2 svar
55 visningar
Rexy 67
Postad: 31 jan 2019

Bakgrundsorsaker - första världskriget

Militarism - Tanken om att ha en stark arme, att det var beundransvärt och många länder propagerade om det för att få mer män att gå med i armen, vilket ledde till en stor militär kapprustning bland stormakterna i Europa.
Allianser - Allianser var sk. försvarsallianser som bildades i Europa för att garantera fred - Ententen (Frankrike, Storbritannien & Ryssland), Centralmakten (Tyskland, Ö-U, Osmanska riket). Tanken var att det skulle bli för stora ekonomiska förluster bland länderna om de ingick i krig.

Ledarskap - De flesta länder i Europa var diktaturer då endast rika fick rösta, och endast män. Alltså var det endast ett fåtal rika män som beslöt om länderna skulle ingå i krig.

Imperalism - Imperialism handlar om att man vill vara ett imperium - alltså äga så mycket mark som möjligt, och dessutom kolonier runt om i världen vilket utmanar stormakterna i Europa. I och med Tysklands enande blev de ett hot för bland annat Ententens medlemmar (framförallt Storbritannien) vilket påskyndande kapprustningen.

Nationalism - Detta handlar om en tillhörighet till sitt eget land och folk, vilket är en splittrande men också enande kraft.


1b, Resonera hur de här orsakerna hänger ihop och kunde leda till ett världskrig


Svar: Militarism innebar att en stor kapprustning i Europa påbörjade och dessutom en slags propaganda som staterna i länderna propagerade för sina medborgare, vilket skapade en sorts romantisering för krig, att det var något hedervärt och något man ville göra för sitt land och att det var säkert. Alla länder ville dessutom ha större militärer och helt enkelt vara bättre än de andra länderna. Samtidigt, var imperialismen också viktig då länderna med hjälp av denna starka militär ville ha mer mark, och fler kolonier runt i världen. När Tyskland sedan enades 1871 blev detta ett hot för de andra stormakterna i Europa, vilket påskyndade kapprustningen mer när Tyskland också ville ha en del av kakan då de inte hade så många kolonier, och de flesta ställen var redan koloniserade.


Samtliga stormakter på den här tiden ingick i försvarsallianser, detta för att garantera en fred då de ansåg att det skulle ha för stora ekonomiska konsekvenser om länderna ingick i krig. Detta var dock orsaken till att samtliga länder blev inblandade i kriget, då det var som ett sorts dominospel, då de två allianserna blev inblandade (Ententen och Centralmakten).


I och med all kapprustning blev det väldigt spänt mellan Europas stormakter, och allianserna som bildades gjorde så att om ett krig skulle uppstå, skulle alla länder bli inblandade. Nationalismen var det som gjorde så att bubblan brast. Serbien kände en tillhörighet till sitt eget folk i Sarajevo, vilket gjorde att de mördade prins Ferdinand i Ö-U i hopp om att skapa kaos och då få tillbaka Sarajevo, vilket misslyckades. Då gick Ö-U in i Serbien för att hitta de som gjorde det då de ansåg att Serbien inte gjorde tillräckligt för att hitta den som var skyldig, Serbien tolkade detta som en krigsförklaring, vilket gjorde att Ryssland ville hjälpa dem, och eftersom Tyskland är allierade med Ö-U gick de också med i kriget, och i och med att Frankrike är allierade med Ryssland gick de också med i kriget, i och med Tysklands försök på Schlieffenplanen genom Belgien blev Storbritannien också inblandade i kriget.  


Många länder i Europa var dessutom diktaturer, endast väldigt rika män fick rösta, vilket innebar att de oftast röstade för krig då de inte var de faktiska soldaterna som fick gå ut i krig och riskera sitt liv, de ville helt enkelt ha mer makt.

Missar jag någonting? Är detta ett välutvecklat A svar? Detta är endast instuderingsfrågor, alltså ingen inlämningsfråga om ni undrade.

Du har sätt det ur ett politiskt perspektiv och ur det perspektivet tycker jag du fått med mycket viktigt och beskrivit det bra.

Däremot för att få med exempelvis ett socialt och ekonomiskt perspektiv.

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det vara intressant att diskutera insustrialismen och det ökade välståndet i Europa. Både Tyskland, Italien och Storbritannien hade stärkts ekonomiskt vilket möjliggjorde en stark upprustning och ökar riskerna för krig med starka ekonomiska förutsättningar för staterna.

Rexy 67
Postad: 31 jan 2019

Ok, då industrialismen var det gäller ekonomisk. Och socialt? Hur kan man få in det som en bakomliggande orsak?

Svara Avbryt
Close