6 svar
94 visningar
Gurkaan 4
Postad: 31 okt 2019 Redigerad: 31 okt 2019

Antikens Grekland

hej! kan någon snälla ger mig svara på de här frågorna håller en uppsats uppgift 

 

1)      Den grekiska ekonomin bestod av en rad olika delar (handel, jordbruk etc.).

a.       Redogör för de olika delarna som du ser hade stor betydelse för ekonomin som helhet. Vilken/vilka var viktigast respektive mindre viktiga? Motivera.

b.       Vad var det som gjorde att Grekland blev ett centrum för handel? Jämför med hur det ser ut i Sverige idag. Vilka delar består den svenska ekonomin av? Likheter och skillnader?

c.       Gör en kort beskrivning av hur människorna försörjde sig under denna epok.

2)      Gör en beskrivning av den atenska demokratin:

a)       Beskriv kort hur den växte fram. Försök att få med nyckelorden Folkförsamlingen, 500:s råd, ämbeten. Hur bestämdes vilka frågor man skulle fatta beslut om? Hur fattade man beslut? Vilka fick vara med och fatta beslut? Vilka var medborgare?

b)      Jämför mot dagens svenska demokratiska samhälle. Redogör för vad demokratibegreppet har för innebörd för dagens samhälle? Vilka likheter och skillnader kan du se? Varför gick den atenska demokratin under? Vilka hot finns det mot den svenska demokratin idag, och hur uttrycker det sig? Kan den svenska demokratin gå under?

Strök över alla frågor utom den första för att minska risken att det blir rörigt i tråden. /Smaragdalena, moderator

Välkommen till Pluggakuten! Lägg varje fråga i en egen tråd, så blir det mindre rörigt! // Pepparkvarn/Smutstvätt, moderator


Angående fråga 1a), vilka olika delar bestod ekonomin av? Vilka delar hade störst ekonomisk påverkan? Vilka delar hade störst påverkan på individen?

Gurkaan 4
Postad: 31 okt 2019

 Vilka delar hade störst ekonomisk påverkan

Det kan nog vara svårt att säkert säga vilket som hade störst ekonomisk påverkan, Det finns ju inga siffror sparade från antikens Grekland. Handeln var ju såklart väldigt viktigt, kanske inte främst ur ekonomiskt syfte bara, vilka andra viktiga saker tror du utvecklades genom att man bedrev handel?

Jordbruket var viktigt för att försörja invånarna med mat. Export och import var inte så utbrett, så de flesta områden var självförsörjande.

Sen kan man ju titta på näringar såsom hantverk med mer också kanske.

Gurkaan 4
Postad: 31 okt 2019

okej men går det att besvara andra frågor då i så fall

 Gör en kort beskrivning av hur människorna försörjde sig under denna epok.

2)      Gör en beskrivning av den atenska demokratin:

a)       Beskriv kort hur den växte fram. Försök att få med nyckelorden Folkförsamlingen, 500:s råd, ämbeten. Hur bestämdes vilka frågor man skulle fatta beslut om? Hur fattade man beslut? Vilka fick vara med och fatta beslut? Vilka var medborgare?

b)      Jämför mot dagens svenska demokratiska samhälle. Redogör för vad demokratibegreppet har för innebörd för dagens samhälle? Vilka likheter och skillnader kan du se? Varför gick den atenska demokratin under? Vilka hot finns det mot den svenska demokratin idag, och hur uttrycker det sig? Kan den svenska demokratin gå under?

Gör en tråd för varje fråga. Du har redan fått en tillsägelse om det i den hör tråden. /moderator 

Visa dina egna försök, vad du har kommit fram till, vad det är du inte förstår. Du måste ju kommit fram till någonting själv.

Svara Avbryt
Close