6 svar
67 visningar
Martin191919 69
Postad: 30 jan 2019

Allmänna folkskolan

Vilka reaktioner gav bildandet av allmänna folkskolan? Jag tänker mig att man kan dels se det från underklassens perspektiv (med bönderna i spetsen), dels från politikernas perspektiv. Men finns det något annat perspektiv man också kan se det från?

Menar du reaktioner? Eller menar du egentligen konsekvenser?

Reaktionerna var nog skilda. För många mindre välbärgade familjer och barn var det nog en trygghet att få möjlighet att gå i skolan, att lära sig saker och kunna göra en klassresa men även ha någon som tar hand om barnen medan föräldrarna arbetar. På sikt gav även folkskolan barnen mat/näring med mer, som var välkommet. Andra hem och familjer framför allt inom jordbruket hade nog en mer negativ reaktion då folkskolan omöjliggjorde att barnen arbetade eller hjälpte till hemma, vilket var vanligt på denna tid. Skola och mer akademisk kunskap ansågs inte bland alla som så högt värderat utan normen var snarare att barnen så tidigt som möjligt skulle arbeta och försörja familjen. Bland överklassen och de mer välbärgade fanns också säkert en del konservativa som reagerade negativt då vissa ansåg att utbildning var något som var vikt och reserverat för de som var högre upp i samhällshierakin och inte ville att alla skulle få den möjligheten. Från politiskt håll såg man positivt på det skulle jag tro. Åtminstone i efterhand; folkskolan visade sig vara en succé på många plan och stärkte Sverige både socialt och ekonomiskt.

Martin191919 69
Postad: 30 jan 2019

Jag menar reaktion, men det kommer på sätt och vis in konsekvenser in i frågan. 

Det jag har skrivit är att vissa politiker såg allmänna folkskolan som något bra, medan andra politiker såg den som "dålig" då den gjorde Sverige mindre kristet. Sen har jag skrivit, angående bönderna, att de var missnöjda med allmänna folkskolan, eftersom ofta barnen behövdes hemma och att de inte ville lägga en massa pengar på att betala barnens skolgångar när ändå skolan inte lärde ut det som bönderna ville. Bönderna ville ju att barnen skulle lära sig om jordbruket, men i skolan fick de inte lära sig det. 

Så min egentliga fråga var om man kan se frågan: "Vilka reaktioner gav bildandet av allmänna folkskolan?" från något annat perspektiv? 

Du kan se det från aristokratins perspektiv det vill säga de mer välbärgade i samhället eller de som var bildade och lärda och vid denna tid besatt många viktiga positioner i samhället. Hur ställde de sig till allmän folkskola?

Du kan också se det ur individens(barnets) perspektiv.

Martin191919 69
Postad: 30 jan 2019

Tack så jättemycket, det där hade jag inte tänkt på. Jag återkommer om jag skulle behöva mer hjälp. 

Ingen orsak, lycka till!

Martin191919 69
Postad: 31 jan 2019

Jag har sökt runt lite på Internet och fann lite fakta angående överklassens syn på folkskolan. Det jag hittade var att de som hade gått på de allmänna läroverken, främst överklassens barn gick där, menade att folkskolan skulle leda till halvbildning och dessutom skojade de vilt över folkskolelärarna.

Är detta ett bra perspektiv?

Svara Avbryt
Close