7 svar
55 visningar
Joh_Sara är nöjd med hjälpen
Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 27 jan 16:42

vilken amplitud

amplituden är det som står framför ex 3sinx, amplituden=3 och perioden =360

men hur gör jag med d och f uppgiften?? d vill jag ha till 4 och 3 men blir fel och f tror jag blir 1?

Du behöver skriva om de båda formlerna så att de ser ut som  y = Asin(Bx+C) först, innan du kan läsa av amplituden. För den första behöver du använda den här formeln. Den andra behöver du skriva om med formeln för sinus för dubbla vinkeln.

Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 28 jan 08:53

d uppgiften.

4sin(x)+3cos(x)asinx+bcosx=(a2+b2)sin(x+v)v=artcanbav=arctan34=0,64°(42+32)sin(x+0,64°)(25)sin(x+0,64°)y=5sin(x+0,64)

Stämmer det?

f-uppgiften känner jag mig osäker på hur jag gör.

Axel72 263
Postad: 28 jan 09:02

f, sin2x=2sinxcosx ,skriv om 

Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 28 jan 09:18

amplituden för uppgift d är 5

men vill väldigt gärna att någon visar uppgift f, tack

Joh_Sara skrev:

... men vill väldigt gärna att någon visar uppgift f, tack

Använd formeln för dubbla vinkeln som Axel72 tipsade om nyss.

Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 28 jan 09:36

men formeln för dubbla vinkeln för sinus är sin2x=sin(x)cos(x) 

hur går jag vidare??

Yngve 22130 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 28 jan 09:39 Redigerad: 28 jan 09:40
Joh_Sara skrev:

men formeln för dubbla vinkeln för sinus är sin2x=sin(x)cos(x) 

Nej den är sin(2x) = 2sin(x)cos(x)

Se här.

Dividera båda sidor med 2 så får du ett uttryck för sin(x)cos(x).

Eftersom uttrycken är identiska så har de samma amplitud

Svara Avbryt
Close