3 svar
124 visningar
Guacamole är nöjd med hjälpen
Guacamole 69
Postad: 18 okt 2021 12:22

Vilka påståenden är sanna? Magnesium i en kopparsulfatlösning

En magnesium bit läggs i kopparsulfatlösning. Vilka påståenden är sanna?

A)Mg bandet blir tunnare och skörare 
B)Lösningen får en starkare blåfärg
C)Kopparjonkoncentrationen blir mindre
D)Sulfatjonkoncentrationen ändras inte
E)Ingen reaktion sker

Jag anser att påståendet  B och D stämmer. Magnesium är en oädlare metall än koppar, det innebär att när en bit magnesium läggs in i kopparsulfatlösningen kommer magnesium att oxideras då det avger sina elektroner och bildar joner. Kopparjonerna bör ta upp dessa joner och bilda kopparatomer, det finns alltså kopparatomer i lösningen nu och lösningen bör få en starkare blåfärg. Sulfatjonkoncentrationen är irrelevant och ändrar inte på hur reaktionen sker och därför stämmer det över med påstående D

Jag är väldigt osäker  i mitt resonemang och om man kan tänka på detta sätt? Är det något påstående som stämmer som jag missar, och har jag förstått på hur denna redoxreaktion sker?   

Teraeagle 18756 – Moderator
Postad: 18 okt 2021 21:06 Redigerad: 18 okt 2021 21:06

Detta stämmer:

Magnesium är en oädlare metall än koppar, det innebär att när en bit magnesium läggs in i kopparsulfatlösningen kommer magnesium att oxideras då det avger sina elektroner och bildar joner. Kopparjonerna bör ta upp dessa joner och bilda kopparatomer

Sulfatjonkoncentrationen är irrelevant och ändrar inte på hur reaktionen sker och därför stämmer det över med påstående D

Detta stämmer inte:

det finns alltså kopparatomer i lösningen nu och lösningen bör få en starkare blåfärg.

Till att börja med så är inte kopparatomer lösliga i vatten, utan de fälls ut och bildar kopparmetall. För det andra så är det kopparjoner som orsakar att lösningen får blå färg, inte kopparatomer.

Guacamole 69
Postad: 18 okt 2021 22:41

Juste, väldigt sant. Blandade ihop joner och atomer. Samt att det är tvärtom, om det istället stod att bit koppar läggs i en magnesiumsulfatlösning skulle påstående B stämma. 

 

Så av all är påstående E den rätta, vet inte hur man avgör om påstående A är sant eller inte

Teraeagle 18756 – Moderator
Postad: 18 okt 2021 23:01

Då skulle lösningen ha samma blåfärg som tidigare, för man får ingen reaktion om man lägger en bit koppar i en lösning med magnesiumjoner. Om man har en lösning av t.ex. silverjoner däremot…

Jag skulle säga att även A är korrekt eftersom magnesiumbandet löses upp under reaktionen. Innan det har lösts upp helt så blir det tunnare och skörare.

Även C är rätt eftersom kopparjoner försvinner från lösningen och fälls ut som kopparmetall under reaktionens gång.

Svara Avbryt
Close