27 svar
1265 visningar
abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 25 jun 2020 16:19

Balansformler

Jag ni ge mig en ledtråd hur jag ska göra här? 

Man ville bestämma koncentrationen natriumsulfat i en lösning. Därför överfördes 25,0 cm3 av lösningen till en E-kolv. Till E-kolven sattes även en lösning av bariumklorid i överskott, så att sulfatjonerna fälldes ut som bariumsulfat. Man fick 0,50  g bariumsulfat. 

Teraeagle 20055 – Moderator
Postad: 25 jun 2020 16:23

Att bariumkloriden är i överskott innebär att man fäller ut alla sulfatjoner som fanns i den första lösningen. Du behöver alltså räkna ut hur många mol sulfatjoner som finns i 0,50 gram bariumsulfat och utifrån detta räkna ut hur mycket natriumsulfat man hade från början. Du vet lösningens volym, så du kan beräkna koncentrationen av natriumsulfat.

Smaragdalena Online 76425 – Lärare
Postad: 25 jun 2020 16:27

Börja med att skriva en balanserad reaktionsformel.

Beräkna substansmängden bariumsulfat. Beräkna substansmängden sulfatjoner. Beräkna substansmängden natriumsulfat. Du vet ju volymen för provet, så du kan beräkna koncentrationen för natriumsulfat. 

Behöver du mer hjälp, så visa hur långt du har kommit och fråga igen.

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 25 jun 2020 16:54 Redigerad: 25 jun 2020 16:55

Jag är inte riktigt med vad ni menar men jag tror att man gör såhär: 

Jag börjar med m/M=n samt n=c*V

 


1) Först börjar jag med att skriva reaktionsformeln för reaktionen

2)Jag skriver sedan ut all information du får av uppgiften:

Volymen Na2SO4

Massa BaSO4

3) Med hjälp av massa och molmassan för BaSO4 kan jag sedan räkna ut substansmängden (m/M=n)

4) Substansmängden kan man sedan använda i formeln n/V=c för att räkna ut koncentrationen av Na2SO4 i den ursprungliga lösningen.

Jag har svårt att skilja på vad det och det är men det är för jag har läs och skrivsvårigheter så jag vet inte hur jag ska gå till väga.. 

Qetsiyah 6484 – Livehjälpare
Postad: 25 jun 2020 17:02 Redigerad: 25 jun 2020 17:04
abcde skrev:

Jag börjar med m/M=n samt n=c*V

Det låter bra!

1) Först börjar jag med att skriva reaktionsformeln för reaktionen

yes? Var är den?

2)Jag skriver sedan ut all information du får av uppgiften:

Volymen Na2SO4

Massa BaSO4

yes!

3) Med hjälp av massa och molmassan för BaSO4 kan jag sedan räkna ut substansmängden (m/M=n)

Ja!

4) Substansmängden kan man sedan använda i formeln n/V=c för att räkna ut koncentrationen av Na2SO4 i den ursprungliga lösningen.

lite extra steg behövs. I bariumföreningen är det 1barium+1sulfat, men i natriumsaltet (som vi är intresserade av) finns 2natrium+1sulfat. Alltså kommer n(BaSO4)=2*n(NaSO4). Nu kan du räkna ut koncentrationen med C=n/V

Jag har svårt att skilja på vad det och det är men det är för jag har läs och skrivsvårigheter så jag vet inte hur jag ska gå till väga.. 

skilja på vadå?


Dina steg är egentligen det som Teraeagle och Smaragdalena skrev, men mer utförligt, smart att du kom på det själv!

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 25 jun 2020 17:20

Jag vet inte riktigt vad jag ska lägga in i formerna så jag kommer fram till rätt svar..  

Smaragdalena Online 76425 – Lärare
Postad: 25 jun 2020 18:35

Börja med reaktionsformeln. Du blandar två färglösa vätskor och det bildas ett svårlösligt salt. Du kan anta att bariumjonerna (i den ena färglösa lösningen) är i form av bariumnitrat, om du av någon anlednoing vill ha med åskådarjonerna också (men jag skulle rekommendera att du bara tar med de ämnen som verkligen reagerar). När du har fått fram en balanserad reaktionsformel kan det vara dags att gå vidare.

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 25 jun 2020 20:04

Kan du visa mig så jag förstår vad ni menar.. 

Smaragdalena Online 76425 – Lärare
Postad: 25 jun 2020 20:37

Börja med att skriva en ordformel - vilka ämen som är reaktanter och vilka som är produkter. Om du struntar i åskådarjonerna kommer du att ha två reaktanter och en produkt

Nästa steg är att sätta in formlerna för varje ämne i stället för namnen.

Därefter balanserar du formeln, om det behävs (det behövs inte den här gången).

Om du behöver ännu mer hjälp, så visa hur långt du har kommit och fråga igen.

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 25 jun 2020 21:21

natriumsulfat+bariumklorid-->bariumsulfat

Smaragdalena Online 76425 – Lärare
Postad: 25 jun 2020 21:56

Vad blir det om du tar bort alla åskådarjoner (d v s de joner som inte deltar i reaktionen)?

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 26 jun 2020 08:16

Nu är jag inte riktigt med..

Smaragdalena Online 76425 – Lärare
Postad: 26 jun 2020 09:13

Qetsiyah skrev:
lite extra steg behövs. I bariumföreningen är det 1barium+1sulfat, men i natriumsaltet (som vi är intresserade av) finns 2natrium+1sulfat. Alltså kommer n(BaSO4)=2*n(NaSO4). Nu kan du räkna ut koncentrationen med C=n/V

Om du menar att substansmängden (och därmed koncentrationen) av natriumjoner är dubbelt så stor som substansmängden (och därmed koncentrationen) av bariumjoner så har du rätt, men substansmängden (och därmed koncentrationen) av natriumsulfat är lika med substansmängden (och därmed koncentrationen) av bariumsulfat.

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 26 jun 2020 09:25

Okej, vad är nästa steg jag ska göra? Är inte riktigt med på vad ni menar. Vill du förklara från början till slut så jag kan förstå det?

Smaragdalena Online 76425 – Lärare
Postad: 26 jun 2020 09:26
abcde skrev:

Nu är jag inte riktigt med..

Natriumjoner och kloridjoner deltar inte i reaktionen, så de skall inte vara med i reaktionsformeln. Sådana joner kallas åskådarjoner.

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 26 jun 2020 09:54

Okej, men jag förstår inte. Blir bara mer och mer förvirrad..

Smaragdalena Online 76425 – Lärare
Postad: 26 jun 2020 09:59

Det är alltså bariumjoner (i vattenlösning) som reagerar med sulfatjoner (i vattenlösning) och bildar bariumsulfat (som är en fällning, d v s i fast form). Kan du skriva detta med kemiska formler?

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 26 jun 2020 17:39

Okej, nu har jag pluggat på lite och ska se om jag har fått rätt.. 

1. reaktionsformel: KaCl + AgNO3

Vilka joner finns i lösningen? 

Svar:

Ka+, Cl-, Ag+ & NO3- 🡪 vi vet att det bildas AgCl, därför kan vi lägga till det i våran formel, de andra jonerna kan vi välja att sätta ihop
eller skriva var för sig. Dessa joner fälls ej ut och kallas för ”åskådarjoner”.

KaCl + AgNO3 🡪 AgCl + KaNO3 eller KaCl + AgNO3 🡪 AgCl + Ka+ +NO3-

2.

Sedan skriver man ut den information man får i uppgiften:

Volymen (V) KaCl = 25 cm3 🡪 0,025 dm3

Massa (m) AgCl = 0,5g

3. Här kan man nu använda sig av följande formler för att kunna räkna ut koncentrationen av kloridjoner i ursprungslösningen m/M=n och n=c*V

4. Vi börjar med att använda den första formeln m/M=n för att räkna ut substansmängden för AgCI:M=0,5g 

M=107,9+35,5=143,4g/mol 

0,5/143,4=0,0035mol

Eftersom molförhållandet mellan KCI:AgCI är 1:1 så är nKCI=nAgCI och det då blir substansmängen (n) för KCI 

5 Nu har vi alltså n för KCI och volymen (V) förKCI. Då kan vi änvända oss av formeln n/V=c för att räkn ut koncentrationen v KCI

0,0035/0,025 = 0,14 mol/dm3 KCl

Smaragdalena Online 76425 – Lärare
Postad: 26 jun 2020 17:42

Nej, nu har du skrivit om en helt annan reaktion än den som den här uppgiften handlar om. Dessutom, kalium betecknas K, inte Ka. Den här uppgiften handlar om att det bildas briumsulfat, inte silverklorid. Läs igenom uppgiften och försök igen.

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 26 jun 2020 17:56

Äsch jag ger upp jag vet inte längre. 

Qetsiyah 6484 – Livehjälpare
Postad: 26 jun 2020 18:31

Nejnej, ge inte upp men du kan föröska några enklare uppgifter först, sen försöka igen! Du kan säkert göra den här uppgiften, bara inte nu.

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 26 jun 2020 18:33

Man ville bestämma koncentrationen natriumsulfat i en lösning. Därför överfördes 25,0 cm3 av lösningen till en E-kolv. Till E-kolven sattes även en lösning av bariumklorid i överskott, så att sulfatjonerna fälldes ut som bariumsulfat. Man fick 0,50  g bariumsulfat. 

Qetsiyah 6484 – Livehjälpare
Postad: 26 jun 2020 18:36

Ja, det var frågan det, ville du något med det?

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 26 jun 2020 18:43

Ja, hur gör jag så jag kommer till svaret? 

1) Jag börjar med att skriva reaktionsformeln för reaktionen


2)Jag skriver sedan ut all information du får av uppgiften:

Volymen Na2SO4

Massa BaSO4

3) Med hjälp av massa och molmassan för BaSO4 kan man sedan räkna ut substansmängden (m/M=n)

4) Denna substansmängd kan man sedan använda i formeln n/V=c för att räkna ut koncentrationen av Na2SO4 i den ursprungliga lösningen.

Kan du ge mig en väg till svaret?

Qetsiyah 6484 – Livehjälpare
Postad: 26 jun 2020 19:29

Du har redan kommit på en tydlig väg själv, men du verkar allmänt förvirrad så det är nog bäst att du gör nån annan uppgift först. Kom tillbaka till den här senare.

Smaragdalena skrev:

Om du menar att substansmängden (och därmed koncentrationen) av natriumjoner är dubbelt så stor som substansmängden (och därmed koncentrationen) av bariumjoner så har du rätt, men substansmängden (och därmed koncentrationen) av natriumsulfat är lika med substansmängden (och därmed koncentrationen) av bariumsulfat.

Du har mycket rätt och jag hade mycket fel

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 28 jun 2020 21:04

1)      Börja med att skriva reaktionsformeln för reaktionen

Svar: Na2SO4+BaSO4

 

2. Sedan Skriver jag ut all information du får av uppgiften:

Volymen Na2SO4

Massa BaSO4

 

3. Med hjälp av massa och molmassan för BaSO4 kan man sedan räkna ut substansmängden (m/M=n)

Svar: n=0,3760g/(137,3+32,1+4*16) g/mol = 0,002 mol

4) Denna substansmängd kan man sedan använda i formeln n/V=c för att räkna ut koncentrationen av Na2SO4 i den ursprungliga lösningen.

Svar: 0,24 mol/dm3

abcde 245 – Fd. Medlem
Postad: 3 jul 2020 21:39

Jag tror att jag har kommit lite närmre till svaret:

 

1.Börja med att skriva reaktionsformeln för reaktionen

Svar: Na2SO4+BaSO4 ---> BaSO4 + NaCl

Balanserad: Na2SO4 + BaCl2 --> BaSO4 + 2NaCl

 

2. Sedan Skriver jag ut all information du får av uppgiften:

Volymen Na2SO4 = 25,0 cm3 --> 0,025dm3

Massa BaSO4=0,5

 

3. Med hjälp av massa och molmassan för BaSO4 kan man sedan räkna ut substansmängden n=c*V

Svar: N=0,5*0,025

4) Denna substansmängd kan man sedan använda i formeln n/V=c för att räkna ut koncentrationen av Na2SO4 i den ursprungliga lösningen.

Svar: 0,5*0,025=0,0125

1: Du har fel reaktant. Det skall vara bariumklorid som reagerar med natriumsulfatet. Den är inte heller balanserad (dt är bara en natriumjon på högersidan, och en kloridjon dyker upp från ingenstans). Det är bättre att skriva en reaktionsformel utan åskådarjoner. (Förhållandet mellan sulfat och barium är i alla fall rätt i din formel.)

2. Du har ingen enhet på massan för bariumsulfat (det borde vara gram).

3. Om du dividerar (inte multiplicerar) massan för bariumsulfat med molmassan för bariumsulfat (inte volymen av natriumsulfat) så skulle du ha fått fram substansmängden för bariumsulfat. Om du alltid använder enheter, inte bara siffror, slipper du (oftast!) den sortens fel).

4. Om du hade fått fram substansmängden av bariumsulfat skulle du ha kunnat få fram koncentrationen av natriumsulfat från början.

Ditt svar är alltså inte korrekt.

Svara Avbryt
Close