8 svar
34 visningar
Caolah är nöjd med hjälpen!
Caolah 16
Postad: 27 maj 2019

Vilken massa används för att beräkna q?

Hur vet man vilken massa det är som man ska använda sig av?

6g CaCl2 löses i 50g H2O. Temperaturen stiger från 18°C till 39,4°C. Beräkna värdet på ΔH per mol upplöst ämne CaCl2. 

Reaktionsformel: CaCl2 --> Ca⁻²+Cl⁺

q=cmΔT

q=4180x0,05x21,4=4472,6

(Ej fullständig lösning till uppgift)

Själva uppgiften förstår jag och kan lösa men jag vet inte varför det just är vattnets massa man tar. Är det för att det är vattnet som värms upp? Om det är så gäller det att man alltid använder massan på det uppvärmda respektive nedkylda ämnet?

Teraeagle 8044 – Moderator
Postad: 27 maj 2019

Har facit räknat med vattnets massa?

Det är praktiskt omöjligt. Man häller ju i saltet, blandar runt och mäter sen lösningens temperaturökning. Det går inte att mäta enbart vattnets temperaturökning.

Caolah 16
Postad: 27 maj 2019

Vi hade inget facit till detta utan det var en exempeluppgift som läraren sedan visade upp sin uträkning på vilket var detta.

Teraeagle 8044 – Moderator
Postad: 27 maj 2019

Då gjorde läraren fel.

Caolah 16
Postad: 27 maj 2019
Teraeagle skrev:

Då gjorde läraren fel.

Ska man alltså alltid ta massan på hela lösningen?

Teraeagle 8044 – Moderator
Postad: 27 maj 2019

Ja, det ska man. Som jag skrev tidigare så avser temperaturökningen hela lösningen eftersom det skulle vara praktiskt omöjligt att mäta något annat.

Caolah 16
Postad: 27 maj 2019
Teraeagle skrev:

Ja, det ska man. Som jag skrev tidigare så avser temperaturökningen hela lösningen eftersom det skulle vara praktiskt omöjligt att mäta något annat.

Men isåfall, varför använder man just vattnets specifika värmekapacitet?

Teraeagle 8044 – Moderator
Postad: 27 maj 2019

Egentligen skulle man använda lösningens specifika värmekapacitet, men om den är okänd så kan man anta att den ligger nära motsvarande värde för rent vatten. Det stämmer bra för utspädda lösningar.

Caolah 16
Postad: 27 maj 2019

Tack för hjälpen!

Svara Avbryt
Close