5 svar
35 visningar
Dani163 522
Postad: 16 jun 18:25 Redigerad: 16 jun 19:06

Vridmoment problem

Är tanken att vi vill beräkna avståndet mellan bordets kant och mitten av linjalen på ena sidan av ekvationen, och på andra sidan, avståndet mellan vikten och mitten av linjalen?

Så: r1 = 0,5 m-0,41 m, r2 = 0,5 m-0,16 m

Eller är tanken att vi vill beräkna avståndet mellan bordets kant och mitten av linjalen på ena sidan av ekvationen, och på andra sidan avståndet mellan vikten och "bordets kant"?

Vi har två vikter. Referenspunkten är vridningsaxeln, som är vid bordets kant eller?

Är sen osäker på vilken del av linjalen som har en vridmoment medurs och moturs, och hur man avgör detta. 
Vi vet att det är i jämvikt, och linjalen roterar inte. Kraftriktningen är uppåt i vänstra fallen där vi har vikten på linjalen, med en normalkraft, tror jag. Krafterna är vinkelräta mot avståndet.

Här är formeln för momentlagen:
M1 = M2
F1R1 = F2R2
T = rf sin theta => Detta är den allmänna formeln. Om theta = 90 => T = rf.

Men hur kan vi se om det är medurs eller moturs

Hur kan vi se om vi har ett positivt eller negativt vridmoment på båda sidor. Jag fick veta att om rotationen är medurs, är vridmomentet negativt. Finns det ett sätt att veta i denna fråga vilken sida är det negativa vridmomentet?

I ekvationen F1R1 = F2R2 så r -F2R2 det negativa vridmomentet? Spelar det någon roll vad vi skriver på F2R2?
T.ex. F2 = 0,15*9,82, eller F1 = 0,15*9,82?

Börja med att rita. Lägg upp bilden här.

Dani163 522
Postad: 16 jun 18:54
Smaragdalena skrev:
Börja med att rita. Lägg upp bilden här.

Det är inte perfekt ritat skalenligt, men jag tror man kan se idén.

PATENTERAMERA Online 3534
Postad: 16 jun 19:01

Jag tror de tänker sig något i stil med:

Notera att brädan precis skall vara på gränsen att tippa över. Det är inte fallet om man befinner sig i den situation som du ritar.

Dani163 522
Postad: 16 jun 19:05
PATENTERAMERA skrev:

Jag tror de tänker sig något i stil med:

Notera att brädan precis skall vara på gränsen att tippa över. Det är inte fallet om man befinner sig i den situation som du ritar.

Tack för den fina ritningen, jag är nyfiken på varför man skriver att det är en normalkraft vid kanten av bordet? Vilken roll spelar denna kraft i ekvationerna som vi ska använda? T.ex. har vi ju momentlagen som säger:

  • F1+F2 = F3
  • M1 = M2

Är sen osäker på vilken del av linjalen som har en vridmoment medurs och moturs, och hur man avgör detta.  Vi vet att det är i rotationsjämvikt, och linjalen roterar inte. Kraftriktningen är uppåt i vänstra delen av linjalen där vi har vikten på linjalen, med en normalkraft(?). Krafterna är vinkelräta mot avståndet.

Hur kan vi se om vi har ett positivt eller negativt vridmoment på båda sidor. Jag fick veta att om rotationen är medurs, är vridmomentet negativt. Finns det ett sätt att se detta i liknande frågor vilken sida som har det negativa vridmomentet?

PATENTERAMERA Online 3534
Postad: 16 jun 19:18

Normalkraften är vid kanten då det framgår av texten att brädan precis balanserar på bordets hörn.

Det kan vara lämpligt att sätta upp momentet kring bordets hörn, för då slipper vi ta med normalkraften, eftersom den får noll momentarm med detta val.

Mg (tyngdkraft på brädan) ger då moment moturs och mg (viktens tyngdkraft) ger moment medurs.

Svara Avbryt
Close