1 svar
75 visningar
Svalan är nöjd med hjälpen
Svalan 25
Postad: 7 maj 13:27

Värmeledningsekvation

Jag har en MATLAB uppgift där jag inte ens lyckas börja lösa uppgiften. 

U(:,:,1)=U0; % temperatur vid t=0
T=300; % antal tidssteg

dx=0.1; % x-steg
dy=0.1; % y-steg
c=0.002; % termisk diffusivitet


for k=1:T
  U(:,:,k+1)=U0; % randvärden
  for i=2:30
    for j=2:30
      % INSERT YOUR CODE HERE
    end
  end
end

 

Först tänkte jag att bara behöver skriva in rekursionsformeln så här:

U(:,:,1)=U0; % temperatur vid t=0
T=300; % antal tidssteg

dx=0.1; % x-steg
dy=0.1; % y-steg
c=0.002; % termisk diffusivitet


for k=1:T
  U(:,:,k+1)=U0; % randvärden
  for i=2:30
    for j=2:30
      % INSERT YOUR CODE HERE
     
      U(i,j,k+1)=U(i,j,k)+c/0.1.^2*(U(i+1,j,k)-2.*U(i,j,k)+U(i-1,j,k)+c/0.1.^2.*(U(i,j+1,k)+U(i,j-1,k)));
    end
  end
end

Det var dock inte rätt så nu vet jag inte ens hur jag ska börja. 

Laplace 20
Postad: 13 maj 10:17

Är problemet rätt formulerat? Parentesen efter c(x)2i rekursionsformeln omsluter ju hela uttrycket och inte bara den första termen. Det kan inte stämma.

Svara Avbryt
Close