1 svar
15 visningar
Itsafem22 132
Postad: 1 okt 2019 07:30

Vilket sätt är rätt att skriva reaktionsformeln?

När jag skriver reaktionen mellan svavel och syre, vilket sätt är rätt?

 

S + 2O <---> SO(2)

eller

S + O(2) <---> SO(2)


I den övre står det att det behövs två mol syre och en mol svavel vilket gör en stor skillnad när jag ska få fram massan för syret. Ska jag alltid skriva n före en molekyl R istället för att skriva (2) när den kommer i par?

Smaragdalena 57192 – Lärare
Postad: 1 okt 2019 08:34

Det beror på om svavlet reagerar med två syreatomer (ovanligt, men inte otänkbart) eller med en syremolekyl (som finns i stora mängder i luften).

I vilket fall som helst så blir det svårbegripligt med alla parenteser du har satt dit - om du skriver från datorn kan du antingen använda formelskrivaren (ser ut som ett rotenur-tecken, näst längst till höger i inskrivningsrutan) för att skriva läsliga formler eller markera siffran och klicka på knappen "x2" långt till vänster i inskrivningsrutan för att få nersänkta siffror.

Förmodligen är det syrgas som svavlet reagerar med. Då reagerar 1 mol svavel med 1 mol syrgas. Syrgas har molmassan 32 g/mol till skillnad från atomärt syre som har molmassan 16 g/mol.

Svara Avbryt
Close