4 svar
516 visningar
YoFa är nöjd med hjälpen!
YoFa 5
Postad: 30 mar 2020

Argumenterande Uppsats

Hej allesammans! 

Vi har fått i uppgift av vår svenska-lärare att skriva en argumenterande uppsats. Jag har skrivit en del på texten men är lite osäker på hur jag ska fortsätta.

OBS!

Det finns en del nummer i texten, dessa är fotnoter där jag skrivit in källor, källorna finns i slutet numrerade.

Skulle uppskatta att få feedback på det jag skrivit och gärna några förslag på vad jag kan göra bättre, här är min text:

Inledning 
Den första mobilen uppfanns 1876. Den första bärbara mobilen uppfanns 1981 och första touch-mobilen uppfanns 2000. Mobilen är en av de mest hjälpsamma tekniska medel som har uppfunnits, förr kunde man bara ringa, idag kan man skicka SMS, spela spel, titta på videos, se på nyheter, förutse vädret och mycket annat.  För 30 år sedan var det lyxigt att ha en mobil, men idag är det en självklarhet. Vem har inte en mobil? 


Mobilen är en underbar pryl, men, ingen kan neka att den också är förfärligt distraherande. Skolgången är en viktig process i våra liv1, vi lär oss nya saker och tekniker. Skolan kan vara en av de största faktorerna i våra framtida val av yrken. Skolan kan vara anledningen till att samhället får en till läkare eller lärare.  
Koncentrationen är nyckeln till framgång1, utan den lär man sig inte något i skolan, unga människor tenderar till att bli distraherade av mobilen2, vilket leder till brist av koncentration. Det leder till lägre betyg vilket leder till färre val inför framtiden, det är inte sällan man träffar någon som inte kunde fullfölja sin dröm, på grund av betygen.   


Tes 
Mobilförbud kan hjälpa elever sätta fokus på det viktiga och använda fritiden till det de vill, mobilförbud kan också förbättra de sociala förmågorna bland eleverna och skapa en vänlig och tryggsam miljö i skolan, därför är det en självklarhet att man ska införa ett mobilförbud i skolan. 


För det första (Starkt argument) 
För det första orsakar mobilen minskad koncentration samt minskad persistens i skolan. Flera studier har visat att det inte räcker att ha mobilen i fickan eller på bordet3, självaste närvaron av mobilen stör. Mobilen, som sagt, minskar koncentrationen på lektionerna och orsakar minskad persistens, vilket leder till mindre kunskap och det leder till sämre betyg. Mobilen stör studieron i klassrummet och stör undervisningen i lektionerna. En undersökning visade att ungefär 69% av alla gymnasielärare upplever att mobilen stör undervisningen och arbetet i klassrummet varje dag2. Mobil-skärmarna distraherar oss till den graden att det är mindre lärorikt att läsa på skärm än på papper4.

I en studie granskades presterandet på prov, man undersökte presterandet genom att undersöka resultaten av elever som gjorde samma prov, men studerade med olika medel. Man delade in eleverna i två grupper, den ena gruppen studerade tryckt text(bok) den andra gruppen studerade samma innehåll men på skräm (online). Resultaten visade att de som läste på skärm och de som läste en bok hade presterat relativt likt, men, en sak märkte man, och det var att de som hade läst boken (den tryckta texten) förlitade sig lika mycket på kunskap som på minnet, för att svara på frågorna. Den andra gruppen som läste på skärm förlitade sig mer på minnet än på kunskapen5.   


För det andra (svagaste argument)  
För det andra har studier visat att elever i skolor som inför mobilförbud blir förnöjda med mobilförbudet i skolan. I en studie sade eleverna vid intervju att de först var emot införandet av mobilförbud och förslaget avskyddes. Efter införandet av mobilförbud, anade eleverna de stora förändringarna; de hade större förmåga att koncentrera sig under lektionernas gång, och under rasternas gång kommunicerade eleverna med vänner mer, vilket förde vännerna närmare varandra.     

Enligt smålandsposten3 minskar kränkningar och mobbning på nätet på grund av mobilförbudet.        
 I en undersökning påstod ungefär 6 utav 10 elever att mobilförbud är gynnsamt för dem4.  I en skola i Nacka har man ett “mobildagis”, det är en låda där alla mobiltelefoner läggs in vid starten av skoldagen för att därefter låsas in i ett skåp, i slutet av dagen får eleverna tillbaka sina mobiler. “När jag kommer till skolan lämnar jag mobilen och då är det som en annan värld. Jag kan koncentrera mig på det jag ska jobba med och inget annat, säger Eduardo Sandoval”5.  


Motargument 
“Mobiler är en komponent av det moderna samhället6, barn behöver nödvändigtvis introduceras till det moderna digitaliserade samhället av anledning att de ska förberedas inför de krav som ställs och finns i samhället. Digitalisering är en del av skolans ansvar7 därför är det förnuftsenligt att skolorna även tillåter närvaron av mobilen” kan vara en kritisk tanke om mobilförbud i skolan.      

Naturligtvis är skolans ansvar att digitalisera elever och tillse att de klarar sig i det moderna samhället, likväl är det skolans ansvar att elever ska lära sig i skolan, som elev har man rätten att lära sig och utvecklas8, elever har även rätten till arbetsro i skolan9, mobilen kan vara ett hinder för dessa rättigheter, eftersom mobilen enligt flera studier kan vara störande, uppmärksamhetskrävande, koncentrationskrävande och persistensminskande10. Närvaron av mobilen krävs inte för att en elev ska lära sig använda digitala medel, man kan använda dator eller läro-plattor för att introducera elever till det digitala. Användningen av mobil behöver inte läras ut i skolorna av den anledningen att inom den snara framtiden kommer elever trots allt lära sig använda mobilen. 


För det tredje (starkaste argument) (Sociala förmågor minskar-påverkar samhället) 

 

1 https://www.vlt.se/artikel/darfor-ar-skolan-viktig 

https://skolvarlden.se/artiklar/tva-av-tre-larare-stors-av-mobiler-i-klassrummet 

https://www.smp.se/sverige-varlden/elever-gillar-mobilforbud-i-skolan/ 

https://lararnastidning.se/elever-gillar-mobilforbud-i-skolan/ 

https://www.smp.se/sverige-varlden/elever-gillar-mobilforbud-i-skolan/ 

https://www.mobil.se/nyheter/samh-llsomvandlaren 

https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/12/skolverket-far-ansvar-for-digitaliseringen/ 

https://elev.skolinspektionen.se/sv/dina-rattigheter-i-skolan/du-har-ratt-att-lara-och-utvecklas/ 

https://elev.skolinspektionen.se/sv/dina-rattigheter-i-skolan/du-har-ratt-till-arbetsro/ 

10 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elever-stors-av-sin-egen-mobilanvandning  https://www.researchgate.net/publication/279457726_The_Attentional_Cost_of_Receiving_a_Cell_Phone_Notification 

https://skolvarlden.se/artiklar/tva-av-tre-larare-stors-av-mobiler-i-klassrummet 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213003993 

Bra inledning som ger en bra ingång och väcker intresse.

Din tes kanske du ska utveckla något. Vad innebär mobilförbudet? Mobilförbud under lektioner? Under hela skoldagen? Eller även i hemmet?

Du tenderar till att ibland använda väldigt högtravande svåra ord exempelvis "persistens" och "förnöjda". Det kan man såklart göra men resten av texten har ett enklare och mer lättsammare språk. Språknivån i texten måste vara stringent, alltså hålla samma nivå genom hela texten, annars känns det märkligt.

I ditt starkaste argument presenterar du bra källor. Du arbetar dock med två argument samtidigt som inte har helt samma perspektiv. Det ena är att mobilen är störande (första stycket). Det andra handlar om att vi lär oss bättre när vi arbetar med fysiska medel istället för digitala medel. Detta behöver inte vara för att mobiler eller skärmar distraherar utan kan bero på andra orsaker.(andra stycket). Det behöver man kanske vara tydligare med. Många skolor använder ju oavsett datorer i undervisningen vilket då inte heller skulle vara bra. 

Ditt andra argument att skolor är nöjda och det haft positiva effekter tycker jag egentligen är det starkare av argumentet. Att någonting faktiskt har fungerat ute på skolor och att man sett positiva effekter av det, visar ju att det kanske även borde kunna fungera på andra håll. Du bör kanske dock hellre att presentera det som att lärare och elever är  nöjda med det, inleda argumentet med att säga att försök redan gjorts på många ställen och att både elever och lärare har kunnat se positiva effekter.

Studierna och källorna du hänvisar till är bra men jag saknar att du själv kommenterar och värderar källorna. Nu bara återger du vad de säger. Kommentera kort och diskutera källorna. Varför talar detta för din tes? Du ska ju använda källorna för att stärka din tes men då måste du också förklara på vilket sätt de stärker din tes. Det behöver inte vara krångligt, utan någon kort mening här och där, där du binder ihop det. Antingen i varje stycke eller som en avslutning där du summerar.

Motargumentet bemöter du med att eleverna kan använda datorer istället för att stärka den digitala förmågan och för att introducera teknik. Det går ju dock emot ditt argument om att det inte är bra att använda skärmar. Jag skulle nog snarare kanske bemöta det med att om vi har duktiga erfarna lärare med bra kompetens så kan de se till att eleverna får möjlighet att använda digitala verktyg och teknik på ett bra sätt, när det passar i undervisningen och fungerar, istället för att eleverna ska ha tillgång till det. Jag har exempelvis arbetat på en skola där man hade mobilförbud och inga datorer till eleverna men där läraren kom med en datorvagn med datorer eller lät eleverna hämta sina telefoner till de lektioner där läraren ansåg att det var givande att använda dem och de behövdes.

catlover55 17
Postad: 30 mar 2020

En liten grej jag tänkte på i början är att du upprepande skriver uppfann. Det blir en aning tjatigt ( samtidigt som det lägger tyngd i vad du menar så jag kan se varför du skrivit så). Dock skulle jag kanske ha formulerat om det för att få lite variation. Exempelvis: 

Den första mobilen uppfanns 1876. Den första bärbara mobilen 1981 och första touch-mobilen år 2000.

Det visar på språkvariation vilket jag har för mig är ett av kunskapskraven. 

(Obs: Jag är ingen expert så rätta mig gärna om jag har fel. Detta är endast ett tips från mig då jag själv anser att det låter bättre)

YoFa 5
Postad: 31 mar 2020
Jonto skrev:

Bra inledning som ger en bra ingång och väcker intresse.

Din tes kanske du ska utveckla något. Vad innebär mobilförbudet? Mobilförbud under lektioner? Under hela skoldagen? Eller även i hemmet?

Du tenderar till att ibland använda väldigt högtravande svåra ord exempelvis "persistens" och "förnöjda". Det kan man såklart göra men resten av texten har ett enklare och mer lättsammare språk. Språknivån i texten måste vara stringent, alltså hålla samma nivå genom hela texten, annars känns det märkligt.

I ditt starkaste argument presenterar du bra källor. Du arbetar dock med två argument samtidigt som inte har helt samma perspektiv. Det ena är att mobilen är störande (första stycket). Det andra handlar om att vi lär oss bättre när vi arbetar med fysiska medel istället för digitala medel. Detta behöver inte vara för att mobiler eller skärmar distraherar utan kan bero på andra orsaker.(andra stycket). Det behöver man kanske vara tydligare med. Många skolor använder ju oavsett datorer i undervisningen vilket då inte heller skulle vara bra. 

Ditt andra argument att skolor är nöjda och det haft positiva effekter tycker jag egentligen är det starkare av argumentet. Att någonting faktiskt har fungerat ute på skolor och att man sett positiva effekter av det, visar ju att det kanske även borde kunna fungera på andra håll. Du bör kanske dock hellre att presentera det som att lärare och elever är  nöjda med det, inleda argumentet med att säga att försök redan gjorts på många ställen och att både elever och lärare har kunnat se positiva effekter.

Studierna och källorna du hänvisar till är bra men jag saknar att du själv kommenterar och värderar källorna. Nu bara återger du vad de säger. Kommentera kort och diskutera källorna. Varför talar detta för din tes? Du ska ju använda källorna för att stärka din tes men då måste du också förklara på vilket sätt de stärker din tes. Det behöver inte vara krångligt, utan någon kort mening här och där, där du binder ihop det. Antingen i varje stycke eller som en avslutning där du summerar.

Motargumentet bemöter du med att eleverna kan använda datorer istället för att stärka den digitala förmågan och för att introducera teknik. Det går ju dock emot ditt argument om att det inte är bra att använda skärmar. Jag skulle nog snarare kanske bemöta det med att om vi har duktiga erfarna lärare med bra kompetens så kan de se till att eleverna får möjlighet att använda digitala verktyg och teknik på ett bra sätt, när det passar i undervisningen och fungerar, istället för att eleverna ska ha tillgång till det. Jag har exempelvis arbetat på en skola där man hade mobilförbud och inga datorer till eleverna men där läraren kom med en datorvagn med datorer eller lät eleverna hämta sina telefoner till de lektioner där läraren ansåg att det var givande att använda dem och de behövdes.

Ja nu är det bara att rätta till detta och skriva vidare, jag försökte tränga in svåra ord här och där, visste inte att det skulle märkas så mycket, tack så mycket för feedbacken! 

YoFa 5
Postad: 31 mar 2020
catlover55 skrev:

En liten grej jag tänkte på i början är att du upprepande skriver uppfann. Det blir en aning tjatigt ( samtidigt som det lägger tyngd i vad du menar så jag kan se varför du skrivit så). Dock skulle jag kanske ha formulerat om det för att få lite variation. Exempelvis: 

Den första mobilen uppfanns 1876. Den första bärbara mobilen 1981 och första touch-mobilen år 2000.

Det visar på språkvariation vilket jag har för mig är ett av kunskapskraven. 

(Obs: Jag är ingen expert så rätta mig gärna om jag har fel. Detta är endast ett tips från mig då jag själv anser att det låter bättre)

Ja, nu när du nämner det börjar jag märka det själv, det är ju alltid bra med variation, tack!

Svara Avbryt
Close