38 svar
171 visningar
Renny19900 är nöjd med hjälpen!
Renny19900 921
Postad: 16 mar 2019

Volym

”Hur många millimeter regn har det regnat om vattnet når 5cm upp i vattenmätarens cylinder. 

Höjden är alltså 5cm, radien är 6,5^2 *pi. Hur kommer jag vidare? Vad är det de frågar efter?

w1dg3r 20
Postad: 16 mar 2019

Tänk på hur många mm regn det hade varit om hela cylindern hade varit 130mm istället för 55mm. Det är ju 130mm ytan som samlar upp allt regn.

dvs:

hstor×Astor =hsmal×Asmal

Renny19900 921
Postad: 16 mar 2019

Vad menar du med höjden smal? Det står inte hur hög cylindern är, kan man räkna ut det?

w1dg3r 20
Postad: 16 mar 2019

hstor = den höjd det hade gått upp till vid 130mmhsmal=den faktiska höjden det blev med vattenhstor=hsmal×AsmalAstor = 50mm * AsmalAstor

Renny19900 921
Postad: 16 mar 2019

Men hur fick du fram att höjden är 130mm. Det känns ganska förrvirrande, jag förstår inte vad du menar med din förklaring :///. 

Yngve Online 11701 – Mattecentrum-volontär
Postad: 16 mar 2019 Redigerad: 16 mar 2019

Regnmätaren fungerar så att regnet som faller på den stora runda uppsamlingsbrickan rinner ner i den smalare cylindern under. Där mäts vattenhöjden varpå man vet hur stor volym vatten som har regnat på uppsamlingsbrickan. Denna volym dividerat med uppsamlingsbrickans övre öppningsarea är lika med regnmängden, som oftast mäts i millimeter.

--------

Vi börjar därför med att ta reda på hur mycket vatten det finns i den undre cylindern, sedan beräknar vi hur högt denna vattenmängd skulle nå på det runda uppsamlingsfatet om det inte fanns någon avrinning. Det ger oss ett mått på hur mycket det har regnat.

Steg 1: Ta reda på hur mycket vatten det finns i cylindern:

"vattnet når 5cm upp i vattenmätarens cylinder."

Eftersom cylindern har diametern 55 mm så har den radien 27.5 mm.

Det betyder att cylinderns bottenarea är A=πr23.14·27.522375A=\pi r^2\approx 3.14\cdot 27.5^2\approx 2375 mm2mm^2.

Fråga: Kan du nu fortsätta att beräkna vattenvolymen V?

Steg 2: Beräkna hur högt denna vattenmängd skulle nå på det runda uppsamlingsfatet:

Eftersom det runda uppsamlingsfatet har diametern 130 mm så har det radien 65 mm.

Det betyder att uppsamlingsfatets bottenarea är ...

Fråga: Kan du nu fortsätta att beräkna hur högt vattenmängden V skulle nå på det runda uppsamlingsfatet?

Renny19900 921
Postad: 16 mar 2019 Redigerad: 16 mar 2019
Yngve skrev:

Regnmätaren fungerar så att regnet som faller på den stora runda uppsamlingsbrickan rinner ner i den smalare cylindern under. Där mäts vattenhöjden varpå man vet hur stor volym vatten som har regnat på uppsamlingsbrickan. Denna volym dividerat med uppsamlingsbrickans övre öppningsarea är lika med regnmängden, som oftast mäts i millimeter.

--------

Vi börjar därför med att ta reda på hur mycket vatten det finns i den undre cylindern, sedan beräknar vi hur högt denna vattenmängd skulle nå på det runda uppsamlingsfatet om det inte fanns någon avrinning. Det ger oss ett mått på hur mycket det har regnat.

Steg 1: Ta reda på hur mycket vatten det finns i cylindern:

"vattnet når 5cm upp i vattenmätarens cylinder."

Eftersom cylindern har diametern 55 mm så har den radien 27.5 mm.

Det betyder att cylinderns bottenarea är A=πr23.14·27.522375A=\pi r^2\approx 3.14\cdot 27.5^2\approx 2375 mm2mm^2.

Fråga: Kan du nu fortsätta att beräkna vattenvolymen V?

Steg 2: Beräkna hur högt denna vattenmängd skulle nå på det runda uppsamlingsfatet:

Eftersom det runda uppsamlingsfatet har diametern 130 mm så har det radien 65 mm.

Det betyder att uppsamlingsfatets bottenarea är ...

Fråga: Kan du nu fortsätta att beräkna hur högt vattenmängden V skulle nå på det runda uppsamlingsfatet?

”Denna volym dividerat med uppsamlingsbrickans övre öppningsarea är lika med regnmängden, som oftast mäts i millimeter.” 

jag förstår inte varför ska man dela? 

Vattnet rinner alltså ner (det är ett som ett öppethål)

————————

Det betyder att cylinderns bottenarea är A=πr2≈3.14·27.52≈2375mm^2
2375*5=11875mm^3 .. 

——————————

Eftersom det runda uppsamlingsfatet har diametern 130 mm så har det radien 65 mm.
Det betyder att uppsamlingsfatets bottenarea är  : 

65^2*pi=13 266,5mm^2

ska jag också ta * 5 för regnet är 5mm hög?? 

Jag förstår inte vad du menar Yngve, uppgiften är förrvirrande

Tack för all hjälp!

Renny19900 skrev:

”Denna volym dividerat med uppsamlingsbrickans övre öppningsarea är lika med regnmängden, som oftast mäts i millimeter.” 

jag förstår inte varför ska man dela? 

————————

Det betyder att cylinderns bottenarea är A=πr2≈3.14·27.52≈2375mm^2
2375*5=11875mm^3 .. 

——————————

Eftersom det runda uppsamlingsfatet har diametern 130 mm så har det radien 65 mm.
Det betyder att uppsamlingsfatets bottenarea är  : 

65^2*pi=13 266,5mm^2

ska jag också ta * 5 för regnet är 5mm hög?? 

Tack för all hjälp!

11875 mm^3 är rätt.

Detta är alltså regnmängden som föll på den större arean (övre brickan).

Hur hög vattenpelare blir denna volym på een övre brickan?

(Det är här som divisiomen med arean kommer in)

Och nej, du ska inte multiplicera detta med 5.

Renny19900 921
Postad: 16 mar 2019 Redigerad: 16 mar 2019

Jag förstår inte 11875mm^3 är det mängden vatten som rymmer den nedredele. Vart kom 27,52 ifrån? 

Går uppgiften på att beräkna begränsingsarean? Eller? För jag fattar inte vad de frågar?

Renny19900 skrev:

Jag förstår inte 11875mm^3 är det mängden vatten som rymmer den nedredele. Vart kom 27,52 ifrån? 

Går uppgiften på att beräkna begränsingsarean? Eller? För jag fattar inte vad de frågar?

27,5 mm är radien i den nedre (smala) cylindern. När regnet är hält i den smala cylindern nur det 50 mm upp. Om man häller det i en sbredare cylinder med radien 65 mm kommer det att bli ett tunnare lager vatten - lika tjockt som vattnet på marken skulle ha blivit, omdet inte hade runnit undan. Hur djupt blir det?

Yngve Online 11701 – Mattecentrum-volontär
Postad: 16 mar 2019 Redigerad: 16 mar 2019
Renny19900 skrev:

Jag förstår inte 11875mm^3 är det mängden vatten som rymmer den nedredele. Vart kom 27,52 ifrån? 

Går uppgiften på att beräkna begränsingsarean? Eller? För jag fattar inte vad de frågar?

De frågar hur många mm regn det har kommit.

För att besvara den frågan måste du veta hur en regnmätare fungerar och jag ska nu försöka förklara det.

Vi tar ett exempel med en "förenklad" regnmätare:

Tänk dig att du har ett horisontellt kvadratiskt platt fat.

Fatet har kanter längs med sidorna så om det regnar så stannar vattnet kvar på fatet.

Efter en kraftig regnskur har det "regnat x mm".

Det innebär vattendjupet i fatet är x mm.

-> Är du med så långt?

Säg nu att fatets bottenarea är till exempel 1000 mm^2.

Det betyder att mängden vatten på fatet är 1000 mm^2 * x mm = 1000*x mm^3.

-> Är du med så långt?

Nu vill du ta reda på hur mycket det har regnat, dvs vad x är.

Du kan då hälla upp detta vatten i ett mätglas och mäta volymen.

Om vattenmängden till exempel är 7000 mm^3 så innebär det att 7000 mm^3 = 1000*x mm^3.

Det betyder att x = 7, dvs det har regnat 7 mm.

För att få fram regndjupet så dividerar du alltså regnvolymen med uppsamlingsfatets bottenarea.

-> Hängde du med?

Om ja, läs detta svar igen.

Om nej, fråga om det du inte förstår.

tomast80 2376
Postad: 16 mar 2019

Kanske har missat något här, men är det inte bara att ta:

hregn=hcyl·Areaskalan=h_{regn}=h_{cyl}\cdot Areaskalan=

hcyl·(langdskalan)2=h_{cyl}\cdot (langdskalan)^2=

50·(55130)2=...50\cdot (\frac{55}{130})^2=...

tomast80 skrev:

Kanske har missat något här, men är det inte bara att ta:

hregn=hcyl·Areaskalan=h_{regn}=h_{cyl}\cdot Areaskalan=

hcyl·(langdskalan)2=h_{cyl}\cdot (langdskalan)^2=

50·(55130)2=...50\cdot (\frac{55}{130})^2=...

Jo, men för att komma på det så gäller det att dels förstå hur en regnmätare fungerar, dels förstå vad det står i uppgiften, dvs var vattnet befinner sig och var det kom ifrån.

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019 Redigerad: 17 mar 2019
Yngve skrev:
Renny19900 skrev:

Jag förstår inte 11875mm^3 är det mängden vatten som rymmer den nedredele. Vart kom 27,52 ifrån? 

Går uppgiften på att beräkna begränsingsarean? Eller? För jag fattar inte vad de frågar?

De frågar hur många mm regn det har kommit.

För att besvara den frågan måste du veta hur en regnmätare fungerar och jag ska nu försöka förklara det.

Vi tar ett exempel med en "förenklad" regnmätare:

Tänk dig att du har ett horisontellt kvadratiskt platt fat.

Fatet har kanter längs med sidorna så om det regnar så stannar vattnet kvar på fatet.

Efter en kraftig regnskur har det "regnat x mm".

Det innebär vattendjupet i fatet är x mm.

-> Är du med så långt?

Säg nu att fatets bottenarea är till exempel 1000 mm^2.

Det betyder att mängden vatten på fatet är 1000 mm^2 * x mm = 1000*x mm^3.

-> Är du med så långt?

Nu vill du ta reda på hur mycket det har regnat, dvs vad x är.

Du kan då hälla upp detta vatten i ett mätglas och mäta volymen.

Om vattenmängden till exempel är 7000 mm^3 så innebär det att 7000 mm^3 = 1000*x mm^3.

Det betyder att x = 7, dvs det har regnat 7 mm.

För att få fram regndjupet så dividerar du alltså regnvolymen med uppsamlingsfatets bottenarea.

-> Hängde du med?

Om ja, läs detta svar igen.

Om nej, fråga om det du inte förstår.

Okej hittills är jag med. Man tar vattendjupet * bottenarean. 

Man ska alltså beräkna bottenarean för cylindern. Då kallar jag mängden vatten som rann för : X 

jag beräknar överdelens area  65mm^2*pi=13 266,5mm^2 är alltså bottenarean. 

Nedredelens area :  27,5^2*pi=2375mm^2

13 266,5 + 2375=15 641,5mm^2 . Totala bottenarean. 

Det blir  15641,5x=

Vi vet inte vattenmängden hur kommer jag sen vidare?

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019 Redigerad: 17 mar 2019

Ska jag ta  15641,5x=50 ?? Det har ju regnat 50mm

w1dg3r 20
Postad: 17 mar 2019
Renny19900 skrev:

Ska jag ta  15641,5x=50 ?? Det har ju regnat 50mm

Det har regnat 50mm OM hålet däruppe hade varit 5,5cm... nu är ju hålet 13cm vilket gör att den samlar MER vatten än den borde... så då måste man jämföra hur mycket vatten det motsvarar. DVS vilken höjd hade vattnet nått om det hade varit en cylinder med 13cm öppning.

Bättre?

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019 Redigerad: 17 mar 2019

Det förrvirrad mig, vilket hål ska man räkna med? Den längst uppe eller den längst nere? Sk man räkna med diameter 130mm eller 50mm. Det är förrvirrande. 

Hur räknar man ut höjden? Är det hela cylinderns area man ska beräkna?

tomast80 2376
Postad: 17 mar 2019
w1dg3r skrev:
Renny19900 skrev:

Ska jag ta  15641,5x=50 ?? Det har ju regnat 50mm

Det har regnat 50mm OM hålet däruppe hade varit 5,5cm... nu är ju hålet 13cm vilket gör att den samlar MER vatten än den borde... så då måste man jämföra hur mycket vatten det motsvarar. DVS vilken höjd hade vattnet nått om det hade varit en cylinder med 13cm öppning.

Bättre?

Bra förklarat. P.g.a. den större öppningen har det fångats upp en faktor:

(135.5)25.6(\frac{13}{5.5})^2\approx 5.6 mer vatten än det egentligen regnat. Det måste man ta hänsyn till i beräkningarna för att hitta den verkliga mängden regn.

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019
Yngve skrev:

Regnmätaren fungerar så att regnet som faller på den stora runda uppsamlingsbrickan rinner ner i den smalare cylindern under. Där mäts vattenhöjden varpå man vet hur stor volym vatten som har regnat på uppsamlingsbrickan. Denna volym dividerat med uppsamlingsbrickans övre öppningsarea är lika med regnmängden, som oftast mäts i millimeter.

--------

Vi börjar därför med att ta reda på hur mycket vatten det finns i den undre cylindern, sedan beräknar vi hur högt denna vattenmängd skulle nå på det runda uppsamlingsfatet om det inte fanns någon avrinning. Det ger oss ett mått på hur mycket det har regnat.

Steg 1: Ta reda på hur mycket vatten det finns i cylindern:

"vattnet når 5cm upp i vattenmätarens cylinder."

Eftersom cylindern har diametern 55 mm så har den radien 27.5 mm.

Det betyder att cylinderns bottenarea är A=πr23.14·27.522375A=\pi r^2\approx 3.14\cdot 27.5^2\approx 2375 mm2mm^2.

Fråga: Kan du nu fortsätta att beräkna vattenvolymen V?

Steg 2: Beräkna hur högt denna vattenmängd skulle nå på det runda uppsamlingsfatet:

Eftersom det runda uppsamlingsfatet har diametern 130 mm så har det radien 65 mm.

Det betyder att uppsamlingsfatets bottenarea är ...

Fråga: Kan du nu fortsätta att beräkna hur högt vattenmängden V skulle nå på det runda uppsamlingsfatet?

Steg 1 :  27,5^2*pi*50=118 731mm^3 

steg 2 : 65^2*pi*50=663 325mm^3 

bottenarean är 13 266,5mm

vet inte vad jag gör..Men försöker svara på frågorna så jag fattar lite

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019 Redigerad: 17 mar 2019
tomast80 skrev:
w1dg3r skrev:
Renny19900 skrev:

Ska jag ta  15641,5x=50 ?? Det har ju regnat 50mm

Det har regnat 50mm OM hålet däruppe hade varit 5,5cm... nu är ju hålet 13cm vilket gör att den samlar MER vatten än den borde... så då måste man jämföra hur mycket vatten det motsvarar. DVS vilken höjd hade vattnet nått om det hade varit en cylinder med 13cm öppning.

Bättre?

Bra förklarat. P.g.a. den större öppningen har det fångats upp en faktor:

(135.5)25.6(\frac{13}{5.5})^2\approx 5.6 mer vatten än det egentligen regnat. Det måste man ta hänsyn till i beräkningarna för att hitta den verkliga mängden regn.

Ok, men 5,6mm . Vad motsvarar det? Är det höjden (vatten djupet/höjden)? Vad får man när man delar 13 på 5,5?

w1dg3r 20
Postad: 17 mar 2019

Tänk dig att du har fyra stycken uppsamlare enligt ovan... den 1:a ser ut som din uppgift och har samlar på sig 50mm vatten. 2:an har lika stor öppning där uppe och samlar då på sig EXAKT lika mycket vatten. Men pga att diametern på den nedre cylindern är större kommer ju vattennivån bli mindre. 3:e figuren har ännu större diameter och får du ännu lägre höjd. Den sista figuren har då lika stor öppning som botten. Den samlar alltså på sig EXAKT lika mycket vatten som de andra men det är den höjden vatten som det har regnat.... antalet mm vatten som det har regnat utgår alltid från UPPSAMLINGSAREAN. Anledningen man gör det är ju att det blir lättare att läsa av och man får en noggrannare mätning ju större area man använder. 

Yngve Online 11701 – Mattecentrum-volontär
Postad: 17 mar 2019 Redigerad: 17 mar 2019
Renny19900 skrev:

Okej hittills är jag med. Man tar vattendjupet * bottenarean. 

Man ska alltså beräkna bottenarean för cylindern. Då kallar jag mängden vatten som rann för : X 

jag beräknar överdelens area  65mm^2*pi=13 266,5mm^2 är alltså bottenarean. 

Nedredelens area :  27,5^2*pi=2375mm^2

13 266,5 + 2375=15 641,5mm^2 . Totala bottenarean. 

Det blir  15641,5x=

Vi vet inte vattenmängden hur kommer jag sen vidare?

Nej du ska inte summera bottenareorna.

Men om du nu förstår hur vattenmätaren fungerar så borde du nog förstå följande:

1. Mängden vatten V1V_1 som regnmätaren har samlat upp är nedre cylinderns bottenarea A1A_1 multiplicerat med vattendjupet h1h_1 i nedre cylindern.

Dvs V1=A1·h1V_1=A_1\cdot h_1

2. Denna vattenvolym har ju fallit på övre uppsamlingsbrickan med area A2A_2.

Om detta vatten skulle ha legat kvar där uppe så skulle det ha nått höjden h2h_2.

Vattenvolymen V2V_2 som isåfall skulle ha legat kvar på övre uppsamlingsbrickan kan vi skriva som V2=A2·h2V_2=A_2\cdot h_2

3. Eftersom inget vatten har tillkommit eller försvunnit på vägen så måste dessa två vattenvolymer vara lika stora, dvs V1=V2V_1=V_2.

4. Det ger ekvationen A1·h1=A2·h2A_1\cdot h_1=A_2\cdot h_2, vilket vi kan skriva som h2=h1·A1A2h_2=h_1\cdot\frac{A_1}{A_2}.

5. Eftersom vi känner till att h1=50h_1=50 mmmm och eftersom vi kan beräkna både A1=π·27.52A_1=\pi\cdot 27.5^2 mm2mm^2 och A2=π·652A_2=\pi\cdot 65^2 mm2mm^2 så kan vi enkelt beräkna h2h_2.

---------

Hängde du med på ovanstående?

Om inte, vilken del var det som var oklar?

w1dg3r 20
Postad: 17 mar 2019

Har en bild till som kanske gör saken klarare... Tänk dig att du istället ställer en gryta på regnmätaren som har en diameter på 130mm och när det har regnat klart så häller du över den i regnmätaren som då kommer få vatten upp till 50mm. Det man egentligen vill veta är ju vilken höjd vattnet hade i grytan. Det är ju så mycket vatten det har regnat, se även bilden ovan.

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019 Redigerad: 17 mar 2019
Yngve skrev:
Renny19900 skrev:

Okej hittills är jag med. Man tar vattendjupet * bottenarean. 

Man ska alltså beräkna bottenarean för cylindern. Då kallar jag mängden vatten som rann för : X 

jag beräknar överdelens area  65mm^2*pi=13 266,5mm^2 är alltså bottenarean. 

Nedredelens area :  27,5^2*pi=2375mm^2

13 266,5 + 2375=15 641,5mm^2 . Totala bottenarean. 

Det blir  15641,5x=

Vi vet inte vattenmängden hur kommer jag sen vidare?

Nej du ska inte summera bottenareorna.

Men om du nu förstår hur vattenmätaren fungerar så borde du nog förstå följande:

1. Mängden vatten V1V_1 som regnmätaren har samlat upp är nedre cylinderns bottenarea A1A_1 multiplicerat med vattendjupet h1h_1 i nedre cylindern.

Dvs V1=A1·h1V_1=A_1\cdot h_1

2. Denna vattenvolym har ju fallit på övre uppsamlingsbrickan med area A2A_2.

Om detta vatten skulle ha legat kvar där uppe så skulle det ha nått höjden h2h_2.

Vattenvolymen V2V_2 som isåfall skulle ha legat kvar på övre uppsamlingsbrickan kan vi skriva som V2=A2·h2V_2=A_2\cdot h_2

3. Eftersom inget vatten har tillkommit eller försvunnit på vägen så måste dessa två vattenvolymer vara lika stora, dvs V1=V2V_1=V_2.

4. Det ger ekvationen A1·h1=A2·h2A_1\cdot h_1=A_2\cdot h_2, vilket vi kan skriva som h2=h1·A1A2h_2=h_1\cdot\frac{A_1}{A_2}.

5. Eftersom vi känner till att h1=50h_1=50 mmmm och eftersom vi kan beräkna både A1=π·27.52A_1=\pi\cdot 27.5^2 mm2mm^2 och A2=π·652A_2=\pi\cdot 65^2 mm2mm^2 så kan vi enkelt beräkna h2h_2.

---------

Hängde du med på ovanstående?

Om inte, vilken del var det som var oklar?

Ok. Om jag har förstått så ska man tänka så här : 

vi kallar höjden för den faten” som är ovan för h2 

och höjden för faten som är nere för h1

volymen för faten ovan är 65^2*pi*h2

volymen för nedre faten är 27,5^2*pi*h1

volymena är lika stora dvs. 

V1=V2

65^2*pi*h2=27,5^2*pi*h1

vi vet att h1=50 

jag sätter in det i min ekvation 

65^2*pi*h2=27,5^2*pi*50 

h2=0,36mm

Svaret är orlimligt iaf. 

 

Steg 4. Menar du att att höjden*bottenytan=Volymen 

höjden h1*BY1=V1

h2*BY2=V2

V1=V2 

H2*BY2=H1*BY1

w1dg3r 20
Postad: 17 mar 2019 Redigerad: 17 mar 2019

Du har nog bara glömt ^2 någonstans... siffrorna stämmer nämligen

652*π*h2=27.52*π*50h2=27.52*50652 = 8,949....

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019
w1dg3r skrev:

Du har nog bara glömt ^2 någonstans... siffrorna stämmer nämligen

Är min uträkning rätt?  Dvs har det verkligen regnat 0,36mm vatten? Det känns ju orimligt

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019 Redigerad: 17 mar 2019
w1dg3r skrev:

Har en bild till som kanske gör saken klarare... Tänk dig att du istället ställer en gryta på regnmätaren som har en diameter på 130mm och när det har regnat klart så häller du över den i regnmätaren som då kommer få vatten upp till 50mm. Det man egentligen vill veta är ju vilken höjd vattnet hade i grytan. Det är ju så mycket vatten det har regnat, se även bilden ovan.

Du menar att ju smalare bottenarean är desto högre blir vattennivån, ju större bottenarea desto lägre blir vattennivån. Super bra bild! 

w1dg3r 20
Postad: 17 mar 2019

Exakt... jmf bilderna lite högre upp med 4 olika former som nog försvann i konversationerna 

Yngve Online 11701 – Mattecentrum-volontär
Postad: 17 mar 2019 Redigerad: 17 mar 2019
Renny19900 skrev:

Ok. Om jag har förstått så ska man tänka så här : 

vi kallar höjden för den faten” som är ovan för h2 

och höjden för faten som är nere för h1

volymen för faten ovan är 65^2*pi*h2

volymen för nedre faten är 27,5^2*pi*h1

volymena är lika stora dvs. 

V1=V2

65^2*pi*h2=27,5^2*pi*h1

vi vet att h1=50 

jag sätter in det i min ekvation 

65^2*pi*h2=27,5^2*pi*50 

h2=0,36mm

Svaret är orlimligt iaf. 

 

Steg 4. Menar du att att höjden*bottenytan=Volymen 

höjden h1*BY1=V1

h2*BY2=V2

V1=V2 

H2*BY2=H1*BY1

Du har gjort en korrekt uppställning.

Allt är rätt fram till själva uträkningen.

-------

Du gör väldigt ofta fel just vid uträkningar.

Kan du visa exakt hur du använder räknaren för att få fram värdet på h2?

----------

Och ja, det är precis så jag menar med steg 4.

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019

65^2*pi*h2=27,5^2*pi*50

Oj jag råkade skriva in 55 i min räknare istället för 50. 

H2=0,325mm

Renny19900 skrev:

65^2*pi*h2=27,5^2*pi*50

Oj jag råkade skriva in 55 i min räknare istället för 50. 

H2=0,325mm

Fortfarande fel.

Visa nu exakt hur du använder räknaren för att komma fram till det värdet på h2.

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019

Min grafräknare verkar inte funka. Jag räknar det istället själv. Får svaret 9mm.

Renny19900 skrev:

...

Min grafräknare verkar inte funka. Jag räknar det istället själv. Får svaret 9mm.

Svaret ungefär 9 mm är rätt.

---------

Men vad menar du med att din "grafräknare verkar inte fungera"?

Och vad menar du med att du "räknar det själv"?

Du har väl inte räknat ut svaret för hand, eller hur?

Du har fortfarande inte svarat pä frågan jag nu har ställt två gånger, nämligen hur använde du räknaren för att komma fram till det felaktiga värdet på höjden?

Jag tror nämligen att du använder räknaren fel, och det vore väl bra att rätta till det inför framtiden?

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019
Yngve skrev:
Renny19900 skrev:

...

Min grafräknare verkar inte funka. Jag räknar det istället själv. Får svaret 9mm.

Svaret ungefär 9 mm är rätt.

---------

Men vad menar du med att din "grafräknare verkar inte fungera"?

Och vad menar du med att du "räknar det själv"?

Du har väl inte räknat ut svaret för hand, eller hur?

Du har fortfarande inte svarat pä frågan jag nu har ställt två gånger, nämligen hur använde du räknaren för att komma fram till det felaktiga värdet på höjden?

Jag tror nämligen att du använder räknaren fel, och det vore väl bra att rätta till det inför framtiden?

Jag menar att när jag väl knappar in siffrorna så får jag fel svar. Det verkar  låta konstigt med jag får faktiskt fel svar i min miniräknare. 

När jag skrev ”räknar för hand” menade jag att jag istället själv beräknar ekvationen. Jag löser den stegvist :)

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019

Jag menar att jag istället beräknar ekvationen steg för steg, utan att använda mig av räknaren som oftast visar fel tal.  Jag menar att jag räknar ut svaret förhand så jag slipper svara fel . Jag knappade bara in siffrorna (ekvationen) i en app som heter Photomath, men fick helt annat svar. Kanske var det försig jag som knappade in fel tal :)

——————————-

Jag har  några frågor ang uppgiften : cylindern på bilden,visst är det bara mängden vatten som är lika mycket, inte storleken på faten (cirkulära faten). Det är ju omöjligt att båda är lika stora. De har ju olika diameter, bara samma mängd vatten. 

Renny19900 skrev:

Jag menar att när jag väl knappar in siffrorna så får jag fel svar. Det verkar  låta konstigt med jag får faktiskt fel svar i min miniräknare. 

När jag skrev ”räknar för hand” menade jag att jag istället själv beräknar ekvationen. Jag löser den stegvist :)

OK. Men vill du veta vad det är som blir fel när du använder räknaren?

Dvs vill du kunna använda räknaren och känna dig trygg med att du får rätt svar?

Jag är nämligen övertygad om att räknaren inte räknar fel utan att det istället är du som slår in siffrorna och räkneoperationerna på fel sätt.

Vi kan hjälpa dig att komma till rätta med det problemet, men bara om du själv verkligen vill.

Om du vill veta vad som blir fel så måste du för oss beskriva i detalj vilka knappar du trycker på och i vilken ordning, så kan vi hjälpa dig.

-----------------

Typ så här (obs detta är bara ett exempel som inte har med din uppgift att göra):

För att beräkna (42.75+6.23)/12 + 7 trycker jag

(42.75

+

6.23)

/

12

Enter

+

7

Enter

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019 Redigerad: 17 mar 2019

Jag tror att jag måste vara mer försiktig med parantesen så att det inte blir fel. Jag lovar att nästa gång skriva ner vilken knapp jag trycker på ifall det blir fel. Jag ska vara mer uppmärksam så att jag inte gör samma fel på prov 

Yngve, skulle du snälla kunna besvara min fråga? :)

Jag har några frågor ang uppgiften : cylindern på bilden,visst är det bara mängden vatten som är lika mycket, inte storleken på faten (cirkulära faten). Det är ju omöjligt att båda är lika stora. De har ju olika diameter, bara samma mängd vatten.

Renny19900 skrev:

Jag tror att jag måste vara mer försiktig med parantesen så att det inte blir fel. Jag lovar att nästa gång skriva ner vilken knapp jag trycker på ifall det blir fel. Jag ska vara mer uppmärksam så att jag inte gör samma fel på prov 

Jag förstår inte varför du inte vill göra det redan nu, men OK, du väljer själv om du vill ha hjälp eller inte.

Renny19900 921
Postad: 17 mar 2019

Så här gör jag, men nu får jag rätt svar. Det är jag som slarvar med siffrorna jag knappar in i räknaren. 

Svara Avbryt
Close