6 svar
48 visningar
Dannie är nöjd med hjälpen
Dannie 70
Postad: 11 mar 19:36 Redigerad: 11 mar 19:38

Vilka typer av populationer är mest mottagliga för utrotning?

I mina instuderingsfrågor har jag en fråga som lider: Vilka typer av populationer är mest mottagliga för utrotning, och varför?

Jag tänker att populationer som växer enlig J-kurvan är mer mottagliga för utrotning eftersom arten riskerar att inte återhämta sig från populationskraschen. Å andra sidan borde det väl möjliggöra för bättre fitness för arten då endast de individer med bäst fitness borde kunna överleva populationskraschen? Eller tänker jag fel?

mag1 Online 8924
Postad: 12 mar 09:38

Frågan kan besvaras på lite olika vis. Populationens tillväxttyp beskriven med S/J kurva, behöver inte påverka utrotningen. Vissa populationer vars tillväxt följer J-kurva, kan göra det på säsongsbasis, eller i ett område, vilket leder till en anpassning i samband med att populationen kraschar. T.ex. bladlöss vars tillväxt följer J-kurva, tills dess att de är för många och populationen börjar krascha - och då utvecklar individer i populationen vingar, så att de kan förflytta sig till en ny växt. Och så börjar tillväxten på nytt där, följandes J-kurva.

Det finns andra faktorer som gör en populationen mer känslig, kommer du på några? Flera av dem brukar dyka upp i nyheter/debatter, då de påverkar biodiversiteten (d.v.s. de påskyndar utrotningen).

Dannie 70
Postad: 12 mar 16:29

Ofta brukar de djur som är utrotninghotade vara djur vara större djur som elefanter och vargar. Så kan större djur vara mer mottagliga för uttrotning?

Kan toppkonsumenterna i ett ekosystem vara mer mottagliga för utrotning då det finns färre antal av dem?

Andra saker som människor gör som att jaga eller hugga ner skogar kan också bidra till utrotning, men det är inte en egenskap hos populationen i sig

mag1 Online 8924
Postad: 12 mar 22:05

Elefanter och vargar är lite specialfall, för deras populationer har minskat bland annat p.g.a. jakt. En koppling mellan individens storlek och risken för utrotning är nog lite knepigare att belägga.

Både abiotiska och biotiska faktorer påverkar populationens överlevnad. Även populationens storlek påverkar.

Människans påverkan är, som du var inne på, inte direkt en faktor som är kopplad till populationens egenskaper. Men det går att koppla människans aktiviteter till påverkan på populationers mottaglighet för utrotning - det sker i det lilla (man leder bort mer vatten från trädgården så den blir torrare, eller anläggning av en väg/byggnad) till det stora (klimatförändringen, "miljögifter").

Dannie 70
Postad: 13 mar 15:12

Så finns det några egenskaper populationen i sig kan ha som gör dem mer mottagliga för utrotning?

mag1 Online 8924
Postad: 13 mar 19:58

Ja det finns, har du hittat några fler när du sökt information? Om det är knepigt med sökorden kan du testa med t.ex. "vilka populationer riskerar utrotning", eller något liknande. Då borde du hitta beskrivningar om populationer i riskzonen, och varför de riskerar utrotning - och andra populationer som har dessa sammanhang/egenskaper är även de mer mottagliga för utrotning.

Dannie 70
Postad: 14 mar 08:07

Okej, tack! Jag testar

Svara Avbryt
Close