3 svar
122 visningar
Dz22 135
Postad: 28 okt 2021 11:27

Beräkna accelerationen

Hej jag behöver hjälp med denna fråga:

jag tänker att hastigheten blir noll då han står still?

Yngve 33192 – Livehjälpare
Postad: 28 okt 2021 11:34

Hur vet du att han står still? Grafen visar accelerationen över tid, inte hastigheten över tid.

Dz22 135
Postad: 28 okt 2021 11:36

Oj, okej. Jag tänkte att droppet är när han börjar bromsa ner så vid 24 bör han stå stilla. Men då förstår jag inte hur man löser uppgiften :/?

Yngve 33192 – Livehjälpare
Postad: 28 okt 2021 11:58

Så länge accelerationen är positiv så ökar hastigheten. Tydligen räknar de med att positiv hastighetsriktning är neråt.

Vid uthoppet är accelerationen 10 m/s2 men den minskar långsamt så att den är nere på 0 m/s2 ungefär vid tidpunkten t = 12 sekunder.

Orsaken till att accelerationen minskar är troligtvis att luftmotståndet ökar ju högre hastighet Peter har.

När det har gått ungefär 12 sekunder så är tydligen luftmotståndet lika stort som tyngdkraften och Peter har då uppnått sin maxhastighet, vilken är ungefär 60 m/s.

En bra fråga till dig: Hur kom jag fram till detta värde?

Vid t = 15 sekunder så vecklas fallskärmen ut och hans acceleration blir då plötsligt negativ (ungefär -22 m/s2) dvs han börjar bromsa in och hans hastighet minskar. Accelerationen ökar (retardationen minskar), troligtvis beroende på att luftmotståndet minskar då hastigheten minskar.

Vid t = 20 sekunder har han återigen uppnått en konstant hastighet, som han sedan behåller.

  1. Förstår du resonemanget och tolkningen av graferna?
  2. Förstår du hur jag kom fram till värdet 60 m/s?

I så fall har du goda möjligheter att kunna besvara frågan.

Svara Avbryt
Close