5 svar
31 visningar
Maha20 8
Postad: 23 jan 2021

Vilket land har den bästa ekonomin?

''Vilket av dessa länder anser du har den bästa ekonomin? För vem? finns det grupper som gynnas/missgynnas av den ekonomiska politiken i landet'', är frågan på min uppgift. Jag skriver om Sverige och Grekland.

Hur avgör man egentligen vilket land som har den bästa ekonomin, vad ska man skriva om? Jag har hittills skrivit att arbetslösheten är högre i Grekland, och berättat hur den påverkar samhällsekonomin, men inget om grupper som gynnas/missgynnas. 

Teraeagle 12592 – Moderator
Postad: 23 jan 2021 Redigerad: 23 jan 2021

Folk med hög utbildning och erfarenhet får nästan alltid jobb och om de inte får det i landet kan de lättare flytta utomlands och ta ett jobb där istället. Arbetslöshet tenderar att slå mot dem som redan har det ganska tufft i samhället, dvs redan fattiga människor med låg utbildning eller de som är unga. Det blir ju också en fara för landet eftersom det kan orsaka (och har orsakat i Greklands fall) en s.k. brain drain:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetensflykt 

Maha20 8
Postad: 23 jan 2021

Den första meningen du skrev, vad har den med arbetslöshet att göra? 

När man säger att ett land har hög arbetslöshet är den ju inte jämnt fördelad över befolkningen. Det är personer som redan hade svag ställning på arbetsmarknaden som drabbas värst när arbetslösheten ökar. 

Maha20 8
Postad: 23 jan 2021

Yes, jag förstår nu. För att gå tillbaka till min första fråga, hur avgör man vilket land som har den bästa ekonomin? För vem? Jag vet på ett ungefär vilka topics jag ska få med.  

Börja med att ta reda på hur ekonomierna faktiskt skiljer sig åt. Hur ser skatterna ut? Vilka bidrag har man rätt till? Inom vilka typer av sektorer finns merparten av jobben? Sverige är t.ex. känt för att ha höga skatter, höga bidrag och en exportberoende ekonomi med många jobb inom t.ex. fordons- och basindustri. På senare år har en stor del av dessa industrier automatiserats vilket har gjort att tjänsteföretag, inte minst i storstäderna, har blivit viktiga för landets ekonomi och arbetsmarknad. Hur ser det ut i Grekland?

Svara Avbryt
Close