3 svar
67 visningar
Alma5372 4
Postad: 12 jun 19:44

Avgör kokpunkten

Avgör med motivering kokpunktsordningen för följande ämne: 

H2O, NaCl, H2S, CO2, C3H8 och Si

Har jag rätt i att tänka såhär:

Si har hög jonladdning och är minst av alla så den borde ha högst kokpunkt. Sedan borde NaCl vara på andra plast eftersom den binder sig med jonbindningar. Sedan vatten eftersom den är polär och är den enda av resterande som kan binda sig med vätebindningar. Men sedan vet jag inte hur jag ska tänka riktigt...

Smaragdalena 67173 – Lärare
Postad: 12 jun 22:07 Redigerad: 12 jun 22:09

Du har rätt i att kisel har den högsta kokpunkten, men kisel är inte uppbyggt av joner.

Sedan NaCl och vatten, det håller jag med om. En av de kvarvarande kolekylerna är en dipol -  den borde ha högst kokpunkt av de tre kvarvarande.

Dani163 586
Postad: 22 jun 15:55 Redigerad: 22 jun 15:58

Tänker såhär, någon får rätta mig:

Ett ämnes kokpunkt bestäms av de intermolekylära bindningar mellan ämnets molekyler. Ju starkare intermolekylära bindning, desto högre kokpunkt. Intermolekylära bindningar är den bindning som håller ihop molekyler. Dessa bindningar är relativt svaga jämfört med andra bindningar, såsom jonbindning och kovalent bindning. Styrkan hos intermolekylära bindningar kan mätas genom mängden energi som krävs för att bryta dem.  

Dipol molekyler avgör kokpunkten av ett ämne genom att påverka hur lätt ett ämne kan flytta från ett tillstånd av flytande till gasform. Ju starkare dipol, desto högre kokpunkt.

Det du skriver är inte fel, men du svarar inte på frågan!

Svara Avbryt
Close