2 svar
233 visningar
rs77 19
Postad: 20 maj 2019

Analysera EU:s demokratiska arbetssätt.

Hej

 

Behöver hjälp med en fråga

 

) Analysera EU:s demokratiska arbetssätt.
Konsekvenser. Vilka demokratiska för- och nackdelar kan det finnas med EU:s beslutsprocess? 

Välkommen till Pluggakuten!

Hur har du tänkt själv? Det står i Pluggakutens regler att du skall visa hur du har försökt och hur långt du har kommit. /moderator

Punkter att tänka kring och spinna vidare på kan vara följande:

× EU har många drag av vad man kallar överstatlighet, du kan läsa mer om det om du behöver . Det vill säga EU tar i vissa frågor beslut även om inte alla stater är överens, som sen blir obligatoriskt för alla medlemsländer att följa. Är detta bra ur demokratisk synvinkel? Finns det viktiga fördelar med att ibland arbeta överstatligt. 

× EU är en representativ demokrati. Alla länder har EU-val där vi väljer politiker som ska representera Sverige i EU-parlamentet. Detta är ju ur demokratisk synvinkel bra. Däremot, Sverige besitter endast 13 mandat av fler hundra i parlamanetet. Vi har ingen möjlighet att påverka vilka kandidater som sitter från andra länder. Finns demokratiska problem med Detta?

× EU har ju en beslutsprocess där ibland två instanser behöver rösta JA, dels parlamentet med valda EU-parlamentariker men även rådet bestående av företrädarna för respektive regering. Är det en demokratisk fördel att det måste godkännas av två stycken insatser? Eller gör detta demokratin långsam och trög då det blir svårare att fatta beslut? Rådet där regeringarna sitter är dessutom inte valda genom representativa EU-val, är det rätt att dessa får veta mot vissa förslag inom EU?

Svara Avbryt
Close