16 svar
27 visningar
swaggerdabber44 170
Postad: 3 mar 12:59

Vilka sker spontant?

Motivera med hjälp av användning av spänningsserien vilka två av följande reaktioner som sker spontant.
a)
Zn2+(aq) + Cu(s)
-->
Zn(s) + Cu2+


b)
Cu(s) + 2 Ag+(aq)
-->
Cu2+(aq) + 2 Ag(s)


c)
2 Ag(s) + Zn2+(aq)
-->
2 Ag+(aq) + Zn(s)


d)
Fe(s) + Zn2+(aq)
-->
Fe2+(aq) + Zn(s)


e)
Cl2(aq) + 2 I-
-->
2 Cl-(aq) + I2(aq)

 

Förstår inte riktigt hur jag ska lösa denna, har inte påträffat något liknande tidigare. I facit står det att om normalpotentialen är större för oxidationsmedlet än reduktionsmedlet är reaktionen spontan. Förstår inte alls hur det går ihop. Har inte lärt mig något samband mellan normalpotentialer och entropi.

swaggerdabber44 skrev:

Motivera med hjälp av användning av spänningsserien vilka två av följande reaktioner som sker spontant.
a)
Zn2+(aq) + Cu(s)
-->
Zn(s) + Cu2+


b)
Cu(s) + 2 Ag+(aq)
-->
Cu2+(aq) + 2 Ag(s)


c)
2 Ag(s) + Zn2+(aq)
-->
2 Ag+(aq) + Zn(s)


d)
Fe(s) + Zn2+(aq)
-->
Fe2+(aq) + Zn(s)


e)
Cl2(aq) + 2 I-
-->
2 Cl-(aq) + I2(aq)

 

Förstår inte riktigt hur jag ska lösa denna, har inte påträffat något liknande tidigare. I facit står det att om normalpotentialen är större för oxidationsmedlet än reduktionsmedlet är reaktionen spontan. Förstår inte alls hur det går ihop. Har inte lärt mig något samband mellan normalpotentialer och entropi.

Har du hört talas om ädla och oädla metaller?

swaggerdabber44 170
Postad: 3 mar 13:37
Smaragdalena skrev:
swaggerdabber44 skrev:

Motivera med hjälp av användning av spänningsserien vilka två av följande reaktioner som sker spontant.
a)
Zn2+(aq) + Cu(s)
-->
Zn(s) + Cu2+


b)
Cu(s) + 2 Ag+(aq)
-->
Cu2+(aq) + 2 Ag(s)


c)
2 Ag(s) + Zn2+(aq)
-->
2 Ag+(aq) + Zn(s)


d)
Fe(s) + Zn2+(aq)
-->
Fe2+(aq) + Zn(s)


e)
Cl2(aq) + 2 I-
-->
2 Cl-(aq) + I2(aq)

 

Förstår inte riktigt hur jag ska lösa denna, har inte påträffat något liknande tidigare. I facit står det att om normalpotentialen är större för oxidationsmedlet än reduktionsmedlet är reaktionen spontan. Förstår inte alls hur det går ihop. Har inte lärt mig något samband mellan normalpotentialer och entropi.

Har du hört talas om ädla och oädla metaller?

Jajamän

Elektrodpotentialer är samma sak som elektrokemiska spänningsserien, men med mätvärden och generaliserat så att det funkar även för ämnen som inte är metaller.

swaggerdabber44 170
Postad: 4 mar 16:30
Smaragdalena skrev:

Elektrodpotentialer är samma sak som elektrokemiska spänningsserien, men med mätvärden och generaliserat så att det funkar även för ämnen som inte är metaller.

Det låter rimligt. Och hur kan detta kopplas till entropin?

Varför vill du koppla det till entropi?

swaggerdabber44 170
Postad: 4 mar 17:33
Smaragdalena skrev:

Varför vill du koppla det till entropi?

Är inte entropi spontanitet? Det frågas ju efter vilka som är spontana.

Det är inte bara entropi som påverkar om en reaktion sker spontant eller inte, det är Gibbs fria energi.

swaggerdabber44 170
Postad: 4 mar 17:40
Smaragdalena skrev:

Det är inte bara entropi som påverkar om en reaktion sker spontant eller inte, det är Gibbs fria energi.

Ja just det. Men går det att dra slutsatser om reaktionen är exoterm eller endoterm? Jag tänker om det ska dras slutsatser kring Gibbs fria energi. 

Ja just det. Men går det att dra slutsatser om reaktionen är exoterm eller endoterm? Jag tänker om det ska dras slutsatser kring Gibbs fria energi.

En reaktion kan ju vara spontan även om den är endoterm, så det är inte hur enkelt som helst.

swaggerdabber44 170
Postad: 4 mar 19:33
Smaragdalena skrev:

Ja just det. Men går det att dra slutsatser om reaktionen är exoterm eller endoterm? Jag tänker om det ska dras slutsatser kring Gibbs fria energi.

En reaktion kan ju vara spontan även om den är endoterm, så det är inte hur enkelt som helst.

Jaha....Vilket blir det bästa sättet att lösa uppgiften på?

Som det står i uppgigten att du skall göra:

Motivera med hjälp av användning av spänningsserien vilka två av följande reaktioner som sker spontant.

swaggerdabber44 170
Postad: 4 mar 20:49
Smaragdalena skrev:

Som det står i uppgigten att du skall göra:

Motivera med hjälp av användning av spänningsserien vilka två av följande reaktioner som sker spontant.

Ja okej. Men hur ska jag lösa uppgiften med hjälp av spänningsserien?

Ta reda på vilken av metallerna som är ädlast, och motsvarande för klor och jod i sista uppgiften.

swaggerdabber44 170
Postad: 4 mar 21:35
Smaragdalena skrev:

Ta reda på vilken av metallerna som är ädlast, och motsvarande för klor och jod i sista uppgiften.

Ok. Har koll på alla förutom icke-metallerna

Leta i normalpotentialtabellen.

swaggerdabber44 170
Postad: 4 mar 22:20
Smaragdalena skrev:

Leta i normalpotentialtabellen.

Check

Svara Avbryt
Close