3 svar
89 visningar
Wiki 95
Postad: 6 apr 14:53

Vilken hastighet får elektronen som frigörs?

En foton med våglängden 180 nm fotoabsorberas i en zinkyta. Vilken hastighet får den elektron som frigörs?

Jag tänkte använda mig att energin av en foton är lika med dess kinetiska energi. Därmed Efoton=hcλ=Ek. Jag tänkte sedan använda 1/2*mv^2 = Ek för att lösa ut v men en foton har ingen massa.

Jag försökte på liknande sätt lösa problemet med fotonens rörelsemängd pfoton=hλoch lösa ut v ur p=mv men där behövs också en massa. Hur ska jag lösa uppgiften?

Ek=6.626*10-34*2.99*10^8180*10-9=1.23*10-35 J

pfoton=6.626*10-341500*10-9=3.68*10-27 kgm/s

AlvinB 3951
Postad: 6 apr 15:07 Redigerad: 6 apr 15:07

Energin hos en foton med våglängden λ\lambda är mycket riktigt

E=hcλE=\dfrac{hc}{\lambda}

Vid fotoelektrisk effekt så går en del av denna energi åt för att slå loss elektronen från zinkytan. Detta kallas för utträdesarbete, och vilket utträdesarbete EuE_u zink har kan du slå upp i din formelsamling. Resterande energi blir till rörelseenergi EkE_k hos den frigjorda elektronen.

Vi har alltså

E=Eu+EkE=E_u+E_k

hcλ=Eu+mev22\dfrac{hc}{\lambda}=E_u+\dfrac{m_ev^2}{2}

där mem_e är elektronens massa och vv är den sökta hastigheten.

Wiki 95
Postad: 6 apr 15:33
AlvinB skrev:

Energin hos en foton med våglängden λ\lambda är mycket riktigt

E=hcλE=\dfrac{hc}{\lambda}

Vid fotoelektrisk effekt så går en del av denna energi åt för att slå loss elektronen från zinkytan. Detta kallas för utträdesarbete, och vilket utträdesarbete EuE_u zink har kan du slå upp i din formelsamling. Resterande energi blir till rörelseenergi EkE_k hos den frigjorda elektronen.

Vi har alltså

E=Eu+EkE=E_u+E_k

hcλ=Eu+mev22\dfrac{hc}{\lambda}=E_u+\dfrac{m_ev^2}{2}

där mem_e är elektronens massa och vv är den sökta hastigheten.

Jag försökte lösa problemet med den metoden som beskrevs och hittade att Eu=3.63 eV.

Efoton=1.23*10-35=7.68*10-17 eV

Efoton-Eu=mv227.68*10-17-3.63 =mv22-3.63=mv22

Senare kommer inget tal som är negativ. Jag kan inte ta roten ur ett negativt tal i detta fall.

Pieter Kuiper Online 1208
Postad: 6 apr 18:02

Ditt värde för fotonenergi är inte rimlig.

Ljus vid 180 nm ligger i det ultravioletta. Fotonenergi där är 5 eV eller mer.

Svara Avbryt
Close