5 svar
56 visningar
abcdefg är nöjd med hjälpen
abcdefg 293
Postad: 29 maj 2020 11:51

Vilken energi verkar i de olika lägena? (Mekanik)

 

 

Om jag delar upp energin i två lägen enligt ovan bild så får jag i läge 1: Ep = mgh  vilket också är rätt. I läge 2 ska det vara Ep = 12kx2 vilket jag är med på, men varför ska inte lägesenergin tas med i beräkning i detta läge också? Även om vikten nått golvet så är ju lådan fortfarande på en höjd ovan marken (?) Jag har antagligen missuppfattat allt, men vänligen förklara då för mig för mig varför jag jag tänker fel. 

Christopher 73
Postad: 29 maj 2020 12:15 Redigerad: 29 maj 2020 12:18

massans (viktens)  lägesenergi minskar  mgx

abcdefg 293
Postad: 29 maj 2020 12:35
Christopher skrev:

massans (viktens)  lägesenergi minskar  mgx

Okej, menar du att vikten minskar lådans lägesenergi? Om så är fallet, varför? 

Jroth 1227
Postad: 29 maj 2020 12:55 Redigerad: 29 maj 2020 12:57

Om du vill kan du räkna med lådans potentiella energi. I det första läget befinner sig både lådan och  vikten på höjden x.  Hastigheten för såväl låda som vikt är 0 precis när de släpps.

Wp1=2mgxW_{p1}=2mgx

I vändläget är hastigheten återigen noll, men den här gången har vikten ingen potentiell energi. Däremot har lådan kvar sin energi. Lådan är ju på samma höjd som innan. 

Det har också lagrats energi i fjädern.

Wp2=mgx+kx22W_{p2}=mgx+\frac{kx^2}{2}

Energin bevaras (ingen friktion), alltså måste

Wp1=Wp22mgx=mgx+kx22W_{p1}=W_{p2}\,\Rightarrow \,2mgx=mgx+\frac{kx^2}{2}

Christopher 73
Postad: 29 maj 2020 13:23 Redigerad: 29 maj 2020 13:31
abcdefg skrev:
Christopher skrev:

massans (viktens)  lägesenergi minskar  mgx

Okej, menar du att vikten minskar lådans lägesenergi? Om så är fallet, varför? 

Nej. Lådans lägesenergi är konstant. Den är på samma höjd.

Vikten minskar med mgx och fjädern ökar med 0.5kx2

Om lådan glider friktionsfritt är mgx = 0.5kx2

Vid vändläget är all rörelseenrgi = 0, precis som den var innan systemet släpptes.

 

Precis som Jroth har också föklarat.

abcdefg 293
Postad: 29 maj 2020 13:49
Jroth skrev:

Om du vill kan du räkna med lådans potentiella energi. I det första läget befinner sig både lådan och  vikten på höjden x.  Hastigheten för såväl låda som vikt är 0 precis när de släpps.

Wp1=2mgxW_{p1}=2mgx

I vändläget är hastigheten återigen noll, men den här gången har vikten ingen potentiell energi. Däremot har lådan kvar sin energi. Lådan är ju på samma höjd som innan. 

Det har också lagrats energi i fjädern.

Wp2=mgx+kx22W_{p2}=mgx+\frac{kx^2}{2}

Energin bevaras (ingen friktion), alltså måste

Wp1=Wp22mgx=mgx+kx22W_{p1}=W_{p2}\,\Rightarrow \,2mgx=mgx+\frac{kx^2}{2}

Tack! Nu blev det mycket tydligare.

Svara Avbryt
Close