4 svar
74 visningar
xvCL 61
Postad: 13 okt 12:46

Bedömning

Hej!

Jag undrar om det stämmer att om man har fått A på ett kunskapskrav en gång gäller det betyget för kunskapskravet som används i betyget även om kunskapskravet testas fler gånger som eventuellt skulle ge sämre resultat. Är det det högre betyget som räknas in i den slutgiltiga bedömningen om kunskapskravet testas t.ex 2-3 gånger.

Jag försökte formulera tydligt och hoppas att det går att förstå.

xvCL 61
Postad: 13 okt 14:30

Jag funderar på det eftersom kunskapskraven testas flera gånger. 

Ett kunskapskrav bör testas flera gånger. Det finns ingenting från Skolverket som tydligt säger hur ofta eller hur många gånger som man behöver visa ett visst kunskapskrav för att lärare ska bedöma att man ligger på den nivån. Det är såklart också så att bedömningar i slutet kursen spelar större roll, än de som sker i början.

Jag skulle generellt sett säga som lärare att man borde visa upp en viss förmåga eller kunskapskrav vid flera tillfällen. Däremot om du uppnår kunskapskravet  på A vid 3 av 5 gånger som jag testat ett visst kunskapskrav så skulle det kanske vara tillräckligt. Däremot inte om du bara uppnått det 1 av 5 gånger som jag testat det.

Om man klarar kunskapskravet på A-nivå i slutet av kursen på nationella provet, så kan det ibland räcka då kunskaper som visas på nationella prov i slutet av kursen ska väga tyngre.

xvCL 61
Postad: 14 okt 08:30 Redigerad: 14 okt 08:31

Om kunskapskravet testas två gånger? Hur skulle du bedöma då?

Tack! :)

Det är för lite och testa ett kunskapskrav bara två gånger men om så sker så måste det vara rimligt att eleven uppvisat nivån båda gångerna. Annars är det svårt att dra någon säker slutsats om nivån.

Svara Avbryt
Close