3 svar
30 visningar
Anonym2005 237
Postad: 24 maj 21:14

Växtfysiologi (Rektion på ljus)

Hej!

Det finns en sak jag inte förstår i min bok.

Det finns 2 typer av växter, långdagsväxter(kortnattsväxter) och kortdagsväxter(långnattsväxter). Dessa olika typer blommar när dagsljuset varar längre respektive kortare än ett visst antal timmar.

Men om man belyser långdagsväxter i ett ögonblick under en lång natt, kan den blomma. Det har något med fytokrom att göra. Vad har det med fytokrom att göra? Om man belyser den i ett ögonblick, kommer väl nästa ögonblick ge mörker och då borde fytokromet väl återgå till sin inaktiva form?

mag1 8349
Postad: 24 maj 21:49

Fytokromen finns i två stadier, där det ena (Pfr) kan ge upphov till de signaler som leder till att växten blommar, "påknappen".

Och det finns även ett motsvarande inaktivt stadie (Pf), som inte signallerar på detta vis, det är "avknappen".

Fytokromet byter stadie som en effekt av ljus, men (Pf) och (Pfr) reagerar på olika våglängder. Rött ljus leder till att (Pf) omvandlas till (Pfr). Och den omvända omvandlingen sker med längre våglänger röd-ifraröd, som får (Pfr) => (Pf). 

Detta fungerar fint när det finns naturlig ljus närvarande, där ljusets våglängder ser till att antingen (Pf) eller (Pfr) dominerar, och under säsongen förändras intensiteten av de olika våglängderna.

Det kan ske en långsam omvandling mellan stadierna, även utan ljus, men om fytokromerna belyses med t.ex. rött ljus tillräckligt länge omvandlas merparten av fytokromerna till den aktiva formen (Pfr) och vissa växter kan fås att blomma. Omvandlingen till den inaktiva (Pf) formen tar m.a.o. längre tid, så pass mycket längre tid att blomman hinner blomma.

Anonym2005 237
Postad: 24 maj 21:55
mag1 skrev:

Fytokromen finns i två stadier, där det ena (Pfr) kan ge upphov till de signaler som leder till att växten blommar, "påknappen".

Och det finns även ett motsvarande inaktivt stadie (Pf), som inte signallerar på detta vis, det är "avknappen".

Fytokromet byter stadie som en effekt av ljus, men (Pf) och (Pfr) reagerar på olika våglängder. Rött ljus leder till att (Pf) omvandlas till (Pfr). Och den omvända omvandlingen sker med längre våglänger röd-ifraröd, som får (Pfr) => (Pf). 

Detta fungerar fint när det finns naturlig ljus närvarande, där ljusets våglängder ser till att antingen (Pf) eller (Pfr) dominerar, och under säsongen förändras intensiteten av de olika våglängderna.

Det kan ske en långsam omvandling mellan stadierna, även utan ljus, men om fytokromerna belyses med t.ex. rött ljus tillräckligt länge omvandlas merparten av fytokromerna till den aktiva formen (Pfr) och vissa växter kan fås att blomma. Omvandlingen till den inaktiva (Pf) formen tar m.a.o. längre tid, så pass mycket längre tid att blomman hinner blomma.

Jahhaaa. Så det tar längre tid att byta form och blomman hinner blomma innan fytokromet bytit form. Men hur förklarar kan man hindra kortdagsväxter från att blomma genom att belysa de i ett ögonblick?

mag1 8349
Postad: 24 maj 22:09

De två typerna av växter reagerar på olika vis, men använder samma typ av system/signal för att detektera ljusets sammansättning. Långdagsväxterna stimuleras att blomma när natten blir kortare och dagen längre, medans kortdagsväxterna reagerar precis tvärt om, deras blomning förhindras när dagen är lång. Och när dagen blir kortare under sensommaren och hösten, blir effekten att blomningen istället börjar.

Så övergripande delar de på ett och samma system för att känna av dagens längd, men de har varsin anpassning till denna information.

Sedan påverkar flera signaler växten (temperatur, vattentillgång m.m.), och summan av dessa signaler avgör om/när växten t.ex. gror/blommar. 

Svara Avbryt
Close