2 svar
44 visningar
Fatima05 är nöjd med hjälpen
Fatima05 38
Postad: 26 maj 18:12 Redigerad: 26 maj 18:18

Växtceller

"Växtceller är totipotenta" 

Läste det som stod i läroboken men förstod inte riktigt, sökte runt och hittade att det ur varje enskild växtcell växer fram en ny komplett planta. Har någon en lite mer djupgående förklaring till varför? Hurdå? etc

anonym972 151
Postad: 27 maj 15:34

Att växter är totipotenta innebär att de har förmågan att differentiera och utveckla sig till alla olika celltyper som finns i en fullständig vuxen växt. I praktiken innebär detta att en enda växtcell har potentialen att bilda hela växten, inklusive rötter, stammar, blad och blommor.

Totipotens hos växter möjliggör olika reproduktions- och förökningstekniker. Till exempel kan växter föröka sig genom vegetativ förökning, där en del av växten (t.ex. en stjälk eller en lök) kan planteras för att bilda en ny individuell växt. Det är också grunden för växtförädlingstekniker som sticklingar, ympning och växtodling i växtkulturer.

Denna förmåga hos växter att vara totipotenta skiljer sig från däggdjur och andra djur, där celler vanligtvis är mer differentierade och har begränsad förmåga att omprogrammeras för att bilda nya typer av celler eller organismer.

Fatima05 38
Postad: 27 maj 16:01

Åh tack, nu förstår jag!

Svara Avbryt
Close