5 svar
116 visningar
zoomao 21
Postad: 27 jan 2022 17:44

Balansera redox-reaktion

6KMnO4 + NaI +6KOH →6K2MnO4 + NaIO3 +3H2O

När jag ska balansera följande reaktion genom att dela upp den i reducerande och oxiderande ekvation, hur vet jag om reaktionen är i bas eller syralösning? För att sedan kunna utföra stegen. 

Smaragdalena 73661 – Lärare
Postad: 27 jan 2022 18:35

Sker reaktionen i vattenlösning? I så fall kan du se om det är sur eller basisk miljö när du ser att en av reaktanterna är kaliumhydroxid. En annan tydlig ledtråd är att det bildas mangnantjon, inte brunsten eller manganjon.

Hur är uppgiften formulerad från början?

zoomao 21
Postad: 27 jan 2022 18:38

Det är en exempelupg där vi fått denna förklaringen,

Write the equations for the oxidation and reduction half reactions. For each half reaction:

-  Balance the atom oxidized or reducted
-  Write the lost or gained electrons
-  Balance the charge with H+ (acidic

solution) or OH- (basic solution)
-  Balance the oxygen with H2O

Jag kan stegen men har svårt att avgöra då jag inte har någon förkunskap vilken utav de jag ska välja att utföra..

zoomao 21
Postad: 27 jan 2022 18:40

Jag undrar om det finns något "enkelt" sätt att se detta eller om det bara är att plugga in alla starka/svara syror + starka/svaga baser.. 

Smaragdalena 73661 – Lärare
Postad: 27 jan 2022 19:17

Lär dig att hydroxidjonen är en stark bas. Det räcker i det här fallet för att avgöra om reaktionsblandningen är sur eller basisk.

Annars har du kanske en normalpotentialtabell, där du kan se hur permanganatjonen reagerar i sur, neutral och basisk lösning.

zoomao 21
Postad: 27 jan 2022 19:23

okej tack! 

Svara Avbryt
Close