26 svar
2022 visningar
Nichrome är nöjd med hjälpen
Nichrome 1846
Postad: 7 apr 2021 21:14

Vilket pH får blandningen?

Man har saltsyra, HCl(aq), med koncentrationen 0,40 mol/dm3 och en vattenlösning av kalciumhydroxid, Ca(OH)2(aq) med koncentrationen 0,70 mol/dm 3. I en bägare blandas 50 cm3 av saltsyran med 50 cm3 av kalciumhydroxidlösningen. Vilket pH får blandningen?

 

Reaktionsformeln: 2HCl + Ca(OH)2 2H2O + CaCl2

sedan räknade jag ut hur många mol vi har av varje lösning

0,70*0,50* = 0,35 mol Ca(OH)2

0,4* 0,50 = 0.2 mol HCl

men förhållandet är 2:1 så 

vi har 0,175 mol Ca(OH)2 och då är kalciumhydroxid den begränsande reaktanten

0,175 + 0,35 = 0,525 mol totalt 

0,525/0,1 = 5,25 M

men när jag sedan försöker räkna ut pH värdet blir det fel...

Pikkart 953
Postad: 7 apr 2021 21:39

För 0.2 mol saltsyra går det 0.1 mol kalciumhydroxid, det innebär att du har 0.35-0.1 mol =0.25 mol kvar. Nu är det bara att räkna ut koncentrationen av hydroxidjoner.

Nichrome 1846
Postad: 7 apr 2021 21:48 Redigerad: 7 apr 2021 21:56
Pikkart skrev:

För 0.2 mol saltsyra går det 0.1 mol kalciumhydroxid, det innebär att du har 0.35-0.1 mol =0.25 mol kvar. Nu är det bara att räkna ut koncentrationen av hydroxidjoner.

Jag hänger inte riktigt med faktiskt... 

Pikkart 953
Postad: 7 apr 2021 22:57

Du måste först tänka på hur man definierar pH, vilket samband finns det mellan koncentration av hydroxidjoner eller vätejoner?

Hur fick du fram dina värden? Hänger inte med hur du får fram 0.175 mol och varför du lägger ihop 0.175 mol med 0.35 mol.

Du säger att förhållandet är 2:1, vilket stämmer MEN din slutsats slår krokben på sig själv. När ditt molförhållande är 2:1 så kan du se det som att det krävs två "saltsyremolekyler" för att reagera med en kalciumhydroxidmolekyl, vilket är rimligt då en kalciumhydroxidmolekyl har två hydroxidjoner bundna till sig.

Det innebär alltså att för varje mol saltsyra så krävs det 0,5 mol kalciumhydroxid. Du har 0.2 mol HCl, därför krävs det 0,1 mol kalciumhydroxid och när dessa har reagerat så finns det inga vätejoner kvar i lösningen men du har fortfarande 0.35-0.1=0.25 mol kalciumhydroxid kvar. Det innebär alltså att kalciumhydroxid inte är den begränsande reaktanten, utan saltsyran är.

Du kan alltså inte beräkna pH med hjälp utav vätejoner utan du måste göra det genom att beräkna koncentrationen av hydroxidjoner.

Nichrome 1846
Postad: 8 apr 2021 11:08 Redigerad: 8 apr 2021 11:16
Pikkart skrev:

Du måste först tänka på hur man definierar pH, vilket samband finns det mellan koncentration av hydroxidjoner eller vätejoner?

Hur fick du fram dina värden? Hänger inte med hur du får fram 0.175 mol och varför du lägger ihop 0.175 mol med 0.35 mol.

Du säger att förhållandet är 2:1, vilket stämmer MEN din slutsats slår krokben på sig själv. När ditt molförhållande är 2:1 så kan du se det som att det krävs två "saltsyremolekyler" för att reagera med en kalciumhydroxidmolekyl, vilket är rimligt då en kalciumhydroxidmolekyl har två hydroxidjoner bundna till sig.

Det innebär alltså att för varje mol saltsyra så krävs det 0,5 mol kalciumhydroxid. Du har 0.2 mol HCl, därför krävs det 0,1 mol kalciumhydroxid och när dessa har reagerat så finns det inga vätejoner kvar i lösningen men du har fortfarande 0.35-0.1=0.25 mol kalciumhydroxid kvar. Det innebär alltså att kalciumhydroxid inte är den begränsande reaktanten, utan saltsyran är.

Du kan alltså inte beräkna pH med hjälp utav vätejoner utan du måste göra det genom att beräkna koncentrationen av hydroxidjoner.

Jag hänger med på varför saltsyran är den begränsande reaktanten men jag förstår inte hur jag ska räkna ut pH- värdet nu. 

Det är väl inte 0,25/0,1 M?

Men jag är också förvirrad, stämmer inte molförhållandet som står bakom substanserna på reaktantsidan? 

Pikkart 953
Postad: 8 apr 2021 11:42 Redigerad: 8 apr 2021 11:42

Du vet att förhållandet är 2:1, det innebär att du måste ha dubbelt så stor mängd saltsyra som du har kalciumhydroxid. Har du det när du säger att du har 0.2 mol saltsyra och 0.35 mol kalciumhydroxid?

Det här gäller för att reaktionen ska gå fullt ut åt höger, gör den inte det så har du ett överskott av någon av reaktanterna.

Pikkart 953
Postad: 8 apr 2021 11:46

Du vet alltså att saltsyra är den begränsande reaktanten, all saltsyra kommer alltså att neutraliseras. Det innebär att 0.2 mol saltsyra kommer att gå åt, för varje 0.2 mol saltsyra som går åt så måste du använda 0.1 mol kalciumhydroxid. Du har från början 0.35 mol kalciumhydroxid, du måste alltså subtrahera bort det som du har använt, vilket är 0.1 mol. Vad är pH på en lösning med 0.25 mol kalciumhydroxid?

Nichrome 1846
Postad: 8 apr 2021 11:47
Pikkart skrev:

Du vet att förhållandet är 2:1, det innebär att du måste ha dubbelt så stor mängd saltsyra som du har kalciumhydroxid. Har du det när du säger att du har 0.2 mol saltsyra och 0.35 mol kalciumhydroxid?

Det här gäller för att reaktionen ska gå fullt ut åt höger, gör den inte det så har du ett överskott av någon av reaktanterna.

jag förstår att för 1 mol saltsyra behövs 0,5 mol kaliumhydroxid och vi har 2 mol saltsyra så vi behöver 1 mol kaliumhydroxid och sedan har vi 0,25 mol kaliumhydroxid kvar sedan vet jag inte vad som händer. 

Pikkart 953
Postad: 8 apr 2021 11:54

Förhållandet är alltså nCa(OH)2nHCl=12, du behöver hälften så mycket kalciumhydroxid!!!!!

Har du hälften så mycket kalciumhydroxid? Nej, du har mer. För att reaktionen ska gå fullt ut åt höger så behöver du 0.1 mol kalciumhydroxid, vilket hade inneburit att lösningen hade haft pH 7. Nu vet du att du neutraliserat 0.2 mol vätejoner med 0.1 mol av din kalciumhydroxid, då har du bara kvar 0.25 mol kalciumhydroxid. Vilket pH motsvarar en lösning på 100 mL av 0.25 mol kalciumhydroxid?

Nichrome 1846
Postad: 8 apr 2021 13:03
Pikkart skrev:

Förhållandet är alltså nCa(OH)2nHCl=12, du behöver hälften så mycket kalciumhydroxid!!!!!

Har du hälften så mycket kalciumhydroxid? Nej, du har mer. För att reaktionen ska gå fullt ut åt höger så behöver du 0.1 mol kalciumhydroxid, vilket hade inneburit att lösningen hade haft pH 7. Nu vet du att du neutraliserat 0.2 mol vätejoner med 0.1 mol av din kalciumhydroxid, då har du bara kvar 0.25 mol kalciumhydroxid. Vilket pH motsvarar en lösning på 100 mL av 0.25 mol kalciumhydroxid?

koncentrationen är 0.25/0.1 = 2.5 M

-log(2.5)? eller -log(1.25)? För att kaciumhydroxid har två hydroxidjoner, och sedan minus 14? Men det blir fel...

Pikkart 953
Postad: 8 apr 2021 13:21 Redigerad: 8 apr 2021 13:22

Visa dina beräkningar. pH + pOH = 14

Nichrome 1846
Postad: 8 apr 2021 13:52
Pikkart skrev:

Visa dina beräkningar. pH + pOH = 14

-log(1.25) = -0,09691

pH = 14-(-0,09691) 

och det går inte man kan inte ha pH större än 14

Pikkart 953
Postad: 8 apr 2021 14:45

Skriv alla beräkningar i ett svep, du har knappat in två värden som är fel i början av dina uträkningar. Ändrar du dem så borde du få rätt svar.

Nichrome 1846
Postad: 8 apr 2021 14:59
Pikkart skrev:

Skriv alla beräkningar i ett svep, du har knappat in två värden som är fel i början av dina uträkningar. Ändrar du dem så borde du få rätt svar.

nu hänger jag inte riktigt med, jag har gjort precis så som du har sagt och jag förstår det och det jag skrev var hela uträkningen för att jag först räknade ut koncentrationen och sedan pH värdet. Koncentration c = n/v 

v = 100 cm^3 eller 0,1 dm^3

mol  = vi kom fram till att vi har 0,25 mol kalciumhydroxidjoner kvar och de är de som avgör koncentrationen för att de andra har reagerat med varandra är därmed borta nu så vi har 1,25 mol/dm^3 och detta satt jag in i formeln för pH och fick svaret som jag skrev där. 

 

Jag antar att min första uträkningen stämmer inte alls, därför hänger jag inte riktigt med när du säger att det var bara 2 värden som var fel. Jag hade resonerat fel från början och trodde att vi skulle räkna ut koncentrationen av hela lösningen och inte bara de hydroxidjoner som är kvar  som är kvar dvs 0.25 mol. 

Pikkart 953
Postad: 8 apr 2021 15:02 Redigerad: 8 apr 2021 15:02

Jag kontrollräknade ingenting i början, 50 cm^3 = 50 mL = 0,05 L. Du skrev 0.5L

Nichrome 1846
Postad: 8 apr 2021 15:12
Pikkart skrev:

Jag kontrollräknade ingenting i början, 50 cm^3 = 50 mL = 0,05 L. Du skrev 0.5L

Ja det stämmer, men jag räknade med 100 ml = 0,1 L när jag räknade ut de igen

0.25/2 = 0.125

1.25/0,1 = 1.25

-log(1.25) 

Pikkart 953
Postad: 8 apr 2021 15:28

Jag förstår faktiskt inte, skriv alla dina beräkningar i ett svep. 

Nichrome 1846
Postad: 8 apr 2021 15:36 Redigerad: 8 apr 2021 15:38
Pikkart skrev:

Jag förstår faktiskt inte, skriv alla dina beräkningar i ett svep. 

Jag vet inte riktigt vad det är för uträkningar du syftar på, jag har skrivit allt. Kan du skriva det själv? Tack

 

0,70*0,50* = 0,35 mol Ca(OH)2

0,4* 0,50 = 0.2 mol HCl

men förhållandet är 2:1 så 

för 0.2 mol HCl behöver vi 0.1 mol Ca(OH)2. Men vi har 0.35 mol Ca(OH)2 från början vilket betyder att vi har 0.35 - 0.1 = 0.25 mol kvar 

 

0.25/2 = 0.125

1.25/0,1 = 1.25

-log(1.25) 

Arminhashmati 381
Postad: 8 apr 2021 15:51

Några saker att anmärka på:

1. Du har beräknat fel substansmängd av HCl och Ca(OH)2. 50 cm3 = 0,050 dm3, inte 0,50 dm3. De korrekta substansmängderna av HCl och Ca(OH)2 är 0,02 mol respektive 0,035 mol. 

2. Läs om det Pikkart skrev. En viss substansmängd saltsyra neutraliseras av en hälften så stor substansmängd kalciumhydroxid. 0,02 mol saltsyra neutraliseras således av 0,01 mol kalciumhydroxid. All saltsyra har då neutraliserats men vi har fortfarande kalciumhydroxid kvar: n(kalciumhydroxid innan neutralisation) - n(kalciumhydroxid förbrukad i neutralisation) = 0,035 mol - 0,01 mol = 0,025 mol. Denna substansmängd är den mängd kalciumhydroxid som är kvar i lösningen efter neutralisationen. 

Om vi då har 0,025 mol Ca(OH)2, hur många mol OH- har vi då? Vad blir då [OH-]? Vilket pH-värde borde detta betyda? (kom ihåg: pH+pOH=14,00

Pikkart 953
Postad: 8 apr 2021 15:57
Arminhashmati skrev:

Några saker att anmärka på:

1. Du har beräknat fel substansmängd av HCl och Ca(OH)2. 50 cm3 = 0,050 dm3, inte 0,50 dm3. De korrekta substansmängderna av HCl och Ca(OH)2 är 0,02 mol respektive 0,035 mol. 

2. Läs om det Pikkart skrev. En viss substansmängd saltsyra neutraliseras av en hälften så stor substansmängd kalciumhydroxid. 0,02 mol saltsyra neutraliseras således av 0,01 mol kalciumhydroxid. All saltsyra har då neutraliserats men vi har fortfarande kalciumhydroxid kvar: n(kalciumhydroxid innan neutralisation) - n(kalciumhydroxid förbrukad i neutralisation) = 0,035 mol - 0,01 mol = 0,025 mol. Denna substansmängd är den mängd kalciumhydroxid som är kvar i lösningen efter neutralisationen. 

Om vi då har 0,025 mol Ca(OH)2, hur många mol OH- har vi då? Vad blir då [OH-]? Vilket pH-värde borde detta betyda? (kom ihåg: pH+pOH=14,00

Precis så.

Därför det bästa du kan göra är att redovisa alla dina beräkningar i ett svep, både för oss och för dig. Snabbare hjälp och det blir lättare för dig att hitta felet.

Nichrome 1846
Postad: 8 apr 2021 16:37
Pikkart skrev:
Arminhashmati skrev:

Några saker att anmärka på:

1. Du har beräknat fel substansmängd av HCl och Ca(OH)2. 50 cm3 = 0,050 dm3, inte 0,50 dm3. De korrekta substansmängderna av HCl och Ca(OH)2 är 0,02 mol respektive 0,035 mol. 

2. Läs om det Pikkart skrev. En viss substansmängd saltsyra neutraliseras av en hälften så stor substansmängd kalciumhydroxid. 0,02 mol saltsyra neutraliseras således av 0,01 mol kalciumhydroxid. All saltsyra har då neutraliserats men vi har fortfarande kalciumhydroxid kvar: n(kalciumhydroxid innan neutralisation) - n(kalciumhydroxid förbrukad i neutralisation) = 0,035 mol - 0,01 mol = 0,025 mol. Denna substansmängd är den mängd kalciumhydroxid som är kvar i lösningen efter neutralisationen. 

Om vi då har 0,025 mol Ca(OH)2, hur många mol OH- har vi då? Vad blir då [OH-]? Vilket pH-värde borde detta betyda? (kom ihåg: pH+pOH=14,00

Precis så.

Därför det bästa du kan göra är att redovisa alla dina beräkningar i ett svep, både för oss och för dig. Snabbare hjälp och det blir lättare för dig att hitta felet.

0.025/2 = 0.0125

0.0125/0.1 = 0.125 mol/dm³

-log(0.125) = 0.9030

pH = 14-0.9030 

13.0?

Pikkart 953
Postad: 8 apr 2021 16:54

Varför vill du dela substansmängden i två?

Nichrome 1846
Postad: 8 apr 2021 16:57 Redigerad: 8 apr 2021 16:57
Pikkart skrev:

Varför vill du dela substansmängden i två?

För att kalciumhydroxid har två hydroxidjoner? 

(det blir helt fel med -log(0.025) 

rätt svar enligt facit är 13.70

Pikkart 953
Postad: 8 apr 2021 17:15

Om du får två hydroxidjoner så innebär det att du har dubbelt så många mol, inte hälften så många. Du har alltså 0.5 M hydroxidjoner. Får du rätt nu?

Arminhashmati 381
Postad: 8 apr 2021 17:20 Redigerad: 8 apr 2021 17:21

1. Du ska beräkna pOH. Definitionen av pOH är -lg[OH-]. Du har skrivit -lg[Ca(OH)2]. 

2. Kom ihåg att en formelenhet kalciumhydroxid består av 1 Ca2+ och två OH-. Antalet (substansmängden) är dubbelt så stor som antalet Ca(OH)2 formelenheter. Om vi har 1 mol Ca(OH)2 får vi 2 mol OH-. Är du med på det? Hur många mol OH- har vi då?

3. pOH = -lg[OH-]. När du skriver "-log(0,025)" skriver du det som -log(n(Ca(OH)2). Du ska beräkna [OH-] (hydroxidjonkoncentrationen) genom formeln c=nVmen du måste beräkna rätt substansmängd OH- först.

edit: såg att pikkart redan hade svarat efter att jag postade mitt svar hehe sorry

Nichrome 1846
Postad: 8 apr 2021 17:23
Pikkart skrev:

Om du får två hydroxidjoner så innebär det att du har dubbelt så många mol, inte hälften så många. Du har alltså 0.5 M hydroxidjoner. Får du rätt nu?

Ja det blir rätt med 0.5 M...

Gulnigar_yeye 309
Postad: 9 maj 2021 19:27

Den begränsande ämnet är väl samma sak som utbytesämne? Alltså det som "tar slut" först, men hur kom ni fram till att saltsyran är den begränsande ämnet? Jag har för mig att man jämför substansmängderna, saltsyra har substansmängden 0.02 mol och kalciumhydroxid har 0.035 mol. Saltsyran har minst substansmängd och blir den som "tar slut" först, är det så man kommer fram till det? 

Svara Avbryt
Close