2 svar
109 visningar
StudieRo är nöjd med hjälpen
StudieRo 397
Postad: 3 apr 2022 13:01 Redigerad: 3 apr 2022 13:02

Vektorer

3100. Punkten E är diagonalernas skärningspunkt i parallellogrammen ABCD.

Beteckna EA = u och EB = v.

Uttryck med hjälp av vektorerna u och v

a) AB

Begriper inte frågan riktigt.

"DiagonalernAS"?, "ParallellogrammEN"?
Är ABCD fyra olika parallellogram som står med sidorna intill varandra där varje parallellogram kallas A, B, C eller D?

Eller är det ett parallellogram (eller rektangel som också är ett parallellogram) med hörnen A, B, C och D?

Jag har börjat med att rita ut och namngett sidorna u och v i både en typisk rektangel och ett annat parallellogram, men därifrån kommer jag inte längre.

AndersW 1622
Postad: 3 apr 2022 14:19

Du har ritat två varianter på Parallellogram ABCD. Du kan rita många fler. Det påverkar inte lösningen av uppgiften.

Om vi ser på din vänstra figur har du ritat ut u och w. Kan du nu beskriva vektorn AB som en funktion av u och v?

Om du hittar svaret kommer du att se att detta gäller oavsett hur du ritar parallellogramet.

StudieRo 397
Postad: 3 apr 2022 16:02

Tack för hjälpen. Jag fortsatte framåt i kapitlet och så släppte det hela. Polletten trillade ner!

Svara Avbryt
Close