5 svar
42 visningar
Rekmackan 7
Postad: 11 mar 2019

Vid ett beta sönderfall frigörs en positron med rörelseenergin 1,0 MeV.

En positron har lika stor massa som en elektron. Hur stor är den procentuella ökningen av positronens totala energi jämfört med en positron i vila?

Jag vet att svaret är 200% men vet inte riktigt hur man ska komma fram till detta.

Jag har använt mig av formeln E=mc^2 och då får jag fram 2,3385×10^-68 eftersom en elektrons massa är 9,11×10^-31 kg och laddningen är 1,60218×10^-19 C.

Jag vet även att procentuell ökning beräknas genom andelen/det hela. Men hur ska jag fortsätta på detta?

Smaragdalena Online 25474 – Moderator
Postad: 11 mar 2019 Redigerad: 11 mar 2019

Välkommen till Pluggakuten!

Du verkar ha använt formeln E=mc2E=mc^2 fel - elektronens laddning skall inte vara med. 

Hur stor är elektronens vilomassa, mött i MeV?

Rekmackan 7
Postad: 11 mar 2019

Vad menar du? Jag har skrivit allt som står i uppgiften :)

Du kan använda formeln E=mc2E=mc^2 för att beräkna positronens vilomassa i SI-enheten joule och sedan räkna om den till enheten MeV.

Rekmackan 7
Postad: 12 mar 2019

blir det rätt om jag löser enligt följande:
E0=m0c2 (energi hos en positron i vila)
m0= 9,11x10-31 kg
c är ljusets hastighet som är konstant= ca 3x108 m/s
E0= 9,11x10-31x(3x108)2=8,199x10-14 J men svaret ska vara i eV så då delar jag i 1,60218x10-19 och får ca 511740,2539 eV

Så positronens totala energi är 1,0 MeV och positronens viloenergi är 511740,2539 eV. Så för att få den procentuella ökningen delar jag 1x106 / 511740,2539=1,95 

Tror du detta kan avrundas till 2,0 och då blir det 200% eller är jag ute och cyklar?

Det verkar vettigt.

Svara Avbryt
Close