5 svar
32 visningar
Lovisa03 25
Postad: 14 feb 15:16

Beräkna massan av den fällning som uppkommer

Frågan är:

Följande lösningar blandas: 50 cm3 magnesiumkloridlösning, med koncentrationen 0,04 mol/dm3 och 50 cm3 silvernitratlösning med koncentrationen 0,04 mol/dm3. Beräkna massan av den fällning som uppkommer.

Ledning:

Salter som innehåller nitrater är lättlösliga.

Silverjoner och kloridjoner binder hårt till varandra.

Silverjoner har laddningen +1, Ag^+.

Nitratjonen har laddningen -1, NO3^-.

 

Det jag kom fram till: 

Först kan vi bestämma vilken reaktion som sker när magnesiumkloridlösningen och silvernitratlösningen blandas. Eftersom silverjoner och kloridjoner binder hårt till varandra kommer en fällning att bildas när de möts. Reaktionen kommer att vara:

AgNO3+MgCl2→AgCl+Mg(NO3)2

Eftersom nitratjoner är lättlösliga kommer magnesiumnitrat att förbli löst i lösningen.

För att beräkna massan av den fällning som bildas, behöver vi först ta reda på vilken av reaktanterna som begränsar reaktionen. För detta beräknar vi antalet mol av silvernitrat (AgNO3) och magnesiumklorid (MgCl2) i lösningarna:

För silvernitrat:

Volym = 50cm3 = 0,050 dm3
Mol = koncentration × volym = 0,04 mol/dm3 × 0,050 dm3 = 0,002mol

För magnesiumklorid:

Volym = 50 cm3 = 0,050 dm3
Mol = koncentration × volym = 0,04 mol/dm3
× 0,050 dm3 = 0,002 mol

Vi ser att båda reaktanterna ger samma antal mol. Så ingen av dem begränsar reaktionen.

För att beräkna massan av fällningen, behöver vi ta reda på vilket av produkterna som bildas och dess mängd. Eftersom magnesiumnitrat är lösligt, är det den enda produkten kvar. Massan av fällningen kommer således att vara massan av silverklorid (AgCl) som bildas.

För att beräkna massan av silverklorid använder vi stoikiometri. Ekvationen för reaktionen visar att för varje mol av silvernitrat (AgNO3) reagerar en mol av magnesiumklorid (MgCl2) för att bilda en mol av silverklorid (AgCl). Eftersom vi har samma antal mol av båda reaktanterna, kommer mängden av silverklorid som bildas vara samma som antalet mol av någon av reaktanterna.

Massan av silverklorid (AgCl) kan beräknas genom att använda dess molar massa (M AgCl) och antalet mol:

Massa = antal mol × MAgCl

Den molära massan av silverklorid (MAgCl) är summan av atommassan av silver (Ag) och klor (Cl):

MAgCl = MAg +MCl

MAgCl = 107,87 g/mol + 35,45 g/mol

MAgCl = 143,32 g/mol

Antalet mol av reaktanterna är 0,002 mol, så:

Massa = 0,002 mol × 143,32 g/mol
Massa = 0,28664 g

Massa≈0,287 g

Så massan av fällningen som uppkommer är ungefär 0,287 g.

 

har jag gjort rätt? 

Lovisa03 skrev:

Frågan är:

Följande lösningar blandas: 50 cm3 magnesiumkloridlösning, med koncentrationen 0,04 mol/dm3 och 50 cm3 silvernitratlösning med koncentrationen 0,04 mol/dm3. Beräkna massan av den fällning som uppkommer.

Ledning:

Salter som innehåller nitrater är lättlösliga.

Silverjoner och kloridjoner binder hårt till varandra.

Silverjoner har laddningen +1, Ag^+.

Nitratjonen har laddningen -1, NO3^-.

 

Det jag kom fram till: 

Först kan vi bestämma vilken reaktion som sker när magnesiumkloridlösningen och silvernitratlösningen blandas. Eftersom silverjoner och kloridjoner binder hårt till varandra kommer en fällning att bildas när de möts. Reaktionen kommer att vara:

AgNO3+MgCl2→AgCl+Mg(NO3)2

Din reakionsformel är inte balanserad. Det finns t ex två klióridjoner på vänstersidan men bara en på högersidan. Det är bättre att skriva en reaktonsformel utan åskådarjoner, så minskar risken för denna sorts fel. Om du abslolut vill ha med alla onödiga joner också, bör du absolut skriva (aq) och (s) på lämpiga ställen.

Eftersom nitratjoner är lättlösliga kommer magnesiumnitrat att förbli löst i lösningen.

För att beräkna massan av den fällning som bildas, behöver vi först ta reda på vilken av reaktanterna som begränsar reaktionen. För detta beräknar vi antalet mol av silvernitrat (AgNO3) och magnesiumklorid (MgCl2) i lösningarna:

För silvernitrat:

Volym = 50cm3 = 0,050 dm3
Mol = koncentration × volym = 0,04 mol/dm3 × 0,050 dm3 = 0,002mol

För magnesiumklorid:

Volym = 50 cm3 = 0,050 dm3
Mol = koncentration × volym = 0,04 mol/dm3
× 0,050 dm3 = 0,002 mol

Detta är ointressant. Det som är intressant är substansmängden för kloridjoner. Hur många mol kloridjoner finns det i 1 mol Magnesiumklorid? Hur många mol kloridjoner fnns det i 0,002 mol magnesiumklorid?

Vi ser att båda reaktanterna ger samma antal mol. Så ingen av dem begränsar reaktionen.

Nej.

För att beräkna massan av fällningen, behöver vi ta reda på vilket av produkterna som bildas och dess mängd. Eftersom magnesiumnitrat är lösligt, är det den enda produkten kvar. Massan av fällningen kommer således att vara massan av silverklorid (AgCl) som bildas.

För att beräkna massan av silverklorid använder vi stoikiometri. Ekvationen för reaktionen visar att för varje mol av silvernitrat (AgNO3) reagerar en mol av magnesiumklorid (MgCl2) för att bilda en mol av silverklorid (AgCl). Eftersom vi har samma antal mol av båda reaktanterna, kommer mängden av silverklorid som bildas vara samma som antalet mol av någon av reaktanterna.

Nej. Du måste ha en korrekt reaktionsformel, och de har du inte.

Massan av silverklorid (AgCl) kan beräknas genom att använda dess molar massa (M AgCl) och antalet mol:

Massa = antal mol × MAgCl

Den molära massan av silverklorid (MAgCl) är summan av atommassan av silver (Ag) och klor (Cl):

MAgCl = MAg +MCl

MAgCl = 107,87 g/mol + 35,45 g/mol

MAgCl = 143,32 g/mol

Antalet mol av reaktanterna är 0,002 mol, så:

Massa = 0,002 mol × 143,32 g/mol
Massa = 0,28664 g

Massa≈0,287 g

Så massan av fällningen som uppkommer är ungefär 0,287 g.

 

har jag gjort rätt? 

Nej.

Lovisa03 25
Postad: 14 feb 15:53
Smaragdalena skrev:
Lovisa03 skrev:

Frågan är:

Följande lösningar blandas: 50 cm3 magnesiumkloridlösning, med koncentrationen 0,04 mol/dm3 och 50 cm3 silvernitratlösning med koncentrationen 0,04 mol/dm3. Beräkna massan av den fällning som uppkommer.

Ledning:

Salter som innehåller nitrater är lättlösliga.

Silverjoner och kloridjoner binder hårt till varandra.

Silverjoner har laddningen +1, Ag^+.

Nitratjonen har laddningen -1, NO3^-.

 

Det jag kom fram till: 

Först kan vi bestämma vilken reaktion som sker när magnesiumkloridlösningen och silvernitratlösningen blandas. Eftersom silverjoner och kloridjoner binder hårt till varandra kommer en fällning att bildas när de möts. Reaktionen kommer att vara:

AgNO3+MgCl2→AgCl+Mg(NO3)2

Din reakionsformel är inte balanserad. Det finns t ex två klióridjoner på vänstersidan men bara en på högersidan. Det är bättre att skriva en reaktonsformel utan åskådarjoner, så minskar risken för denna sorts fel. Om du abslolut vill ha med alla onödiga joner också, bör du absolut skriva (aq) och (s) på lämpiga ställen.

Eftersom nitratjoner är lättlösliga kommer magnesiumnitrat att förbli löst i lösningen.

För att beräkna massan av den fällning som bildas, behöver vi först ta reda på vilken av reaktanterna som begränsar reaktionen. För detta beräknar vi antalet mol av silvernitrat (AgNO3) och magnesiumklorid (MgCl2) i lösningarna:

För silvernitrat:

Volym = 50cm3 = 0,050 dm3
Mol = koncentration × volym = 0,04 mol/dm3 × 0,050 dm3 = 0,002mol

För magnesiumklorid:

Volym = 50 cm3 = 0,050 dm3
Mol = koncentration × volym = 0,04 mol/dm3
× 0,050 dm3 = 0,002 mol

Detta är ointressant. Det som är intressant är substansmängden för kloridjoner. Hur många mol kloridjoner finns det i 1 mol Magnesiumklorid? Hur många mol kloridjoner fnns det i 0,002 mol magnesiumklorid?

Vi ser att båda reaktanterna ger samma antal mol. Så ingen av dem begränsar reaktionen.

Nej.

För att beräkna massan av fällningen, behöver vi ta reda på vilket av produkterna som bildas och dess mängd. Eftersom magnesiumnitrat är lösligt, är det den enda produkten kvar. Massan av fällningen kommer således att vara massan av silverklorid (AgCl) som bildas.

För att beräkna massan av silverklorid använder vi stoikiometri. Ekvationen för reaktionen visar att för varje mol av silvernitrat (AgNO3) reagerar en mol av magnesiumklorid (MgCl2) för att bilda en mol av silverklorid (AgCl). Eftersom vi har samma antal mol av båda reaktanterna, kommer mängden av silverklorid som bildas vara samma som antalet mol av någon av reaktanterna.

Nej. Du måste ha en korrekt reaktionsformel, och de har du inte.

Massan av silverklorid (AgCl) kan beräknas genom att använda dess molar massa (M AgCl) och antalet mol:

Massa = antal mol × MAgCl

Den molära massan av silverklorid (MAgCl) är summan av atommassan av silver (Ag) och klor (Cl):

MAgCl = MAg +MCl

MAgCl = 107,87 g/mol + 35,45 g/mol

MAgCl = 143,32 g/mol

Antalet mol av reaktanterna är 0,002 mol, så:

Massa = 0,002 mol × 143,32 g/mol
Massa = 0,28664 g

Massa≈0,287 g

Så massan av fällningen som uppkommer är ungefär 0,287 g.

 

har jag gjort rätt? 

Nej.

Oj allt verkade fel 😭😭

Smaragdalena 79089 – Lärare
Postad: 14 feb 16:07 Redigerad: 14 feb 16:08

Oj allt verkade fel 😭😭

Nej, det kan hända att du kan återanvända dina beräkningar - någon av substansmängderna kan vara den begränsande reaktanten. Det viktigaste är att du skriver en korrekt, balanserad reaktionsformel.

Du verkar ha varit konsekvent i det du har gjort (och det är bra).

Lovisa03 25
Postad: 14 feb 17:47
Smaragdalena skrev:

Oj allt verkade fel 😭😭

Nej, det kan hända att du kan återanvända dina beräkningar - någon av substansmängderna kan vara den begränsande reaktanten. Det viktigaste är att du skriver en korrekt, balanserad reaktionsformel.

Du verkar ha varit konsekvent i det du har gjort (och det är bra).

Vad ska jag göra nu.. skulle du kunna visa lösningen så jag ser vad för fel jag exakt gjort? 

Nej, men jag kan hjälpa dig att lösa uppgiften! Börja med att skriva en balanserad reaktionsfomel för ufällningsreaktonen, utan åskådarjoner.

Svara Avbryt
Close