren vilket är vargens mat betar. Vargen hjälper också till att hålla ner hur många det finns av varje djur istället för att vi skulle göra det. För om vargen inte fanns så skulle vargens byte bli fler och då behöver dom mat men maten räcker inte till alla och det blir ingen balans. 

Denna roll har även en ekonomisk del, för om vargen inte äter älg kommer älgstammen öka, och då älgarna gillar att äta gran- och tallskott minskar avkastningen i skogsbruket. Så här finns en ekonomiskt positiv effekt av en större vargstam, i alla fall för skogsbruket.

 


Jag tycker det borde finnas grundlagar som gäller i hela sverige och sen att man anpassar sig för hur många djur man har på varje ställe. T.ex en där man har mycker varg och andra rovdjur där tycker jag man borde få döda fler än på ett ställe med lite djur. EU tycker jag inte borde få påverka om det inte blir för grovt typ att vi vill utrota många sorters djur så tycker jag att dom borde få stoppa oss men varje enskild djur borde dom inte kunna bestämma om vi ska döda de eller behålla de. 

Här finns det plats att förklara lite närmare vilka positiva effekter en minskning av varg skulle få i regioner med flera vargar. Som motargument skulle man kunna säga att då kan vi istället ha mer varg i andra delar av landet, så behöver inte antalet vargar minska.

Grundlagar som reglerar detta går inte riktigt, för dessa styr över betydligt större frågor, t.ex. regeringsformen som reglerar hur Sverige skall styras. Det går att stifta "vanliga" lagar, men det blir knepigt att få till dessa och ändra i dem genom beslut i riksdagen.

Du skulle kunna titta på hur storleken på vargstammen bestäms idag, för det sker genom en myndighet. EU tittar övergripande på hur stora populationer är av vilda djur som varg.

 

 

 


Avslutning

Alltså tycker jag att det fler anledningar till att inte behålla vargen i sveriges skogar

Jag saknar lite en stark motivation till varför varg skall utrotas, som du kan skriva här. Är det för att skydda samernas renar i mellersta Sverige? Förhindra att varg dödar hundarna som folk i glesbygd har och som jägare tar med ut i skogen? Skall älgjägarna få fler älgar att jaga, på bekostnad av skogsbruket? Borde vi inte ha mer varg i södra Sverige för att äta upp alla vildsvin som har ökat snabbt i antal?

 

Lite av en principiell och etisk fråga, skall vi återigen besluta om att utrota en art i Sverige som funnits här längre än vad vi kan minnas? Har vi som redan utrotar massor av arter genom våra levnadsvanor rätt att utrota ännu en art?

Svara Avbryt
Close