9 svar
67 visningar
Mattehjalp är nöjd med hjälpen
Mattehjalp 1082
Postad: 26 jan 13:27

Växelström

Hej, jag förstår inte detta för ström riktigt, och ritningen gäller det endast för växelström

JohanF 4150 – Moderator
Postad: 26 jan 19:11

Jag förstår inte riktigt din fråga. Kan du förtydliga lite?

Mattehjalp 1082
Postad: 27 jan 11:02

Förstår inte riktigt förklaringen under sinuskurvan, vad händer med strömmen när vi roterar en magnet runt en spole


Tillägg: 27 jan 2024 11:04

Jag vet att spolen kommer påverkas av magnetisk fält från magneten och därav vilja motverka denna förändring enligt Lenz lag genom att inducera en ström men de olika stegen i sinuskurvan förstår jag inte.

Mattehjalp 1082
Postad: 27 jan 11:11 Redigerad: 27 jan 11:12

Om ni kollar här när det gäller en spole som roteras i ett magnetisk fält så vet vi att i första steg vill spolen rotera och bli parallell med magnetiska fältriktning, detta gör att vinkeln blir 0 och därav induceras ingen spänning, spänning är 0. När den därefter vill bli vinkelrät i steg 2 får vi största spänning eftersom vinkeln blir 90 grader och u=utopp*sinwt ger att u är som störst när sinwt=1 dvs när wt=90+n*180 grader. Jag tänkte att för ström borde det förklaras på samma sätt men då stämmer det inte riktigt med bilden jag laddade upp, eller är det kanske så att när man roterar en spole i ett magnetfält så ska man tänka så för strömmen också men när det handlar om att rotera en magnet runt en spole så blir det annat resonemang?

JohanF 4150 – Moderator
Postad: 27 jan 13:28

Jag ska läsa dina detaljerade frågor lite senare. Men det är två avgörande skillnader i figurerna du klippte in. Den första figuren ser ut att vara beskrivning av en växelströmsMOTOR, dvs genom att skicka en ström med visst utseende genom en spole så kan man få en magnet att rotera.

Den andra bilden ser ut att vara en växelströmsGENERATOR, dvs man roterar en magnet (alternativt roterar spolen och håller magneten stilla) så att det bildas en spänning över spolen.

Orsak och verkan.

Mattehjalp 1082
Postad: 27 jan 14:04

Aha då blir det mer tydligt, men varför är strömmens riktning just så i spolen, hur ska vi veta det?

JohanF 4150 – Moderator
Postad: 27 jan 14:29
Mattehjalp skrev:

Aha då blir det mer tydligt, men varför är strömmens riktning just så i spolen, hur ska vi veta det?

Syftar du på första bilden?

Mattehjalp 1082
Postad: 27 jan 14:30

ja

JohanF 4150 – Moderator
Postad: 27 jan 15:07
Mattehjalp skrev:

Aha då blir det mer tydligt, men varför är strömmens riktning just så i spolen, hur ska vi veta det?

Den första bilden visar principen för en växelströmsmotor, där man alltså omvandlar elektrisk energi (från den strömkälla som genererar strömmen i bilden) till mekanisk energi (att få en magnet att rotera, som man i sin tur kan koppla en drivaxel till en borrmaskin, eller nåt annat).

Dvs för att förstå principen som figuren visar, behöver man inte förstå varför strömmen ser ut som den gör. Strömmen måste se ut sådär _för att_ tvinga magneten att rotera. Strömmen kan man till exempel ta från spänningen i ett vägguttag. Naturligtvis måste strömmen, förutom att vara sinusformad som i bilden, även ha lagom strömstyrka och andra egenskaper men för principfigurens skull behövs ju inte det förklaras.

Hänger du med?

Mattehjalp 1082
Postad: 27 jan 15:10

yepp, tack!

Svara Avbryt
Close