5 svar
766 visningar
Dani163 305
Postad: 23 feb 2018 08:38

Vinkelsumma i triangel

För a) tänkte jag såhär:

 

y(x) = x+35, men jag kom på i efterhand att om x = 50 så blir det totalt 85grader för x+35, och y kan då inte vara 85 grader för 85+85=170 och inte 180 som vinkelsumman i en triangel ska vara. Hur tänker man i en sån här fråga?

 

b) Hur gör man här?

Smutstvätt 17532 – Moderator
Postad: 23 feb 2018 08:53

Vilka tre vinklar har du? Vad är vinkelsumman i en triangel? 

b) Vilka värden kan funktionen anta? 

Dani163 305
Postad: 23 feb 2018 10:07
Smutstvätt skrev :

Vilka tre vinklar har du? Vad är vinkelsumman i en triangel? 

b) Vilka värden kan funktionen anta? 

y, x, och 35. 180 grader är vinkelsumman. 

Så hur tänker man här? Vad menar de med att y är en funktion av x? Hur har funktionen något att göra med triangeln, när jag tänker på funktion så tänker jag på en graf..

Vad är funktionens ''värdemängd''?

Smutstvätt 17532 – Moderator
Postad: 23 feb 2018 10:30

Att skriva y som en funktion av x innebär att du skriver att "y = någonting med x". Det skulle kunna vara y = 3x, eller y = x + 100, eller liknande. Vi vet att vinkelsumman är 180 grader. Då måste de tre vinklarna, x, y och 35 grader, summera till 180 grader. Hur kan du skriva det med matematiska termer?

Dani163 305
Postad: 23 feb 2018 11:12 Redigerad: 23 feb 2018 11:13
Smutstvätt skrev :

Vi vet att vinkelsumman är 180 grader. Då måste de tre vinklarna, x, y och 35 grader, summera till 180 grader. Hur kan du skriva det med matematiska termer?

y=145-x? Kan man skriva det på andra sätt, såvida jag hade rätt?

Vad är skillnaden på värdemängden och definitionsmängden hos funktionen? Och vad innebär/betyder dessa var för sig?

Smutstvätt 17532 – Moderator
Postad: 23 feb 2018 11:24

Ja, bra! Du kan skriva det som y = 180 - 35 - x (grader). Det är dock bara oförenklat. 

Definitionsmängd är samlingen x-värden som en funktion är definierad. Om x skulle vara 180 grader i denna funktion, skulle y = -35 grader. Vi kan inte ha en negativ vinkel i en triangel. Det finns alltså vissa begränsningar i vilka x-värden vi kan välja på. Vilka x-värden kan vi välja?

Värdemängd är samlingen y-värden som vi kan få med de möjliga x-värdena. Vi kan inte få y = 300 grader. Vilka y-värden kan vi få, egentligen?

Svara Avbryt
Close