4 svar
164 visningar
SeriousCephalopod 2097
Postad: 18 apr 2019 Redigerad: 18 apr 2019

Vilka läroböcker används i matematiken på gymnasiet?

Reality check från min sida; Matematikundervisningen på svenska gymnasier är ju väldigt läroboksbunden där många (de flesta?) gymnasiematematikkurser utförs genom att man mr eller mindre avsnitt för avsnitt rör sig igenom en lärobok.

Så vilka används?

Har ni stött på några andra läroböcker för Ma1-5 än:

  • Matematik 5000-serien (Natur och Kultur) [2000/3000/4000]
  • Matematik M (Liber)
  • Exponent (Gleerups)
  • Matematik Origo (Sanoma)

och jag vet (via marknadsföring)  att Liber kommit ut med en ny serie

  • Numerus (Liber)

men tror inte den används i praktiken än.

När jag var på en gymnasieskola där de undervisade kursen Matematik Specialisering så använde de

  • Matematik Specialisering (Studentlitteratur AB)

Men har ni stött på något mer? eller kan man anse sig ha vetskap om Sveriges alla läroböcker om man räknat dessa?   Jag ska även erkänna att jag har dålig koll på digitala läromedel och verktyg så vill ny lyfta fram saker som kunskapsmatrisen som något som ni sett används flitigt i undervisningen så kan det vara kul att höra. 

Albiki 4228
Postad: 18 apr 2019

Jag tror att du besvarat din egen fråga.

SeriousCephalopod 2097
Postad: 18 apr 2019

Möjligt, men egen erfarenhet är ju ibland inte heltäckande så om någon kommer på något ytterligare så skulle jag uppskatta bredden. 

Albiki 4228
Postad: 18 apr 2019

Det finns långt många fler matematikböcker på gymnasienivå än de i din lista, men många av dem används inte.

SeriousCephalopod 2097
Postad: 18 apr 2019 Redigerad: 18 apr 2019

Vilka tänker du dig då? Finns fler som är relevanta om man inkluderar sådana som inte används (samt exkluderar något utdaterad litteratur från innan 2011)?

På sätt och vis är frågan ju beroende hur man tolkar begreppet matematikbok för gymnasiet då om man i den snäva bemärkelsen tänker sig "heltäckande" ämnesplansinspirerade läroböcker kanske inte kommer utanför ovan lista även om man inkluderar böcker som inte används. Medan det såklart finns mindre specialiserade böcker som behandlar ett innehåll som är jämförbart med gymnasiematematiken och de kan också vara relevanta. Amerikansk litteratur såsom Art of Problemsolvingserien fullgott skulle kunna användas ur ett innehållsperspektiv, så jag är öppen för en bredare tolkning så länge man förklarar sin avgränsning. 

edit: Jag får även förmoda att IB-programmen en liknande familj av matematikböcker med jämförbar standardisering som jag inte har koll på. 

Svara Avbryt
Close