17 svar
110 visningar
Yes Emma är nöjd med hjälpen
Yes Emma 34
Postad: 6 jun 12:22

Vilket pH-värde får din blandning?

Min fråga är.

Du blandar 750 ml natriumhydroxid (pH = 13,0) och 350 ml saltsyra (pH = 0,5). Vilket pH-värde får din blandning?

Kommit så långt men försåt absolut inte uträkning av ph. Kan jag få hjälp att bryta ner beräkningarna en i taget?

pOH + ph = 14

14-13= 1 {OH-} = 10-1 = 0.1 mol/dm3.   Koncentrationen av hydroxidjoner

n = mol/dm3 = mol

n = 0.1 * 0.750dm3  = 0.075 mol. Substansvärde i 750 ml  natriumhydroxid

 

14-0,5 = 13.5 {OH-} = 10-13.5 0 = 1.35 mol/dm3.   Koncentrationen av hydroxidjoner

n = mol/dm3 = mol

n = 1.35 * 0.350dm3 = 0.4725 mol. Substansvärde i 350 ml  saltsyra

Börja med att skriva en reaktionsformel för vad som händer om man blandar en basisk vattenlösning med en sur vattenlösning.

Yes Emma 34
Postad: 6 jun 13:26

Har du nån rekommendation på en video som förklarar det? 

Läser kemi 1 boken men förstår inte texten.

Jag försöker hjälpa dig att förstå uppgiften. Den handlar om att blanda en basisk och en sur vattenlösning. 

Börja med att skriva en reaktionsformel för vad som händer om man blandar en basisk vattenlösning med en sur vattenlösning.

Yes Emma 34
Postad: 7 jun 12:58

 Syra.NaOH (s)+ H2O (aq) → Na+(aq)  + OH-(aq)
Bas. HN3(l) + H2O(aq) → NO-  (aq)+ H3O (aq)

Smaragdalena Online 66734 – Lärare
Postad: 7 jun 13:50 Redigerad: 7 jun 13:51
Yes Emma skrev:

 Syra.NaOH (s)+ H2O (aq) → Na+(aq)  + OH-(aq)

Nej, NaOH är en bas, inte en syra.

Bas. HN3(l) + H2O(aq) → NO-  (aq)+ H3O (aq)

Nej. Om du menar NH3 så är det en bas. Om du menar HNO3 så är det en syra, men inte den syra om den här uppgiften handlar om, och det skulel bildas nitratjoner NO3-, inte NO-.

Då backar vi ett par steg till. 

Vad är natriumhydroxid? Vad händer när man löser natriumhydroxid i vatten?

Vad är saltsyra?

Vilken jon finns det i alla basiska vattenlösningar? Vilken jon finns det i alla sura vattenlösningar? Vilken reaktion kommer att ske, om man blandar dem?

Yes Emma 34
Postad: 7 jun 18:29

Natriumhydroxid är en bas.

Den ger ifrån sig  Natriumjoner Na+  och bildar hydroxidjoner OH- i  vatten.

Hydroxidjoner (OH-) finns i alla basiska vattenlösningar gör att pH är större än 7.

Saltsyra är en syra. Väteklorid i vatten.  HCl (g)

Detta bildar klorodjoner och oxoniumjoner H3O +

Oxoniumjoner. H3O + finns i alla sura vattenlöningar som gör att ph är under 7.

Blandning av syra och bas kan bli  sur, basisk eller neutral beroende på antalet vätejoner och hydroxidjon i lösningen.

BAS. NaOH (s)+ H2O (aq) → Na+(aq) + OH-(aq)

SYRA. HCl(g) + H2O(aq) → Cl- (aq)+ H3O (aq)

Det du har skrivit ser bra ut, med undantag för att du har tappat bort laddningen på oxoniumjonen på sista raden.

Då är nästa steg att skriva en reaktionsformel för vad som händer om man blandar en basisk vattenlösning med en sur vattenlösning. Ta bara med de ämnen som reagerar, inte några åskådarjoner.

Yes Emma 34
Postad: 8 jun 15:29 Redigerad: 8 jun 15:40

HCl(aq) + NaOH(aq) = H20 +NaCl (koksalt)

OH-(aq) + H3O+(aq)  =  2 H2O

Syra + Bas = Vatten + Salt

Dert stämmer.  Då är nästa steg att räkna ut hur många mol hydroxidjoner det finns i 750 ml natriumhydroxid (pH = 13,0) och hur många mol oxoniumjoner det finns i 350 ml saltsyra (pH = 0,5). Du verkar ha räknat ut koncentrationen och substansmängden för hydroxidjonerna korrekt, 0,075 mol. Det är koncentrationen av oxoniumoner du skall beräkna för saltsyran, inte hydroxidjoner. Då kan du använda dig av definitionen för pH direkt och behöver inte blanda  in pOH. Vilken är koncentrationen för oxoniumjoner i en lösning vars pH-värde är 0,5?

Yes Emma 34
Postad: 8 jun 20:10 Redigerad: 8 jun 20:15

många mol hydroxidjoner det finns i 750 ml natriumhydroxid (pH = 13,0) 

PoH = 14-13 = 1

0.75 dm3 * 10^-1 (0.1) mol/dm3 = 0.075 mol

många mol oxoniumjoner det finns i 350 ml saltsyra (pH = 0,5).

ph=  0.5

0.35 dm3 * 10^-0.5 mol/dm3 = 0.11068 mol

V ad menar du med den (Då kan du använda dig av definitionen för pH direkt och behöver inte blanda  in pOH. Vilken är koncentrationen för oxoniumjoner i en lösning vars pH-värde är 0,5?)

Om pH = 0,5 så är oxoniumjonkoncentrationen lika med 10-0,5 = 0,316 mol/dm3, så 0,35 dm3 kommer att innehålla 0.11068  mol oxoniumjoner, det stämmer. Som du märker behöver du inte använda pOH för den här uträkningen, till skillnad från när det handlar om pH i basiska lösningar.

Om man blandar de här båda lösningarna, kommer blandningen  att bli sur eller basisk?

Yes Emma 34
Postad: 8 jun 22:42

0.11068 mol - 0.075 mol = 0.356mol

0.356mol / totala volymen 1.1 dm3 = 0.0323636mol/dm3

Det ser ut som att det är mer av oxoniumjoner. Är det en sur då?

Yes Emma skrev:

0.11068 mol - 0.075 mol = 0.356mol

0.356mol / totala volymen 1.1 dm3 = 0.0323636mol/dm3

Det ser ut som att det är mer av oxoniumjoner. Är det en sur då?

Ja. Vilket pH har blandningen?

Yes Emma 34
Postad: 9 jun 22:06

Jag förstår inte hur jag ska omvandla detta nummer till ph.

:(

Hur ser sambandet mellan pH och oxoniumjonkoncentrationen ut?

Yes Emma 34
Postad: 14 jun 13:27

pH mäter oxoniumjon koncentrationen i en lösning. 

Mol/dm3 är koncentrationen.  Sen hur man använder 1*10 upphöjt i -pH värdet.

0.03343636 = Flytta decimalen 2 till höger. innebär det att ph är 2?  blir det alltid heltal?

Så ph värdet är log(0.0323636) =-1,4899

Ca 1.5 ph

Yes Emma skrev:

pH mäter oxoniumjon koncentrationen i en lösning. 

Mol/dm3 är koncentrationen.  Sen hur man använder 1*10 upphöjt i -pH värdet.

0.03343636 = Flytta decimalen 2 till höger. innebär det att ph är 2?  blir det alltid heltal?

Nej, pH är inte alltid heltal, som du märker när du räknar (Aha, du verkar ha skrivit av fel, det är en 4 där det borde vara en 2)

Så ph värdet är log(0.0323636) =-1,4899

Ca 1.5 ph

precis så!

Svara Avbryt
Close