1 svar
41 visningar
Nateteya 28
Postad: 3 maj 2022 22:04

Vilket av ämnena bildar vad der waalsbindingar mellan molekylerna?

Ämnen: 

a) 1,3 butanol               b) 2-butanol                     c) 3-propanol

d) propansyra                e) etyn                               f) vatten

g) svaveldioxid              h) fenol           

Zockimon 384
Postad: 12 maj 2022 12:44

Alla har väl en viss del Van der Waals interaktioner, men speciellt de som har en -OH grupp kan bildar vätebindningar som är mycket starkare så att deras van der Waals interaktioner blir försumbara. Dipolinteraktioner är också starkare än Van der Walls bindningar. 

Svara Avbryt
Close