11 svar
63 visningar
Maryyam12 är nöjd med hjälpen
Maryyam12 43
Postad: 21 jan 2021

Värme, temperatur

Hej, Skulle någon kunna hjälpa mig med den här uppgiften jag förstår ej vad det är jag gör fel.

"Vattenånga av temperaturen 100 grader Celsius leds in i en kylare. Man räknar med att kylvattnets temperatur under strömningen ska stiga från +10 grader Celsius till +45 grader Celsius, och att det kondenserade vattnet ska lämna kylaren med temperatuer +50 grader Celsius. Hur mycket kylvatten behövs per timme för att kondensera 8,0 kg vattenånga per timme? Kondensationen anses ske vid 100 grader Celsius.

 

Jag har själv kommit fram till att:

Upptagen värme = avgiven värme

Jag har gjort liknande uppgifter tidigare med denna verkar väldigt förvirrande....

Laguna 13388
Postad: 21 jan 2021

Hur ser dina uträkningar ut?

Maryyam12 43
Postad: 21 jan 2021

Jag vet att man ska använda sig av följande formler:

Q=cm(delta)T

Q= l(å)m

Q=I(s)M

c(H2O) = 4190

l(å)(H2O) = 2,26x10^6

l(s)(H2O) = 334x10³

P=Q/t

 

Jag har inte kommit mycket längre än detta då jag verkligen inte vet hur jag ska göra.....det är väldigt mycket som händer känns det som....skulle bli väldigt tacksam om du kunde berätta hur jag bör tänka eller börja....för att vill gärna lösa den på egen hand

Börja med att beskriva med ord vad den upptagna värmeenergin är, och vad den avgivna energin är. Den avgivna energin består av två delar.

Maryyam12 43
Postad: 21 jan 2021

Det avges energi från den 100 gradiga vattenångan. Kylvattnet upptar energin för att kunna höja temperaturen från 10 grader till 45 grader. Upptagen energi måste vara Q = 4190 x (45-10) x Y. ( Y=massan kylvatten ) 

Det kondenserade vattnet skall svalna till temperaturen +50 oC också. 

Maryyam12 43
Postad: 21 jan 2021

Ja, precis och då avges det energi.

men om jag nu tar och försöker att räkna utan denna avgivna energi...Ska jag då använda c=4190, alltså vattnets specifika värmekapacitet?

Ja. Du har alltså två termer i uttrycket för avgiven energi, en för när ångan kondenseras och en för när det heta vattnet svalnar.

Maryyam12 43
Postad: 21 jan 2021

Ska T vid ångans kondensation vara 50-100, alltså 50 som sluttemperatur...eller ska jag ha 45 som sluttemperatur

Och när vattnet svalnar, T = 50-45......

 

Eller har jag blandat ihop allt nu?

Enligt uppgiften blir det inte termisk jämvikt, utan den kalla sidan har sluttemperaturen 45 oC och den varma sidan 50 oC.

sarah200 14
Postad: 1 feb 2021

Ingen aning om den är rätt.... jag undrar om det kan det vara en lösning?
Det känns för enkel för att vara rätt...

Om jag tolkar dina kladdiga anteckningar rätt, så har du räknat med att det är vatten med temperaturen 100 oC som leds in i kylaren, inte vattenånga, som det står i uppgiften.

Svara Avbryt
Close