1 svar
133 visningar
Dani163 är nöjd med hjälpen
Dani163 728
Postad: 6 jun 2022 17:09

Behöver hjälp med denna inlämningsuppgift inom sociologi

Hej,

Jag undrar ifall någon skulle kunna hjälpa mig med min kurs som ska sluta snart, inom området sociologi. Jag har fastnat med några uppgifter. Jag måste bli klar med min uppgift den här veckan.

Redogör för på vilka sätt ungdomspolitiken arbetar med fritids- och kulturfrågor. I ditt svar måste du ta upp exempel på minst en verksamhet som riktar sig mot ungdomar.

Jag vet inte vad man menar med ”sätt som ungdomspolitiken arbetar med kultur- och fritidsfrågor.” Min lärobok pratar inte heller om det så mycket. Med ”verksamhet som riktas mot ungdomar” undrar jag om de menar till exempel simhallsverksamhet?

Du ger minst två olika exempel på samhällsinsatser gällande fritids- och kulturfrågor och redogör tydligt och ingående för dess syfte och innebörd kopplat till de ungdomspolitiska målen.

Här vet jag inte heller vad man menar med ”samhällsinsatser gällande fritids- och kulturfrågor”.

Du ger minst ett exempel på verksamhet som fokuserar på denna fråga och redogör tydligt och ingående för dess uppdrag.

Kan någon förklara vad som menas med detta också?

Tack i förhand.

Dani163 728
Postad: 22 jun 2022 16:01

Hittade lite information på egen hand, om någon i framtiden hittar till denna tråd så kan jag dela lite av eget fynd:

Ungdomspolitiken i Sverige arbetar bland annat med fritids- och kulturfrågor genom att erbjuda ungdomar möjlighet att delta i olika typer av aktiviteter. Exempel på en verksamhet som riktar sig mot ungdomar är Ungdomsmottagningen, som är en plats där ungdomar kan få stöd och hjälp med olika frågor. Ungdomsmottagningen erbjuder också aktiviteter och program, såsom fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter och andra aktiviteter, som syftar till att stödja ungdomars hälsa och utveckling.

1. Ungdomslotsar

Ungdomslotsar är en samhällsinsats som syftar till att stödja ungdomar i deras fritidsaktiviteter. Ungdomslotsar är vuxna som har fått en utbildning i hur man stöttar och motiverar ungdomar. Ungdomslotsar finns på olika platser i samhället, till exempel på fritidsgårdar, i skolor och på ungdomsorganisationer.

2. Ungdomsråd

Ungdomsråd är en samhällsinsats som syftar till att ge ungdomar möjlighet att påverka beslut som rör deras fritidsaktiviteter. Ungdomsråd är organ som består av ungdomar som får möjlighet att diskutera och påverka beslut om fritidsaktiviteter i sin kommun eller region.

Svara Avbryt
Close