3 svar
231 visningar
Umbrella 299 – Fd. Medlem
Postad: 4 dec 2021 18:53

Vilka ämnen bildar fällningar?

Hej! Jag undrar vilka ämnen som kan bilda fällningar? Hur bildas ens fällningar? 

Jag vet att salter (d.v.s. joner) kan lösa sig med varandra med hjälp av vatten (H20), men kan metaller lösa sig med varandra och också bilda fällningar? Och kan icke metaller också lösa sig med varandra och bilda fällningar? Tack på förhand!

Ordet fällning har med "falla" att göra. Det är fasta ämnen som faller ner ur lösningar. Om man blandar två lättlösliga salter med varandra kan det bildas en fällning, ja, det kan t o m hända att det bildas två olika fällningar samtidigt omman väljer sina joner omsorgsfullt.

Om du har en lösning av kopparjoner och lägger dit en bit av en mer oädel metall, t ex magnesium, kan det bildas en fällning av kopparmetall.

En homogen blandning av två metaller, d v s en lösning av en metall i en annan, kallas en legering. Det är inte en fällning.

Om man t ex lyckas oxidera svavelväte i vattenlösning, så att det bildas fast svavel, skulle det bli en fällning.

Umbrella 299 – Fd. Medlem
Postad: 4 dec 2021 19:15

Okej, så när metaller bildar "fällningar" så kallas det alltså istället för legeringar, om jag har förstått det rätt?

Och ickemetaller kan alltså också bilda fällningar då? Eller är det bara joner som kan bilda fällningar?

Nej, en legerinng är en lösning (av en metall i en annan metlall), inte en fällning. Ja, det finns tillfällen när även en icke-metall kan bilda en fällning.

Svara Avbryt
Close