42 svar
1204 visningar
Wahid.A är nöjd med hjälpen
Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 11:02

Vet ej hur ska börja

Bedinsis 2703
Postad: 5 aug 2022 11:22

Om H(x) anger höjden i meter x minuter efter att problemen startade, och x i det här fallet är lika med 7, vad tror du då det är som man undersöker?

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 11:32

H=8000 

x=0,65

8000/0,65=1233

0,65= 1233 H

Bedinsis 2703
Postad: 5 aug 2022 11:51

Om man har en funktion, t.ex. f(x) = 10*x-5, så innebär det att man kan ersätta x med vilka värden som helst för att få fram vad motsvarande funktionsvärde är.

f(177)= 10*177-5= 1770-5= 1765

f(0)= 10*0-5= 0-5= -5

f(3)= 10*3-5= 30-5= 25

I din uppgift så frågar de vad H(7) motsvarar. Eftersom H(x) är höjden x minuter efter att problemen startade och att vi i det här fallet har att x är 7 så är H(7) höjden 7 minuter efter att problemen startade. Pröva att beräkna detta.

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 11:54

Kan du förklara på enklare sätt? Förstår inte riktigt 

Bedinsis 2703
Postad: 5 aug 2022 11:56

Vilken bit tycker du är svårbegriplig?

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 12:00

 Hur ska beräkna t.ex. h(7)* ? Minuter eller? Ska man själv hitta på något siffra ?

Bedinsis 2703
Postad: 5 aug 2022 12:04

Hur man beräknar H(7)?

Du vet om att H(x) är samma sak som att man tar 8000*0,65x.

Detta innebär att om du är nyfiken på till exempel H(1) så räknar du ut detta genom att ersätta alla x med 1, så

H(1)= 8000*0,651

På samma sätt så beräknar du H(2) genom att ersätta alla x med 2, så

H(2)= 8000*0,652

På samma sätt så beräknar du H(17) genom att ersätta alla x med 17, så

H(17)= 8000*0,6517

Nu är du nyfiken på vad som H(7) är lika med. Kan du då förstå vad som man skall göra?

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 12:51

H(7)=8000*0,65^7= 392,18

Bedinsis 2703
Postad: 5 aug 2022 12:52

Just det.

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 12:54

B) svaret hur räknar?

Bedinsis 2703
Postad: 5 aug 2022 12:58

H(x) anger höjden i meter x minuter efter att problemen startade. Hur många minuter har gått sedan problemen startade om problemen precis har startat?

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 13:01

8000*0,65=5200

Bedinsis 2703
Postad: 5 aug 2022 13:04

Hur många minuter har gått sedan problemen startade om problemen *precis* har startat?

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 13:09

0,65


Tillägg: 5 aug 2022 13:09

0,65^1

Bedinsis 2703
Postad: 5 aug 2022 13:14

x=1 motsvarar att det har gått en minut sedan problemen startade. Men vi vill ju ha att ingen tid alls har gått sedan problemen startade.

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 13:16

Vad ska räknas nu?

Bedinsis 2703
Postad: 5 aug 2022 13:20

Höjden då ingen tid alls har gått sedan problemen startade.

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 13:22

8000-5200= 2800

Bedinsis 2703
Postad: 5 aug 2022 13:23

Då ingen tid alls har gått har noll (0) minuter gått.

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 13:27

8000-5200= 2800
 Är det inte rätt?


Tillägg: 5 aug 2022 13:32

Höjden 5200

Bedinsis 2703
Postad: 5 aug 2022 13:30 Redigerad: 5 aug 2022 13:33

Nej.

5200 är som du räknade ut i inlägg #13 höjden efter att en(1) minut passerat. Denna siffra är inte relevant för uppgiften. Vi vill veta höjden efter att noll(0) minuter passerat.

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 13:38

Jag hänger inte med fråga B

Laguna Online 29159
Postad: 5 aug 2022 13:58

Höjden x minuter efter att problemen startade ges av formeln H(x) = 8000·0,65x8000 \cdot 0,65^x.

De frågar efter höjden när problemen startade. Vad är x då?

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 14:00

X=0,65^1

Laguna Online 29159
Postad: 5 aug 2022 14:03

0,65 minuter? Varför det?

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 14:06

Det står där att H =8000 och 0,65^x= x är det inte så?

Laguna Online 29159
Postad: 5 aug 2022 14:08

Vad menar du med att 0,65^x = x? Det står ingenstans.

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 14:09

Vet inte hur ska hitta x

Laguna Online 29159
Postad: 5 aug 2022 14:16

Om jag hittar på att x = 4, vad säger du att det betyder i det här sammanhanget?

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 14:19

800*0,65*4=20,800

Laguna Online 29159
Postad: 5 aug 2022 14:23

Vad betyder det med vanliga ord att x är 4?

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 14:31

X=4

Laguna Online 29159
Postad: 5 aug 2022 14:42

x=4 använder inga vanliga ord.

x = 4 betyder här att det har gått fyra minuter sedan problemen började. Förstår du nu vad x används till här?

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 14:55

Men hur ska räkna höjden? 

Laguna Online 29159
Postad: 5 aug 2022 14:57

Se inlägg #24.

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 15:01

8000.0,65.4=?


Tillägg: 5 aug 2022 16:07

8000.0,65.0=5200 höjden 


Tillägg: 5 aug 2022 16:12

Om vi räknar x= 0

Bedinsis 2703
Postad: 5 aug 2022 16:35
Wahid.A skrev:

8000.0,65.4=?


Tillägg: 5 aug 2022 16:07

8000.0,65.0=5200 höjden 


Tillägg: 5 aug 2022 16:12

Om vi räknar x= 0

Nu har du ersatt alla matematiska operationer med en punkt, ".". Detta är inte en matematisk operator, och framförallt hade vi olika matematiska operationer där du använt vad jag antar är samma matematiska operator i form av punkter.

Var god skriv om uträkningen som du vill göra.

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 16:48

Ett stridsflygplan får motorproblem och en analys i efterhand visar att planets höjd ändrades enligt formeln: 𝐻(𝑥) = 8000 ∙ 0,65𝑥 , där H är höjden i meter x minuter efter att problemen startade.

b) Vilken höjd befann sig planet på då problemen startade?

H(x)=8000.0,65x

om vi säger att x = 4 tiden

då har vi 8000.0,65.4 

Laguna Online 29159
Postad: 5 aug 2022 16:51

Vet du vad 0,65x betyder? Att x är exponent i en upphöjt-operation?

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 16:55

0,65x=0,65

Laguna Online 29159
Postad: 5 aug 2022 16:56

Vad menar du med det?

Wahid.A 370
Postad: 5 aug 2022 16:58

Jag blev helt förvirrad med den fråga så tack för allt hjälp 

Svara Avbryt
Close