elinn 12
Postad: 19 maj 2021 22:26

Vetenskaplig rapport om Brott och statistik

Hej, jag har som uppgift att skriva en vetenskaplig rapport om ett ämne inom brott och sedan formulera en frågeställning som går att besvara med hjälp av statistik. Jag hade först tänkt skriva om ämnet "våld i nära relationer" med frågeställningen "Har det skett en ökning av våld i nära relationer i Coronapandemin" men jag kom på att det inte finns så mycket forskning om det än så jag har valt att inte skriva om det ämnet.

Så min fråga är hur skulle jag kunna tänka för att komma på en frågeställning inom ämnet "våld i nära relationer" som går att besvaras med statistik. 

Jag hade också ett förslag på en frågeställning som lyder "Blir kvinnor mer utsatta för våld i nära relationer än män"

Smutstvätt 24540 – Moderator
Postad: 19 maj 2021 22:48

Frågeställningen är bra, men som du säger är det mesta vetenskapliga materialet inte färdigt/publicerat ännu. 

"Blir kvinnor mer utsatta för våld i nära relationer än män" är också en intressant frågeställning, en annan skulle kunna vara att jämföra våldsutsatthet i heterorelationer jämfört med homorelationer (och då gärna både man+man och kvinna+kvinna – det är nog lämpligt att avgränsa rapporten till monogama förhållanden). Andra förslag skulle kunna vara:

  • Hur har förekomsten av våld i nära relationer har förändrats över tid?
  • Vilka insatser är viktigast för att hjälpa offer i våldsamma relationer?
  • Vilka insatser är viktigast för att hjälpa förövare i våldsamma relationer? Finns det exempelvis något effektivt behandlingsprogram för att förebygga återfall?
  • Hur vanligt är det att barn/minderåriga lever med föräldrar/vårdnadshavare som utsätts för våld i nära relationer? Hur påverkas dem? Finns det något bra sätt som skol- och fritidspersonal kan fånga upp dessa barn?
  • Hur vanligt är det att personer som lämnat en våldsam nära relation inleder en ny relation som innehåller våld? Är det slumpmässigt vilka relationer som är våldsamma, eller finns det personlighetsdrag som ökar risken för att utsätta sin partner eller liknande för våld?
  • Hur vanligt är det att personer som utsatt närstående för våld återfaller? Är det vanligare med återfall om relationen med offret fortsätter, jämfört med om förövaren inleder en ny relation?

Jag vet inte hur det vetenskapliga underlaget för de olika frågorna ser ut, men det är värt att undersöka saken. Lycka till! :)

Svara Avbryt
Close