1 svar
12 visningar
Liaa1 18
Postad: 11 maj 14:02

Vinklar

Jag förstår inte denna fråga: 

I (triangeln) ABC är vinkeln A rät och B=38 grader. 

En bisektris till vinkeln C träffar sträckan AB i punkten D. 

a) beräkna vinkeln ACD 

b) Är det sant att vinkeln BDC är mer än dubbelt så stor som vinkeln ADC? Motivera ditt svar. 

 

Jag förstår inte vad som menas med "träffar sträckan AB i punkten D" 

Laguna 29014
Postad: 11 maj 14:18

Korsar, möter.

Bisektrisen går genom punkten D. D ligger på sträckan AB.

Försök rita.

Svara Avbryt
Close