0987 29
Postad: 13 okt 12:32

Allmän Rösträtt

Vad hade hänt i Sverige om man tog bort den allmänna rösträtten och bara lät människor med ett svenskt ursprung få rösta? 

Vilka skulle räknas som att de har "svenskt ursprung"? Andra generationen? 27:e generationen?

Om man vill att mäniskor som bor i sverige inte skall få rösta för att de inte har svenskat ursprung vore det bättre att de inte blev medborgare utan istället det som brukar kallas "permanent residents".  Det brukar dock vara tidsbegränsat och inte beroende på ursprung.

Så, vad skulle hända om man tog bort den allmänna rösträtten? Man skulle få "andra klassens medborgare" vilket aldrig är bra. 

Det är inte gjort över en natt direkt eftersom rösträtten är skyddad i grundlagen. Men om det ändå skedde skulle det troligen bli kraftiga protester i Sverige och sanktioner mot Sverige från utlandet, inte minst från EU (där vi kanske t.o.m. skulle bli uteslutna).

Jonto 5954 – Moderator
Postad: 13 okt 20:42

Att rösta är ett av medborgarnas viktigaste sätt att kunna påverka politiken. Om en viss grupp inte är röstberättigad så ökar risken för att politikerna inte kommer ta hänsyn till deras åsikter eller behov och att beslut som tas går emot den gruppen. 

Som Teragele dock säger så är det dock viktigt att tänka på att detta är en väldigt kontroversiell idé och något som ytterst få står bakom. Samt att rösträtten är stark skyddad och har en bred förankring i Sverige. Som också påpekats så är rösträtt i Sverige kopplat till medborgarskap(för riksdagsval) och inte var man kommer ifrån. Det finns exempelvis personer som är födda i Sverige men ändå inte får rösta, om de inte har svenskt medborgarskap.

Svara Avbryt
Close