4 svar
28 visningar
Korra är nöjd med hjälpen
Korra 3780
Postad: 11 maj 21:50

Värme under marken

Hur ändras temperaturen ju längre ner man kommer i marken och kan man se en tabell någonstans? 
Om man bygger ett hus, hur praktiskt är det att utvinna värmen under jorden ?

Jordvärme är ju en grej. Man kan även borra ner till berggrunden och använda bergvärme. I bägge fallen handlar det ju dock om värmepumpar, dvs man använder elektrisk energi för att driva värme från marken/berget till huset. Värme flödar inte spontant åt det hållet eftersom huset fortfarande håller högre temperatur. Om du vill använda värmen från jordens inre måste du ganska mycket längre ner, såvida du inte bor på Island som är geotermiskt aktivt och där värme tränger upp till jordytan. På Island är sådan energi så billig att man t.ex. kan hålla alla vägar isfria i Reykjavik.

Korra 3780
Postad: 12 maj 08:22

Intressant 

Hur skiftar temperaturen ju längre ner man kommer, vad behöver temperaturen ligga på under marken för man ska kunna ha det varmt i huset ? 
Jag tänker att det är olika överallt, men i sverige, kanske ganska långt norr. Kan man se det någonstans eller måste man testa på varje plats? 
Smartare att göra detta vid ett berg? 
Pumpen låter vatten värmas i botten och sen pumpar upp det eller ? 

Värmeprofilen beror på årstiden. På vintern kan det vara tjäle och då är det kallt i början för att sedan bli successivt varmare nedåt i marken. På sommaren kan ytlagren vara soluppvärmda så att det först blir kallare när man går ner i marken för att sedan bli varmare igen.

Vid jord- och bergvärme håller området man hämtar värme från någon enstaka grad bara, det är inte ”varmt” som du kanske tänker dig. En värmepump fungerar på så sätt att man kan flytta värme från ett kallare område till ett varmare område (huset). Läs mer här:

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Värmepump 

Tror inte det är någon större skillnad mellan norra och södra Sverige, åtminstone inte när det gäller bergvärme.

Korra 3780
Postad: 12 maj 12:49

Tack så mycket

Svara Avbryt
Close