2 svar
93 visningar
EulerWannabe 185
Postad: 30 jul 2020 11:14

Vektorrotation

Om en vektor (x, y) vrids i positiv led vinkeln θ så hamnar den på (xcos(θ) - ysin(θ), xsin(θ) + ycos(θ)).

Hur kan man bevisa detta?

Jroth 1191 – Fd. Medlem
Postad: 30 jul 2020 11:42 Redigerad: 30 jul 2020 11:44

Du kan t.ex. studera systemet i polära koordinater. Vektorn (x,y)(x,y) roteras till (x',y')(x^',y^') enligt

x=rcos(α),  x'=rcos(α+θ)x=r\cos(\alpha),\quad x^'=r\cos(\alpha+\theta)

y=rsin(α),  y'=rsin(α+θ)y=r\sin(\alpha),\quad y^'=r\sin(\alpha+\theta)

Använd additionsformler för sin- och cosinus.

PATENTERAMERA 4919
Postad: 30 jul 2020 11:47

Enklast är att använda komplexa tal.

Identifiera (x, y) med det komplexa talet z = x + iy. Om du vill rotera z med en vinkel v så kan du göra det genom att multiplicera med eiv = cosv + isinv - jag antar att detta är känt från gymnasiet.

(x + iy)(cosv + isinv) = xcosv - ysinv + i(xsinv + ycosv), som vi kan identifiera med (xcosv - ysinv, xsinv + ycosv), vilket är det sökta resultatet.

Svara Avbryt
Close