6 svar
42 visningar
Katarina149 1813
Postad: 16 feb 20:43

Verkningsgrad

Jag förstår inte ens frågan. Hur kan jag påbörja lösningen? Verkningsgrad = nyttig energi/tillförd energi det är det enda jag förstår 

Ture 3447
Postad: 16 feb 21:37

Det brukar vara bra att rita en figur och sätta ut alla relevanta krafter, samt att komposantuppdela de krafter som inte är vinkelräta eller parallella med det lutande planet.

Det du sen kan fundera på: Hur påverkas friktionen av lutningen? Hur påverkas arbetet av lutningen? Hur påverkas lägesenergin?

Katarina149 1813
Postad: 16 feb 21:38 Redigerad: 16 feb 21:38

Ju större lutning desto större friktionskraft

Ture 3447
Postad: 16 feb 21:41
Katarina149 skrev:

Ju större lutning desto större friktionskraft

Som sagt var: Rita en figur, sätt ut krafter och komposantuppdela, Sen tänker du...

Katarina149 1813
Postad: 20 feb 17:11 Redigerad: 20 feb 17:12

Ture 3447
Postad: 3 mar 08:42

Hur stor är normalkraften och friktionskraften?

Klicka hör för ett annat sätt att tänka

Du kan dela upp arbetet i två delar enligt resonemanget i din andra tråd med att släpa verktygslådan uppför en backe.

Den ena delen går åt till att övervinna gravitationskraften och öka lådans lägesenergi med mgh (där m är lådans massa och h är höjdskillnaden). Denna del är lika stor oavsett hur mycket planet lutar, eftersom varken lådans massa m eller höjdskillnaden h berir på lutningen.

Den andra delen går åt till att övervinna friktionskraften och släpa lådan längs med det lutande planet. Storleken av detta arbete beror dels på hur stor friktionskraften är, dels på hur lång sträcka lådan släpas.

När du då funderar på vilka situationer som ger ett stort respektive litet arbete här så kan det vara fruktsamt att resonera kring extremfall.

Tänk dig extremfallet att planet är vertikalt, dvs att dess lutning är 90°. Då ligger inte lådan an mot planet, vilket innebär att normalkraften från planet är 0. Vad händer då med friktionskraften och arbetet som krävs för att övervinna den?

Tänk dig det andra extremfallet, att planet är (i stort sett) horisontellt, dvs att dess lutning nästan är 0°. Då ligger lådan an mot planet med i stort sett hela sin tyngd, vilket innebär att normalkraften från planet i stort sett är mg. Vad händer då med friktionskraften och arbetet som krävs för att övervinna den?

Svara Avbryt
Close