5 svar
63269 visningar
danielsson9 31
Postad: 9 okt 2018 18:08

Argumenterande text

Hej udnerbara människor,

Har lite funderingar över min svenska-uppgift inom argumneterande texter.

En sak jag skulleuppskatta omnågon hjälper mig med är att kolla om mina argument ens kan räknas som argument och varför.

 

Har censuren på sociala medier gått för långt?

Inledning

Ordet ”Censur” betyder att ett inlägg granskas för att avgöra om det ska tas bort eller få finnas kvar. Censur sker på alla möjliga platser såsom filmer och tv-serier till sociala medier som Facebook, Twitter, och Instagram. Censureringen kan utföras av myndigheter och företag. Speciellt på Facebook så finns det flera exempel där censuren har gått för långt.

Tes

Censuren på sociala medier måste minska. Vem som helst ska få ha sin åsikt och ska kunna publicera vad för bilder man vill, så länge de inte är hatiska eller bryter mot någon lag. Vi har yttrandefrihet i Sverige och den ska inte störtas av stora företag som vill kontrollera vad vi ska tycka, särskilt inte våra politiska åsikter.

Argument 1

För det första så ska en kreatör kunna utrycka sig fritt oavsett om det förekommer på Sociala medier, ett museum eller teve. Tyvärr är det inte så idag. Ett exempel på detta är när artisten Illma Gore publicerade en målning som avbildar Donald Trump med en liten penis. Detta togs bort efter endast tre dagar. Facebooks motivering till det var att den var pornografisk,[1] men det kan jag inte riktigt hålla med om. Gore blev även nerslagen av Trump-anhängare på grund av hennes målning. Sådant här ska inte behöva hända, man ska få skapa vad för konst man vill utan att behöva oroa sig för att bli fysisk eller psykiskt angripen.

Argument 2

En andra anledning till at censuren måste minska är att man ska få kunna utrycka sig fritt, detta visar sig speciellt svårt för Bianca Muratagic som skrev ett öppet brev till Centerpartiets partiledare (Annie Lööf) med åsikter om hennes syn på invandring. Muratagic skriver bland annat om hur Lööf tillåter män utan identitetshandling och asylskäl får stanna i landet och favoriseras och särbehandlas. Muratagics inlägg fick bara ligga uppe i några minuter innan det togs ned av Facebook.[2] Sådant här beteende är oacceptabelt, en politisk åsikt ska man få ha oavsett media. Yttrandefriheten i Sverige ska inte slopas på detta sätt. I våra grundlagar står det att vi får uttrycka oss fritt utan att behöva ta några konsekvenser, så länge det håller sig inom rimliga gränser och lagen.

Argument 3

Dagens ungdom spenderar mycket tid på nätet. Den tiden som de spenderar där, ska inte den vara givande för dem. Det som istället händer om medier ska fortsätta att censurera så tungt är att barnen får en tvistad bild på hur det egentligen ser ut i samhället. Om vi fortsätter med detta så kan det bli så att vårat Sverige blir som Nordkorea eller Kina som har hård censur på det mesta gällande sociala medier.

Motargument

”Men hatet som finns och terroristerna, hur ska vi göra med dem? Ska vi bara låta dem härja fritt och hata på alla?”. Självklart förstår jag varför folk vill hålla dessa människor på avstånd. Men det bästa sättet att göra detta på är verkligen inte att fortsätta med den nuvarande censureringen, jag har då ett bättre förslag. Min proposition är att istället endast hålla dessa personer borta från sociala medier istället för att ha lika hårda krav på terrorister som på privatpersoner.

Bästa argument

Censuren som finns nu tycker jag skapar en otrygghet då man aldrig vet vad som egentligen är sant på internet. För stora medie-företag skulle lika gärna ha censurerat den åsikter de känner är oriktiga.

Avslutning


[1] The Guardian (2016-05-07). Illma Gore: 'If anyone is going to be threatened by a small penis, it's Trump'. Tillgänglig: https://www.theguardian.com/us-news/2016/may/07/donald-trump-penis-painting-ilma-gore [2018-10-07]
[2]  Jonas Bengtsson (2018-04-29). Bianca censurerad efter Lööf-inlägg: ”Det här är bara ett sätt att tysta mig”. Tillgänglig: https://nyheteridag.se/bianca-censurerad-efter-loof-inlagg-det-har-ar-bara-ett-satt-att-tysta-mig/ [2018-10-07]

 

om du kan hjälpa mig så skulle jag uppskatta det extremt mycket.

Med vänliga hälsningar,

Brian.

Jonto 8876 – Moderator
Postad: 9 okt 2018 19:11

Ett par synpunkter. :

I din inledning reagerar jag på meningen "Speciellt på Facebook så finns det flera exempel där censuren gått för långt". Här gör du ett antagande som vissa kanske inte skulle hålla med om. Flytta därför gärna den meningen till din tes. I Stället kan du i inledningen ställa en öppen fråga i inledningen: "Kan censur gå för långt och kan det till och med vara så att det i vissa fall gjort det?" Vad du tycker om den frågan blir sen tydligt i din tes och med dina argument vad du tycker. I övrigt är det bra i inledningen att du definierar ordet och specificerar att det är censur på sociala medier som ska behandlas.

Din tes tycker jag är tydligt presenterad att det handlar om i huvudsak tre punkter 1) Yttrandefriheten skall vara väldigt långtgående 2) Censur hindrar yttrandefriheten 3) Det finns undantag i vissa fall. Det första undantaget tycker jag dock kanske du borde specificera. Vad är ett "hatiskt" inlägg? Hatiskt mot vem eller vilka? Ligger det i den som det är riktad emots ögon att avgöra detta?

I ditt första argument är du inne på något men måste kanske utveckla lite. Du behöver nog träna på att ställa frågan "varför?". Att konstnärer skall få uttrycka sig kan nog många hålla med om. Men varför är det viktigt? Jo, för att de och andra skapare ska kunna få bilda opinion och kunna framföra kritik eller väcka engagemang och få människor att tänka i nya banor som är viktigt i ett fritt och demokratiskt samhälle exempelvis. Annars är risken att vi hamnar i ett samhälle som i diktaturer där staten styr över kultur och därigenom styr människors uppfattning om världen. 

I ditt exempel du går in på med Trumpbilden bemöter du argumentet med att den togs bort för att den ansågs vara pornografisk samt att du inte håller med om detta. Där behöver du förklara varför du inte håller med om den bedömningen. Tycker du inte den uppfyller kraven för att anses vara pornografisk? Eller tycker du att det inte är så farligt om lätt pornografiskt material kan få finnas på sociala medier. Särskilt om man inte själv sett bilden kan det vara svårt att förstå varför du ej håller med, förklara detta.

I Argument 2 tycker jag du gör bra att hänvisa till YGL(Yttrandefrihetsgrundlagen). Det kan vara ett argument att det kan vara grundlagsvidrigt att censurera på internet. Jag tycker också här du dock tydligare måste visa på om du nu tar upp detta exempel var gränsen går mellan vad som är okej att uttrycka och inte okej att uttrycka. Facebook har troligtvis gjort en bedömning, varför gör du en annan bedömning? Du kanske också kan dra in argumentet att demokratin bygger på att vi kan granska och påverka våra makthavare och att det är viktigt att därmed kunna ifrågasätta beslut som i detta fall och framföra dessa åsikter. Källan du länkar till "Nyheter Idag" är en något kontroversiell källa, den är inte direkt ihopkopplad med något parti men skriver om ibland ganska löst skvaller, kopplas ibland ihop med Sverigedemokraterna och högerextremism och anses inte alltid vara trovärdig. Om detta är sant, borde andra större tidningar ha skrivit, länka till dem istället. Skulle du inte hitta detta på någon annan tidning, så bör man vara till skeptisk till om det stämmer.

Argument 3 kan stämma men jag tycker inte du bör uttrycka dig så extremt som du gör, det känns obefogat och oseriöst särskilt sista meningen med jämförelser med slutna diktaturer som Kina och Nordkorea är inte riktigt relevant. En argumenterande text ska inte vara något eldande brandtal. Skriv hellre att det kan få konsekvenser om man mer och mer börjar tumma på yttrandefriheten i form av mindre frihet och demokrati. Ordet "tvistad" existerar inte och jag förstår det inte, men det beror nog på att jag är för gammal. Menar du kanske "oriktig" eller "felaktig" bild av samhället.

Vad gäller ditt motargument. Undvik ordet "proposition", det är inte synonymt med ordet "förslag" som du bör använda. En proposition kan bara regeringen lägga fram. Jag förstår inte ditt motförslag riktigt. Läs igenom det och se om du kan bli tydligare. Ska dessa personer som hatar,sprider terrorbudskap eller bryter mot lagen inte få vara på sociala medier. Hur vet vi vilka som kan vara benägna till detta? Hur håller vi dem i väg därifrån? En sociala medier-polis? Jag vet inte men du måste utveckla ditt förslag. Oavsett hur mycket vi kontrollerar så kan det hamna saker på internet som inte bör vara där, som strider mot våra lagar. Varför inte bara ta bort det(censurera) och ställa de ansvariga inför rätta?

Smutstvätt Online 22943 – Moderator
Postad: 9 okt 2018 20:19 Redigerad: 9 okt 2018 20:22

Jonto har skrivit ett mycket bra inlägg. Det jag skulle vilja tillägga är att det inte är censur du pratar om. Att Facebook inte vill ha Bianca Muratagics brev på sin hemsida är inte censur. Sveriges makthavare säger inte åt facebook att ta bort inlägget, det är Facebook som inte vill ha det brevet liggande på sin hemsida, eftersom det kan skrämma bort annonsörer. Det är inte censur om Aftonbladet inte vill trycka en debattartikel i sin tidning, eftersom Aftonbladet drivs av ett privat företag som tar egna beslut om vad som passar tidningen. 

Det är ofta ganska laddat att påpeka detta, särskilt inom högerpopulistiska kretsar som ofta får sina konton och sitt material borttaget, eftersom det inte är annonsvänligt. Desto viktigare är det dock att vi håller isär självcensur och censur. Så länge som svenska staten inte tvingar Twitter att ta bort särskilt innehåll är det självcensur, inte regelrätt censur, som det handlar om. 

Självklart innebär detta att även journalister och tidningar utgör filter. Det är därför källkritik är så otroligt viktigt, samt att hämta information från olika källor och jämföra dessa.

danielsson9 31
Postad: 9 okt 2018 23:16
Ser detta bättre ut?
Ordet ”Censur” betyder att ett inlägg granskas för att avgöra om det ska tas bort eller få finnas kvar. Censur sker på alla möjliga platser såsom filmer och tv-serier till sociala medier som Facebook, Twitter, och Instagram. Censureringen kan utföras av myndigheter och företag, men i det här fallet handlar det endast om företag som censurerar innehåll.
Smutstvätt skrev:

Jonto har skrivit ett mycket bra inlägg. Det jag skulle vilja tillägga är att det inte är censur du pratar om. Att Facebook inte vill ha Bianca Muratagics brev på sin hemsida är inte censur. Sveriges makthavare säger inte åt facebook att ta bort inlägget, det är Facebook som inte vill ha det brevet liggande på sin hemsida, eftersom det kan skrämma bort annonsörer. Det är inte censur om Aftonbladet inte vill trycka en debattartikel i sin tidning, eftersom Aftonbladet drivs av ett privat företag som tar egna beslut om vad som passar tidningen. 

Det är ofta ganska laddat att påpeka detta, särskilt inom högerpopulistiska kretsar som ofta får sina konton och sitt material borttaget, eftersom det inte är annonsvänligt. Desto viktigare är det dock att vi håller isär självcensur och censur. Så länge som svenska staten inte tvingar Twitter att ta bort särskilt innehåll är det självcensur, inte regelrätt censur, som det handlar om. 

Självklart innebär detta att även journalister och tidningar utgör filter. Det är därför källkritik är så otroligt viktigt, samt att hämta information från olika källor och jämföra dessa.

Jonto 8876 – Moderator
Postad: 10 okt 2018 01:00

Ja något tydligare. Just ordet censur är ganska förknippat med maktutövning där det finns politiska mål bakom att från myndigheter och regim stänga ute kritik eller oönskade budskap. Som Smutstvätt nämnde så det du främst behandlar brukar ibland benämnas "självcensur" när enskilda företag, plattformar, tidningar eller dylikt sållar bort material av flera olika anledningar. I den meningen ägnar sig de flesta åt censur i någon mån. För säkerhets skull bör du kanske nämna termen "självcensur" och läsa lite om det. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvcensur

danielsson9 31
Postad: 10 okt 2018 18:43
Jonto skrev:

Ja något tydligare. Just ordet censur är ganska förknippat med maktutövning där det finns politiska mål bakom att från myndigheter och regim stänga ute kritik eller oönskade budskap. Som Smutstvätt nämnde så det du främst behandlar brukar ibland benämnas "självcensur" när enskilda företag, plattformar, tidningar eller dylikt sållar bort material av flera olika anledningar. I den meningen ägnar sig de flesta åt censur i någon mån. För säkerhets skull bör du kanske nämna termen "självcensur" och läsa lite om det. https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvcensur

 Förstår. Just nu sitter jag helt fast. Uppgiften skulle vara inlämmnad sedan några dagar tillbaka och jag kommer ingen vart. Det jag har störst problem med är hur jag ska göra med argument två (har funderat på att ta bort det helt och börja om där). Jag tycker även att mitt tredje argument är väldigt svagt. (vill utveckla)

Svara Avbryt
Close