3 svar
50 visningar
Minprivata 7
Postad: 20 okt 2023 20:30

Beräkna koncentrationen kloridjoner i vattenprovet

Hej, kan någon hjälpa mig med denna fråga? 

Halten kloridjoner i ett vattenprov skulle bestämmas genom titrering enligt Mohrs metod50,00 cm³ av vattenprovet överfördes till en E-kolv och kaliumkromat tillsattes som indikator. Innehållet titrerades med silvernitrat vars koncentration var 0,210 mol/dm³. Vid omslag till röd färg (ekvivalenspunkten) hade det förbrukats 22,5 cm³ silvernitratlösning. Beräkna koncentrationen kloridjoner i vattenprovet.

 

Tack i förhand!

Lobbe 259
Postad: 20 okt 2023 20:37

När du tillsätter AgNO3 kommer silverjonerna att bilda en svårlöslig fällning med kloridjoner, AgCl. Molförhållandet är 1:1, alltså för varje silverjon går det åt 1 kloridjon. Prova räkna fram hur många silverjoner som går åt vid omslag och utifrån det lista ut hur många kloridjoner finns i vattenprovet.

Minprivata 7
Postad: 20 okt 2023 20:41

Nu förstod jag inte riktigt…

Lobbe 259
Postad: 20 okt 2023 20:45

Vid omslag är antalet silverjoner = antalet kloridjoner.

Börja med att räkna hur många mol silver som går åt.

Svara Avbryt
Close